PALJU ÕNNE! Dr Adik Levini elutöö pälvis rahvusvahelise tunnustuse ja saavutas kuldse standardi soovituse

Dr Adik Levin, kelle elutöö on seotud laste tervisega, sai hiljuti Kanadast e-kirja, milles teatati, et Tallinna lastehaiglas välja töötatud süsteemi kasutatakse nii Kanadas, Austraalias kui ka Uus-Meremaal ning seda soovitatakse kui gold standard.

Dr Levin alustas koos kolleegidega vastsündinute meditsiini humaniseerimist juba nõukogude ajal 1979. aastal. Tol ajal oli NSV Liidu tervishoiuministri käskkirjaga keelatud emadel haiglas laste juures olla. Käskkirjas oli öeldud, et ema on ohtlik oma lapse jaoks.

“Peale Eesti iseseisvumist, kui sai tutvuda tsiviliseeritud maailma riikides haigete vastsündinute ja enneaegsete meditsiini süsteemidega, siis selgus, et ka neil ei saanud emad viibida oma laste juures. Tõsi, mõnedes riikides oli antud emadele külalise roll, kuid mitte 24/7. Läänemaailma ideoloogia ei olnud see, et ema on ohtlik lapse jaoks, vaid hoopis see, et ema on väsinud ja tal on teised lapsed kodus jne. Tegelik põhjus oli selles, et nii oli haiglapersonalil palju mugavam. Ainult sõnades öeldi, et laps on nende jaoks kõige tähtsam, tegelikult aga rikkusid nii lapse kui ka inimõigusi,” räägib tunnustatud pediaater Adik Levin.

Family Integrated Care on nüüd kasutusele võetud 25 haiglas Kanadas, Austraalias ja Uus-Meremaal ning uurimisgrupp on tunnustanud seda süsteemi kuldse standardina ja nende arvates muutub see tulevikus kõikjal maailmas vastsündinute intensiivraviosakondades asendamatuks,” seisab e-kirjas, mille saatis Levinile dr Shoo K. Lee, kes on Inimarengu ning Laste ja Noorte Tervisekaitse Instituudi ning Kanada Terviseuuringute Instituudi teadusdirektor, Toronto Ülikooli pediaatria-, sünnitusabi-, günekoloogia- ja rahvatervise professor ning Mount Sinai haigla pealastearst. Selline järeldus tehti pärast põhjalikke tõenduspõhiseid uuringuid nendes haiglates kolme aasta jooksul.

“Mul on nii hea meel, et mitte pärast siitilmast minekut, aga juba eluajal on tulnud selline tunnustus!” rõõmustab dr Levin.

1. mail toimub Baltimore’is lastearstide akadeemilise seltsi (Pediatric Academic Society ehk PAS) kokkusaamine, kuhu ka dr Levin kui selle süsteemi eestvedaja on kutsutud. Suure tõenäosusega lendabki dr Levin kohale ja peab seal ka loengu humaansest meditsiinist.

1990. aastate algul tuli dr Levin välja terminiga Humane Neonatal Care Initiative. Kuni kümnendi lõpuni aktsepteerisid lääne kolleegid tema terminit, kuid siis muutsid eurooplased selle Family Centered Neonatal Care’iks ja kanadalased Family Integrated Care’iks. Miks muudeti terminit, mis sisaldab sõna ‘humaanne’?

“Kapitalistliku ühiskonna meditsiin ärkas järsku, et kuidas nende kiidetud meditsiin saab olla antihumaanne ja seepärast andsidki uue nimetuse. Õnnetus on aga selles, et mitte alati pole Family Centered ja Family Integrated Care humaanne. Selline lähenemisviis arvestab ainult sellega, et ema ja pere peab olema lapse juures, aga seda, et enneaegsele lapsele tehakse palju mittevajalikke uuringuid ja ravitakse agressiivselt, ei taheta veel aktsepteerida. Kui ma lähen Baltimore’i, siis ma sellest ka räägin. Ikka peab olema Kopernik ja kogu aeg väitma, et maakera on ümmargune, mitte lapik,” naerab dr Levin.

Humaansest meditsiinist ja lapse tervisest räägib põhjalikult raamat “Dr Levini tervisenõuanded”, mis peagi ilmub ka vene keeles.

Toimetas: Inge Pitsner

Vaata lähemalt dr Adik Levini raamatute kohta kirjastuse Pilgrim kodulehelt: “Dr Levini tervisenõuanded. Tervisest ja toitumisest kogu perele” ja “Dr Levini toitumistarkused. Ülevaade õigest toitumisest, toitumisteraapiast ja varjatud toidutalumatusest”

Kuula Adik Levinit Raadio 2 saates “Hallo, Kosmos!”: Soolosaade dr. Adik Leviniga (08.05.2011), Alkeemia Akadeemia VI: Toitumisalternatiivid – koos Natalia Trofimova ja Sille Poolaga (27.10.2013), Alkeemia Akadeemia XIII: Ida ja lääne tervisetarkused – Rene Bürkland ja Adik Levin (14.12.2014) ja Alkeemia Akadeemia XV: Maailmavaadete koostööst – koos Rene Bürklandi, Helena Väljaste ja Evelin Ilvesega (25.11.2015)

Seotud