Kasutustingimused

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töötleb Alkeemia OÜ, Reg. 12280364; aadress: Roostiku 61, Tallinn, Harjumaa, Eesti; telefon: 5019787, e-post: info@alkeemia.ee. Alkeemia OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejatele Montonio OÜ. Alkeemia.ee kasutab küpsiseid, mis tähendab, et bot võib jälgida Sinu käitumisharjumusi internetis ning selle põhjal võib visata sulle mõne reklaami, nagu tänapäevases infoühiskonnas need asjad käivad.

Kuna Alkeemia.ee „like“ süsteem ja kommenteerimine on sünkroonis nt Facebooki ja teiste sotsiaalmeedia platvormidega, siis ka seda loetakse küpsiste kasutamiseks.

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebileht saadab kasutaja arvutis asuvasse küpsiste faili.

Küpsiseid on kahte tüüpi.
– Püsiküpsised jäävad Teie arvuti küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks selleks, et tunda ära, et Te olete korduv lehe külastaja ning kohandada veebilehe sisu vastavalt Teie vajadustele ning koguda statistilisi andmeid.

– Seansiküpsised on ajutised ning kustuvad, kui Te veebilehelt lahkute või veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada lehe teatud funktsioonide, nt sisselogimise võimaldamiseks ja erinevate teemade avamiseks. Küpsiseid kasutatakse veebilehel parema kasutuskogemuse pakkumiseks. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel kasutaja ära tunda ja kohandada sisu automaatselt vastavalt kasutaja vajadustele, kui nad lehte külastavad. Küpsiste kasutamine aitab meil ka kergemini meie kasutaja vajadusi tuvastada. Nad annavad meile kasutusstatistikat, mis võimaldab meil mõõta ja parandada oma veebilehe toimimist. Meie küpsiseid võivad luua erinevad teenusepakkujad, kes aitavad meil oma veebiteenuseid pakkuda. Nendeks on näiteks Google ja Facebook. Veebilehe kasutajatelt eeldatakse küpsiste kasutamisega nõustumist, kui nende veebilehitseja sätetes on küpsised lubatud. Kui Te küpsised ära keelate, võib suur osa meie veebilehe teenustest ja funktsioonidest olla piiratud. Näiteks ei pruugi leht Teie personaalseid sätteid meeles pidada.

Te võite alati valida, kas soovite oma veebilehel küpsised lubada või mitte. Kui Te küpsiseid lubada ei soovi, võite oma veebilehitseja sätetes küpsised automaatselt ära keelata või lasta end igal üksikul juhul eraldi teavitada, kui veebileht nõuab küpsise lisamist. Vajalike seadistuste tegemiseks vaadake palun oma veebilehitseja abi funktsiooni.

Me anname endast parima, et pakkuda Tellijatele huvitavat ja valgustavat materjali, me anname endast parima, et ka tehniliselt kogu süsteem koos püsiks nõnda, et kliendil oleks Minu alkeemia kasutamine võimalikult mugav. Meie koostööpartneriteks alkeemia.ee haldamisel, majutamisel, tasustamisel ja muud moodi funktsioneerimisel on professionaalid, kes ise vastutavad oma töö kvaliteedi eest.

Töödeldavad isikuandmed

Ees- ja perekonnanimi;
E-post;
Telefoni number;
Teenuste maksumus;
Pangakaardi andmed.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste Minu alkeemia Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, pakett, kliendi andmed) kasutatakse ostetud pakettide ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakaardi numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse

Isikuandmed edastatakse alkeemia.ee toimetajatele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Isikuandmed edastatakse vajadusel teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik alkeemia.ee funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmete ligipääs

Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on alkeemia.ee toimetajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada alkeemia.ee kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Alkeemia.eerakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine alkeemia.ee volitatud töötlejatele (makseteenuse pakkujad ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi sisse-logituna alkeemia.ee kasutajaprofiilis.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest Telegram.ee toimetust e-posti teel (info@alkeemia.ee).

Säilitamine

Alkeemia.ee kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse kuni seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust alkeemia.ee toimetusega e-posti teel (info@alkeemia.ee). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-posti aadressi kasutatakse uudiskirja saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada uudiskirja, siis tuleb valida uudiskirja jaluses vastav viide või võtta ühendust alkeemia.ee toimetusega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest toimetust e-posti teel (info@alkeemia.ee).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub alkeemia.ee toimetuse abiga (Alkeemia OÜ, Reg. 12280364; aadress: Roostiku61 Tallinn, Harjumaa, Eesti; e-post: info@alkeemia.ee.). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).