Ettevaatust! Edelaraudtee kasutab umbrohutõrjeks Monsanto mürgist vahendit Rodeo XL

Edelaraudtee teatab oma kodulehel, et 10.-20. juulini toimub Tallinna/Viljandi/Pärnu trassidel ulatuslik umbrohutõrje, mille tarvis kasutatakse Monsanto toodetud vahendit Rodeo XL. Sealjuures soovitatakse raudteest hoida eemal inimesed, koduloomad, kodulinnud ja mesilased, vahendab Telegram.ee.

Teadaandes seisab:

Edelaraudtee on kavandatud umbrohutõrjetööd juulikuus järgmistel lõikudel:

– Raudtee Türi-Viljandi lõigul 10.-12. juuli (kaasa arvatud).

– Tallinn-Väike, Liiva, Kiisa, Kohila ja Rapla jaamad Tallinn-Rapla lõigul ning raudtee Rapla-Lelle lõigul 12.-17. juuli (kaasaarvatud).

– Raudtee Türi-Lelle-Pärnu lõigul 14.-20. juuli (kaasa arvatud).

Juhul kui vihmase ilma ja tugeva tuule tõttu ei ole võimalik kavandatud ajal umbrohutõrjet teha ja tööd lükkuvad edasi, teavitame sellest täiendavalt. Inimeste viibimine ja koduloomade karjatamine raudtee ääres tööde ajal ei ole soovitatav, võimalusel hoida raudteest eemal ka kodulinnud ja sulgeda mesilastarude lennuavad. Pärast umbrohutõrjet vältida võimalikult kariloomade söötmist kemikaalidega töödeldud piirkonnas. Umbrohutõrjeks kasutatakse vahendit RODEO XL.

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS vabandab võimalike ebameeldivuste pärast.

RODEO XL toimeaineks on glüfosaat, mis on hinnatud vähkitekitavaks aineks 2015. aastal avaldatud Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) rahvusvahelise vähiuuringute agentuuri (IARC) uuringus (täismahus loetav Inglismaa mõjukas teaduslikus meditsiiniajakirjas The Lancet).

Tekib küsimus miks kasutada korduvalt kahjulikuks tembeldatud mürki, mis tapab mesilasi ja võib tekitada suurematel (inim)loomadel tervisehäireid, kui umbrohtu saaks hävitada ka teisiti? Kas surevad mesilased (või tarus kinni hoitud lämmatatud mesilased) ja haiged lapsed on “ebameeldivus”, mille saab heastada ette ära vabandades?

Allikas: Telegram.ee

Seotud