“TIIBETI ASTROLOOGIA: kuidas sünnikuupäev mõjutab sinu elu, III osa”

Jätkame Tiibeti astroloogia tutvustamist, mis õpetab, kuidas tõrjuda negatiivseid mõjusid ning uhtuda maha halba karmat, saavutamaks õnnelikumat ja paremat elu. Loe ka loo esimest osa:”TIIBETI ASTROLOOGIA: kuidas sünnikuupäev mõjutab sinu elu, I osa” ja”TIIBETI ASTROLOOGIA: kuidas sünnikuupäev mõjutab sinu elu, II osa”.

Hiina astroloogia elemendid

Tiibeti astroloogias on kaks meetodit, mille päritoluallikaks on Hiina: Nag-tsi ehk “must astroloogia” ja Jung-tsi ehk “elementide astroloogia”.

Nende hulka kuuluvad:

  • Nii 60-aastane tsükkel kui ka traditsioonilise Hiina astroloogia 12 loomamärki
  • Hiina traditsioonis levinud viie elemendi süsteem
  • Mewa ehk “üheksa võluruutu”
  • Kaheksa parkha’t, mis on identsed I Chingi ba kua ehk trigrammidega

Hiina astroloogia on üks maailma vanimaid astroloogiasüsteeme ning sellele pani aluse legendaarne keiser Fu Hsi, kes leiutas väidetavalt ka trigrammid ehk kolmest joonest koosnevad teatud tähendusega märgid. Ta olevat seda teinud nõnda, et esmalt vaatles ta taevast ja mõtiskles tähtede peale ning seejärel pööras ta pilgu maapinnale, et näha, mis seal toimus ja kuidas kõik omavahel seotud oli.

Teise legendi kohaselt valis ta need sümbolid välja seetõttu, et ta sai innustust Luo jõe põhjast tõusnud longma ehk lohehobuse seljal olnud märkidest. Kollane Keiser Huang Ti vormistas muistse Hiina kirjutamissüsteemi ning tõi sellega kaasa kõigi Hiina teadmisvormide – muuhulgas ka astroloogia – kodifitseerimise.

Keiser Yao (2324-2206 eKr) lõi astroloogia põhjal kalendri ühendamaks taevakehade korraldust inimeludega ning pani aluse traditsioonile, mille järgi pidi keisri õukonnas olema ka neli astroloogi. Nende nelja astroloogi ülesandeks sai jälgida nelja taevast piirkonda, mille tulemusena arvutati välja neli hooaega (kevad, suvi, sügis ja talv), mis olid kõik vastavalt seotud ühe ilmakaarega (ida, lõuna, lääs ja põhi). Selle saavutuseni jõudmiseks jälgisid astroloogid neil perioodidel looduskeskkonna ja inimelude kulgu. Lo shu ehk “võluruut” on allikas, kust pärineb Tiibeti üheksa mewa süsteem. Lo shu loojaks oli keiser Yu (2206-2197 eKr), keda inspireerisid Lo jõest väljuva müütilise musta kilpkonna kilbil olnud mustrid. Tiibeti parkha’de süsteem aga põhineb I Chingil, mille määratles kuningas Wen (1152-1056 eKr), kui ta sattus vangi sõjapealik Chou Hsini kätte. Hiljem täiustas seda süsteemi tema poeg ja Zhou hertsog Dan.

Nende süsteemide kasutamisel on traditsiooniliste Hiina meetodite ja Tiibeti meetodite vahel mõningad suured erinevused, muuhulgas näiteks 60-aastane tsükkel. Hiina traditsioonis algab see tsükkel Roti tähemärgi all; Tiibeti tsükkel aga algab Jänese märgiga. Samuti on loomamärkide loetelu seotud viie elemendi õpetusega – puu, tuli, maa, metall ja vesi. Iga element valitseb kaks aastat järjest, kusjuures esimene aasta on häälestatud mees- ja teine naissoo järgi. Seega kulub 60 aastat, et tsükkel jõuaks otsaga taas tagasi sama aastani.

Ajalooliste ürikute alusel võime näha, et Hiina astroloogia süsteemid avastati, määratleti ja võeti kasutusele enam kui tuhat aastat enne meie ajaarvamist. Seega pole üllatav, et need süsteemid jõudsid üsna varakult ka Tiibetisse. Guru Rinpoche’i biograafias pealkirjaga “Padme Thangyik” on kirja pandud kirjeldus sellest, kuidas Hiina astroloogia võeti omaks Tiibeti kultuuris. Kuningas Tride Tsuktsen (705-755), kes oli tuntud ka kui Me Agtsom, võttis esimese valitsejana kasutusele Hiina astroloogia ning kaitses teadaolevalt Tiibeti inimesi nii astroloogia kui ka meditsiini abil. Kui sündis tema poeg ja tulevane Dharma kuningas Trisong Detsen, oli Hiina astroloog nimega Birje Kuulus see, kes arvutas välja lapse astroloogilise profiili ja ennustas ette tema suuri tegusid.

Üks peamisi valdkondi, kus Tiibeti astroloogia kasutab Hiinast pärit süsteeme, on 60-aastane tsükkel, mis koosneb nii elementidest kui ka 12 loomamärgist, näiteks metall-hobune. Lisaks pakub see varieeruvat ja tsüklilist teavet, mida on võimalik integreerida Kar-tsi arvutustega täpsemate astroloogiliste profiilide loomiseks.

See integreeritud süsteem võimaldab astroloogidel teha arvutusi viies eri valdkonnas:

Iga-aastane prognoos: ennustus selle kohta, mis juhtub inimese elu igal aastal. Selle arvutamine käib meeste ja naiste puhul erinevalt.

Haigused: konkreetse haiguse kestvuse määramine ning selgitamine, kas haiguse põhjuseks on kuritahtlikud vaimud ning milliseid rituaale sel puhul nende rahustamiseks ja tervise parandamiseks kasutada tuleks.

Matuseriitused: millal ja kuidas matus läbi viia ning milliseid rituaale tuleks sooritada. Lahkunu surmaaja ja astroloogilise profiili põhjal soovitab astroloog ka vastava matusemeetodi, näiteks matmise (seotud maa elemendiga), tuleriida (seotud tule elemendiga), jõkke uputamise (seotud vee elemendiga) või “taevamatuse” (seotud õhu elemendiga). Lisaks nõustavad astroloogid inimesi eri rituaalide asjus, mida lahkunu heaks sooritada, milliseid sõnu lausuda, millist valgust ja võilampi kasutada jne. Kõige selle eesmärgiks on tagada lahkunu soodne taassünd, sujuv üleminek ühelt elult teisele ja vähendada negatiivset mõju pereliikmetele. Seda liiki rituaale viiakse läbi lähimas kloostris.

Takistused: ennustus selle kohta, millal tulevad inimese elus ette suuremad või väiksemad takistused ning milliseid meetmeid võib olukorra parandamiseks kasutusele võtta, näiteks järgida mõnda usutava või tegeleda heategevusega.

Abielu: partnerluse ühilduvuse määramine, sobiva pulmakuupäeva ennustamine ja võimalike suhtes ettetulevate takistuste kindlakstegemine.

Inimese vanuse arvestamisel nii sünnikuupäeva kui elukulu arvutustes esineb lääne meetodiga võrreldes teatud erinevusi. Tiibeti süsteemis viitab inimese vanus kalendriaastate arvule, mille jooksul inimene on elus olnud. Kui näiteks inimene sünnib aasta viiendal kuul, siis on ta kohe ühe aasta vanune kuni Tiibeti uusaastani, mille saabudes saab inimene hoobilt kahe aasta vanuseks. Seega vananevad traditsioonilises Tiibeti kultuuris kõik inimesed ühe aasta võrra uusaasta saabudes, selle asemel et järgida lääne arusaama vanusest, mis arvestab lihtsalt inimese sünnipäevast möödunud aastate arvu.

12 loomamärki üheskoos viie elemendiga, mis on kõik 60-aastase tsükli osad, sisaldavad ka viit nendega seotud elementi, mida kasutatakse niinimetatud veerisarvutustes. Sünnikuupäeval põhinevate veerisarvutuste ja mis tahes aasta arvutuste kõrvutamisega võivad astroloogid selleks aastaks ennustada ka järgmist:

Elujõu arvutused: võimalikud ohud inimese elule

Kehaarvutused: tervise ja füüsiliste hädadega seotud küsimused

Võimuarvutused: töö, ettevõtmiste ja eduga seotud küsimused

Õnnearvutused: üldine hea õnn ja reisimine

Eluvaimu arvutused: elu peamiste korralduspõhimõtete üldise heaolu ja stabiilsusega seotud küsimused

Negatiivsete tulemuste ilmnemisel soovitatakse takistuste ületamiseks alati ka erinevaid rituaale.

Igaüks neist 12 loomamärgist on seotud kolme nädalapäevaga:

Soodsa päeva ehk õnnepäevaga

Tervisele kasuliku päeva ehk elupäevaga

Ebasoodsa päeva ehk ohupäevaga

Õnnepäev on ennustust saava inimese jaoks igati tasuv päev, elupäev on eriti soodne tervisega seotud küsimustes, samas kui ohupäeva peetakse enamiku tegevuste jaoks kurjakuulutavaks. Neid arvutusi kasutatakse eriti tihti astroloogia meditsiini valdkonnas raviprotseduuridele sobiva päeva määramiseks.

Järgneb…

TIIBETI ASTROLOOGIA SALADUSI JA SELLE KASUTAMIST KA ISE SAAB ÕPPIDA PEAGI ALGAVAL KURSUSEL. Vaata lisa SIIT ja teist osa SIIT ning neljandat SIIT.

Tõlkinud: Joonas Orav

Allikas: https://www.tsemrinpoche.com/

Seotud