RABAV! Smithsonian instituut tunnistab tuhandete hiidskelettide hävitamist 20. sajandi algul

USA ülemkohtu otsus on sundinud Smithsoniani instituuti avaldama eelnevalt salastatud dokumendid, mis on pärit 20. sajandi algusest ja tõestavad, et organisatsioon oli seotud suure ajaloolise tähtsusega tõendite varjamisega. Nimelt on kümnete tuhandete hiiglaslikku mõõtu inimeste jäänuseid leitud kõikjalt Ameerikast, ent kõrgetel kohtadel olevad instituudi administraatorid käskisid need hävitada, et kaitsta tol ajal kehtinud inimevolutsiooni ajalist järjestust.

Smithsoniani instituut ei suhtunud kergekäeliselt Ameerika alternatiivse arheoloogia instituudi (AIAA) esitatud süüdistusse, et Smithsoniani instituut on 20. sajandi algul hävitanud tuhandeid hiiglaslikke inimjäänuseid. Instituut kaebas vastuseks organisatsiooni kohtusse, süüdistades neid omakorda laimus ja katses kahjustada 168-aastase asutuse mainet.

Kohtuasja kestel toodi päevavalgele uued faktid, kui mitu Smithsoniani vilepuhujat tunnistas dokumentide olemasolu, mis väidetavalt tõestasid kümnete tuhandete inimskelettide hävitamist – skelettide, mille pikkus ulatus ligi kahest meetrist kuni kolme ja poole meetrini. AIAA pressiesindaja James Churward väidab, et seda tõika ei saa kehtiv arheoloogia põhivool eri põhjustel aga tunnistada.

“20. sajandi algusest saadik on aset leidnud laiaulatuslik kinnimätsimine arheoloogiliste asutuste poolt, eesmärgiga panna inimesi uskuma, et esimesed Ameerika kolonistid pärinesid Aasiast ja saabusid siia Beringi väina kaudu 15 000 aastat tagasi. Tegelikult on kõikjal Ameerikas aga sadu tuhandeid kalmeid, mis olid pärismaalaste kinnitusel seal juba ammu enne nende tulekut ja mille juures on näha märke kõrgestiarenenud tsivilisatsioonist, metallisulamite oskuslikust kasutamisest ning kust leitakse sageli hiiglaslikke inimskelette, mida aga meedia ja uudiseagentuurid ei kajasta,” selgitab ta.


Hiiglaslik inimese reieluu, mille avastas 2011. aastal Ohios Ameerika alternatiivse arheoloogia liit; selline luu esitati tõendina ka kohtus

Kohtuasja tõi pöördepunkti see, kui 1,3-meetrine inimese reieluu esitati kohtus tõendina sarnaste hiiglaslike inimluude olemasolu kinnitamiseks. Kõnealune tõend andis tõsise löögi Smithsoniani instituudi juristidele, sest luu oli muuseumist varastatud 1930ndatel aastatel ühe sealse kuraatori poolt. Mees oli terve elu luu alles hoidnud ja surivoodil tunnistanud kirjalikul kujul ka Smithsoniani instituudi salajaste operatsioonide olemasolu.

“Ameerika rahvast lollitatakse kohutaval moel,” mainis ta oma kirjas. “Me varjame tõde inimkonna esiisade kohta – meie eellaste ehk nende hiiglaste kohta, kes mööda ilma uitasid, nagu on kirjeldatud ka piiblis ja muistsetes tekstides kõikjal maailmas.”

Ühendriikide ülemkohus on nüüdseks sundinud Smithsoniani instituuti avalikustama salastatud teabe kõige selle kohta, mis on seotud “kalmuehitajate kultuuri puudutavate tõendite hävitamisega” ja elementidega, “mis puudutavad ebatavalise pikkusega inimeste luukeresid” ning AIAA on selle otsuse üle erakordselt rõõmus.

“Nende dokumentide avalikustamine aitab arheoloogidel ja ajaloolastel ümber hinnata kehtivad teooriad inimevolutsiooni kohta ning aitab meil avardada arusaamist kalmuehitajate kultuurist Ameerikas ja kõikjal maailmas,” selgitab AIAA juht Hans Guttenberg. “Lõpuks ometi – pärast terve sajand kestnud valesid – saab kogu maailmale avaldatud tõde meie hiiglaslike esivanemate kohta,” lausub kohtuotsusega silmanähtavalt rahulolev mees.

Dokumentide avalikustamine on määratud 2015. aastaks ja poliitilise neutraalsuse tagamiseks koordineerib operatsiooni sõltumatu teaduslik organisatsioon.

Allikas: worldnewsdailyreport.com

Seotud