Kuidas ära tunda, kas sa oled indigo-, kristalli- või vikerkaarelaps?

Kõikjal on peetud mitmeid arutelusid “tähelapse” mõiste määratlemise üle. Kas ka sina oled üks neist lastest? Kui sa loed seda artiklit või oled huvitatud maailma kollektiivsest arengust, siis on vastus tõenäoliselt jah!

Järgnevad “tähelaste” nimetused ehk kategooriad on igale inimesele erineva tähendusega.

Minu jaoks tähendab tähelapse üldine mõiste sisuliselt seda, et su elu eesmärgiks on aidata lõhkuda kehtivad paradigmad ja alustada üleminekut meie evolutsiooni järgmistesse etappidesse.

Kõigis inimestes peitub vähemalt mingil määral neid iseloomujooni, mis käivad kaasas tähelapseks olemisega. See, kuidas sa oma eesmärke ellu viid, aitab sul leida ühtekuuluvust ka konkreetse kategooriaga.

Indigolapsed

Indigolapsed on need, kes loovad uue maailma aluseks saava tee. Tavaliselt on neil juba sündides “sõdalase vaim” ja nende ühine eesmärk on peatada kõik iganenud süsteemid, millest inimestele enam kasu ei ole.

Teised võivad aga näha seda pisut üleoleva suhtumisena, kui lapsel on maailma sündides mõtteviis, mis ütleb: “Mul on õigus siin olla.”

Indigolapsed on siin maailmas selleks, et taasluua meie moraalitute valitsus-, haridus- ja õigussüsteemide põhialused.

Selle eesmärgi saavutamiseks on neil tavaliselt vankumatu meelekindlus ja mõnikord ka kalduvus kergesti ägestuda.

Indigolapsed teavad, kui neile valetatakse, neisse üleolevalt suhtutakse või neid manipuleeritakse.

Ja kuna nende sihiks on juhatada meid kõiki uude ausameelsesse maailma, on indigolaste seesmised valedetektorid selle eesmärgi saavutamiseks ülitähtsad.

Paljudel indigolastel diagnoositakse tavaliselt mingit liiki tähelepanuhäire, sest nad on küllaltki tundlikud ning nad elavad teistest kõrgemal ja tempokamal tasandil.

Kristallilapsed

Kristallilapsed pakuvad tugevat kontrasti indigolastele. Pärast seda, kui indigolapsed on rajanud uued eluviisid, asuvad kristallilapsed tegutsema harmoonias kogu maailmaga.

Kristallilapsed on indigolastega võrreldes õndsama ja tasakaalukama meelega. Nad on eeskujuks laiadele massidele ja näitavad, kuidas on võimalik üksteisega koostööd teha.

Kristallilapsed astuvad nende jaoks rajatud teele ohutumas ja turvalisemas maailmas.

Paljudel neist on ka sünnipärased vaimsed kingid, mida on lihtne vääriti mõista.

Mida arenenumad need lapsed on, seda raskem on neil meie dimensioonis hakkama saada.

Paljud raskekujulise autismiga inimesed on kristallilapsed.

Nende laste ajutegevus käib palju kõrgemal sagedusel ega nõua suhtluseks sõnu, seega eeldame meie, et nad on lihtsalt autistlikud või vääritimõistetud.

Paljudel kristallilastel esineb hiline kõne areng; pole sugugi haruldane, et nad ootavad rääkima hakkamisega seni, kui on juba 3-4 aastat vanad.

Tegelikult toimub neis midagi palju sügavamat. Nad on erakordselt intuitiivsed ja suhtlevad sellisel tasemel, mida on võimalik saavutada üksnes siis, kui oleme iseendaga ühel lainel.

Vikerkaarelapsed

Ja lõpuks on olemas ka vikerkaarelapsed. Nemad on kõige ehtsamaks näiteks inimeste tegelikust potentsiaalist. Nad on tõelise jumaluse kehastused.

Nende kutsumuseks on teiste teenimine, sest nad on valinud andmise tee. Seetõttu on nad oma “spirituaalse kõrgpunkti” tipus, sest on võtnud endale kohustuseks inimesi aidata.

Nad on kartmatud ja suudavad vaevata oma emotsioone väljendada. Nad on võimelised üldjuhul negatiivsest emotsiooniseisundist kiiresti taastuma. Teiste tüüpidega võrreldes on vikerkaarelapsed väidetavalt küllaltki haruldased.

Nende kohta pole teistega samaväärsel hulgal informatsiooni, sest paljud neist alles sünnivad ja ilmutavad oma võimeid siis, kui maailm seda enim vajab.

Vikerkaarelaste eesmärk on indigo- ja kristallilaste rajatud maailma lõppstaadiumisse viimine.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et “tähelapseks” saab nimetada igaüht, kes tahab elada ühel lainel maailmaga.

Meis kõigis on iseloomujooni, mis on omased igale nimetatud lapsetüübile, aga meie olemuse määrab ära see, kuidas me ise oma eesmärkide poole püüdleme.

Indigolaste sihiks on põhimõtteliselt traditsioonilise mõtlemise paradigma lõhkumine.

Seejärel rajavad kristallilapsed sellele lõhutud paradigmale oma ideaalidele põhineva aluse.

Ning vikerkaarelapsed jätkavad indigo- ja kristallilaste alustatut, ületades lõpuks kõik meie kehtivad paradigmad ja luues täiesti uue elukorralduse!

Allikas: http://thespiritscience.net

Tõlkis: Joonas Orav

Seotud