Uus paljastus: emiste julmad elutingimused Euroopas

Enam kui 170 Euroopa loomakaitseorganisatsiooni ühendav koalitsioon End the Cage Age (Lõpp puuriajale) avalikustas Animal Equality poolt Itaalias läbi viidud uurimuse, mis näitab puuris peetavate emiste julmades elutingimustes veedetud elu trellide taga. Ühendus kutsub avalikkust üles allkirjastama puuriajastu lõpetamise petitsiooni, mille eesmärgiks on lõpetada puuride kasutamine Euroopa loomakasvatuses.

Allkirju kogub ka Eesti loomade eestkoste organisatsioon MTÜ Loomus. “Loomus on seisukohal, et loomi ei tohi ekspluateerida ja toetab läbimõeldud rahvusvahelisi kampaaniad, mis nõuavad loomade heaolu parandamist. Puuride kaotamine põllumajandusest on samm õiglasema tuleviku suunas,” ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp.

Itaalias filmitud videomaterjal tõestab taaskord, et puurid on barbaarsed ja arhailised loomade püünised, millel puuduvad igasugused kasutegurid ning mis põhjustavad loomadele üüratuid kannatusi. Itaalias on enam kui 500000 emist, kes veedavad poole oma elust metallist puurides, milles nad ei saa end korralikult liigutada (kitsa ruumi tõttu saavad nad ainult jalgadele tõusta) ning mis ei lase neil oma põrsaste eest korralikult hoolt kanda.

Loomulikus keskkonnas ehitavad emised põrsastele pesa, hoolitsevad oma järeltulijate eest ja loovad nendega tugeva sideme. Kõigest sellest jäävad emised puurispidamise süsteemis ilma ja see mõjutab 75% Itaalia seasulgude ja 94% poegimiskastide emistest.

“Olukord on väga tõsine ja filmitud kaadrid näitavad selgelt, et puurid on kasutud isegi hügieeni ja tervise vaatepunktist,” selgitab Compassion In World Farming Italy direktor Annamaria Pisapia. “Sellest süsteemist on võimalik väga lihtsalt loobuda ning seda tõestavad riigid, kus emiste puurid on osaliselt või täielikult keelustatud, näiteks Rootsi (täielikult) ja Suurbritannia (osaliselt). Sellepärast kutsume üles kõiki Euroopa kodanikke, kes ei ole veel petitsiooni allkirjastanud, seda tegema, et lõpetada taoline julm ja ebavajalik farmisüsteem.”

Euroopas veedavad sajad miljonid loomad terve elu puurides, mis ei võimalda neil tagada liigiomaseid vajadusi. Algatus n tänaseks kogunud juba üle 1,4 miljoni Euroopa Liidu kodaniku allkirja. Ettepanekut hakkab menetlema Euroopa Komisjon. Algatuse käivitas loomakaitseühing Compassion In World Farming.

Oma allkirja puurideajastu lõpetamise toetuseks saab anda Kuulsused nõuavad lõppu julmale elevantide loodusest püüdmise praktikale

Miks peaks igaüks keelduma elevandi seljas sõitmast

Kümme metsloomadega seotud turismiatraktsiooni, mida tuleks vältida

5 põhjust, miks jätta puurikanade munad ostmata

Karm reaalsus: kogu tõde banaanidest