Salapärased signaalid kosmosest – mis või kes neid tekitab?

Meie Universumis toimub palju meile veel lõpuni mõistetamatuid protsesse. Üks põhjalikumat uurimist vajavaid nähtusi on kiire raadiolainete valing ( fast radio burst ehk FRB) ehk Maale jõudvad ülikiired kindlate intervallidega raadiosignaalid. Teadlased ei ole kindlad, mis seda fenomeni põhjustab ning ühe teooriana on välja pakutud ka maavälist päritolu tehnoloogiat, vahendab Telegram.ee.

Saksa-USA astronoomide Päike ühe päeva jooksul. Nende levimiskauguse hindamiseks kasutatakse teadlased on tuvastanud vaid 11 Maale jõudnud FRB-d, on tegu liiga väikese andmehulgaga, et välistada juhuslikkust. Siiski on teadlaste hinnangul vaid 5 : 10 000 võimalus, et selline signaalide intervallide muster on kokkusattumus. Uurimuse kaasautori John Learnedi sõnul viitab regulaarne muster mittejuhuslikkusele.

Astronoomid pole kindlad, mis selliseid raadiolainete valinguid põhjustavad, kuid nähtuse üheks potentsiaalseks allikaks võivad olla kaugetes galaktikates toimuvad plahvatused. Selle teooria vastu räägib aga FRB-de ühtlane jaotus, mis teisest galaktikast tulemise puhul muutuks kosmosetolmu tõttu ebaregulaarseks. 

Signaal võib tulla ka meie enda galaktikast, näiteks salajaselt spioonisatelliidilt, mis maskeerib oma signaale süvakosmosest tulevateks. Ühtlasi võib tegu olla meile veel tundmatu loodusliku fenomeniga. Uurijad tegelevad selliste võimaluste välistamisega, kaalumaks kunstliku allika (kas siis inimeste või maavälise tehnoloogia) teooriat, arvestades seda, et enamikku FRB-sid on suudetud vaadelda vaid ühes asukohas.

Allikas: Telegram.ee

Seotud