Ruunimeditatsioon avab värava muinasuneaega ja aitab saavutada kooskõla emakese Maa tarkusega

Šamanistlikes kultuurides on riitustel keskne roll. Riituste kaudu kõneldakse emakese Maa, looduse ning selle nähtavateja nähtamatute olenditega. Riitused on emakese Maa ja inimeste energiavahetus. Nad aitavad inimesel elu kosmilises võrgus kohaneda ja tasakaalu saavutada ning saada emakeselt Maalt ja muinasune-ajast vahetuid teadmisi.

Ruunimeditatsioonis kasutan ruune väravana muinasuneaega. Uthark’i ruunid on emakese Maa tarkus, müütiline riitus, mille kinkisid inimestele muinasune-aja jumalad. Uthark’is on varjul aegade algusest põlvnev esoteeriline tarkus ning nagu maailmgi on uthark avatud ja muutuv kulgemine.

Ruunimeditatsiooni eesmärk on pääseda ligi nähtamatule maailmale ehk ebatavalisele tegelikkusele ja panna muinasune-aeg ruunide kaudu kõnelema. Ruunidega mediteerides keskenduge nende kõlale: parim viis selleks on laulda järjest kõiki uthark’i ruune, mis aitab ühtlasi saavutada kooskõla emakese Maaga.

Ruuniriitusi tuleks nii vabas õhus kui siseruumides alustada ilmasuundade tervitamisega, et viia end riitusekoha ja emakese Maaga ühele lainele. Tavaliselt avaldatakse austust neljale ilmakaarele, kuid tervitada võib ka kuut või seitset suunda, pöörates tähelepanu ülemisele, alumisele ja keskmisele sihile. Mina alustan ruunimeditatsiooni järgmisel viisil (seda võib nimetada ka rituaalseks toiminguks, alguspalveks vms).

Tervitan ida, kust tõuseb päike – valgustumise suunda. Tervitan lõunat, kust tulvab valgus ja soojus – teadlikkuse suunda. Tervitan läänt, kuhu loojub päike ja kust algavad vihmad – eneseteadvuse ja tervendamise suunda. Tervitan põhja, kust pärineb külmus ja puhastav tuul – tarkuse-ja maagiasuunda. Tervitan emakest Maad. Tervitan suurt loomismüsteeriumi, mis lõi maailmakorra.Tervitan suurt kosmilist tsüklit. Tervitan kõike minuga seotut, tervitan kõiki olendeid. Meie vahel on side, me oleme üks. Tervitan tänast päeva. Palun harmooniat ja tasakaalu. Palun abi, et teadvustada ilu ja olla kooskõlas emakese Maa ja kõigi olenditega.
Pärast seda laulan ur-ruunist u alustades ette terve uthark’i. Ruune lauldes tuleb neil lasta järjest voolata: ur-thurs-ass-reidken-gifu-wynja-hagal-naud-iss-jara-pertra-eoh-algiz-sol-tyr-bjarka-eh-madr-lagu-ing-odal-dagaz-feh. Ruunid järgnevad üksteisele ja sulanduvad üksteisesse, sest uthark’il pole algust ega lõppu, hierarhiat ega vastuolusid. Tunde järgi saate aru, kaua tuleb teil igal ruunil peatuda. Lühikese ruunimeditatsiooni ajal esitatakse uthark’i vaid üks kord (teen seda igal hommikul), aga tegelikult võite ruune lauldanii palju, kui soovite. Soovitan uthark’i laulda kolm, neli, kuus, seitse või üheksa korda, sest neil arvudel on Põhjala kultuuris eriline vägi.

Pikema meditatsiooni ajal hingatakse uthark’i enne selle laulmist sisse. Ruunide hingamine aitab hästi jõuda nende sisuni. Hingake ruune järjest sisse ja välja. Kutsuge ruun oma kehasse, hingake ta sisse ning suunake ta väljahingamisel kosmosesse tagasi. Sedasi lausute või laulate ruune oma hingeõhuga, peaaegu sosistades, kuid alati võite ruune ka ainult mõttes lausuda või laulda. Ruunide hingamine sulandab nad inimese kehasse jaaitab tal loomuldasa mõista nende tähendust ja energiat. Ruune paremini tundma õppinud, võite neid ühes hingamiseja laulmisega visualiseerida. Tuletan siiski meelde, et kõige tähtsam on ruunide kõla. Ruunihelid pärinevad kaugetest aegadest, muinasune-ajast. Ruune lauldes pääsete iga kord emakese Maa tarkuse ja väeni.

Loe ka praktilisi õpetusi ruunidega ennustamiseks.

Katkend pärineb Jörgen I. Ericssoni raamatust “Ruunimaagia ja šamanism”

Seotud