Võlurütmid: Saami trummide maagiline sümboolika

Kes on vähegi kokku puutunud ühe saami maagia peamise tööriista, trummiga, teab, et seal on peal erinevad sümbolid, kujud, pildid. Püüamegi nüüd veidi lahti seletada seda esmapilgul arusaamatut ja “kriipsujukudest” koosnevat lugu.

Traditsiooniliselt on saami trummid tehtud põhjapõdranahast ja naha kinnitamiseks on kasutatud puidust naelu. Ja kuigi esmapilgul võib tunduda trummil olevad pildid suvalised, räägivad nad alati kindlat lugu ja on omanikule suureks abiliseks, šamaanile aga omamoodi tajude kaardiks.

Saami traditsioonilisel trummil on alati kolmeastmeline struktuur – sümboliseerimaks erinevaid ilmu: ala-, üla- ja inimeste ilm. Nende kolme tasandi vahel on alati ka “läbikäigukohad”, mis annavad tunnistust šamaani võimest liikuda läbi nende ilmade. Sageli kujutatakse saami trummi ülailmas jumalusi saami mütoloogiast.

Saami trumm võib olla ka päikesekeskne, kus päike on trummi keskel ning on ümbritsetud jumalustest, inimestest, loomadest, sümbolitest ja sümmeetrilistest märkidest. Ka neil trummidel on kolm ilma ja alati “läbikäidavad seinad” erinevate ilmade vahel. Kogu trummi piltide struktuur, nagu ka trummi ovaalne kuju, räägib elu tsüklilisusest ja ringkäigust.

Saamide elu, tegemised ja kultuur on suuresti seotud aastaringi, päikese liikumisega

Kogu aastaaegade rütm oli varasemalt enam, nüüd arusaadavalt vähem, seotud looduse rütmiga ning varasemalt jäid isegi peaaegu kõik laste sünnid ühte aega – hilistalve.

Seega on arusaadav, miks just päike peab olema ka nii väärt tööriista, nagu trummi, keskel. Päikese ümber on enamasti viide kaheksale ilmakaarele ja kaheksale aastaajale, sest saamid loendavad aastaaegu just nii. Nii võimaldas selline trumm igal eri aastaajal “lugemist” eri ilmakaarest ja trummi kasutakse igal ajal erimoodi.

Saami trummi teisedki sümbolid on omamoodi võti mõtestamaks lahti saamide kosmoloogiat. On oluline mõista, et saamid, olles nomaadid, vaatlesid pidevalt oma püstkoja lahtisest avast tähti, ning olid seega head tähetundjad. Ka püstkoda on saami kultuuris ilmaruumi manifestatsioon – elu toimub ümber Universumi keskpaiga, ehk siis Põhjatähe (püstkoja keskpaiga).

Trummi aga ei kasuta teatud eriliste maagiliste toimingute läbiviimiseks mitte ainult šamaanid, vaid ka täiesti tavalised inimesed, näiteks perepead.

Šamaan ehk noaidi, kaasati vaid keerulisemate juhtumite puhul. Selleks pannakse üks eriline ese vuorbe (sõrmus) või arpa (komnurkne põhjapõdra konditükk, mis on kaunistatud metalli ja ornamentidega) trummile ja hakati spetsiaalse võlukepiga trummi lööma. Ennustust või infot loeti selle järgi, kuidas sõrmus trummil mööda jooniseid liikus ning kuhu lõpuks seisma jäi. Nii on näiteks haiguse puhul võimalik ennustada, kas inimene saab terveks või mitte, või näiteks kas kalaretk õnnestub või mitte ning kas ehk heaks saagiks või tervistumiseks tuleb teha ohverdus.

Šamaanil oli alati isiklik trumm, enamasti tehtud tema enda poolt

See, mil moel oli just konkreetne trumm joonistustega kaetud, oli trummi omaniku isiklik tajude kaart rännakuteks ilmade vahel. Teisalt oli see trummi osa, mis on avalikkusele nähtav, mõeldud jälgimiseks ja lahtimõtestamiseks ka teistele, kes šamaani juurde näiteks abi otsima tulid. Rännakule ilmade vahele läheb šamaan läbi transiseisundi, olles end sellesse viinud trummilöömise abil.

Šamaan hoiab trummi alati nii, et trummi sisemus jääb tema enda poole. Väga vähe on tänini säilinud teadmisi, mis on trummi sees. Tavaliselt on seal info trummi loomise ajasta ja kohast ning saami traditsioonis on seal võib-olla pere põdramärgid. Kuid enamasti ei teata, et seal on ka teatud salajane esoteeriline informatsioon, mida anti edasi ühes kogukonnas või peres põlvest põlve, šamaanilt šamaanile, et iga järgmine järeltulija oma maagilistes tegemistes õnnestuks. Võimalus ja oskus seda salajast infot mõista ja lahti dešifreerida, on antud vaid vähestele.

Varasemalt kasutasid trummi vaid mehed, sest arvati, et naisi võib trumm kahjustada. Tänaseks on see arvamus muutunud ja paljusid maagilisi toiminguid viivad läbi naised ning sageli on täna saami kogukonnas perepeaks just naised.

Saami pärimusest, trummidest, joigudest, taimeravist ja elust looduse rütmis tuleb Eestisse õpetama Saami teadmanaine ja taimetark Laila Spik juba oktoobri lõpul.

Põhjala maagiline ilmavaade avab ukse sinu sisemaailma

Toimetas: Kaia-Kaire Hunt

Saami trummi pilt: wikimedia.org

Seotud