Võimaluste aeg: Praegused energiad maa peal võimaldavad inimestel tõusta Looja – Inimese tasandile

Tavaline inimene on olnud siiani oma teadvuse ja energiaga eraldunud seisundis. Eraldunud olek ei võimalda inimesel kogeda seda, mis tema ümber tõeliselt toimub. Ta ei tunneta, millises seisundis on loodus, mida mõtlevad/kogevad teised inimesed, mida toob lähitulevik – kas see on turvaline jne. Normaalses – energeetiliselt terviklikus seisundis, kus inimese energia on ühenduses maa energiavälja, inimeste ühisteadvuse, kosmilise energia ja Looja tasandiga jne – saab inimene adekvaatset tõest informatsiooni, mille põhjal saab langetada teadlikke otsuseid ja liikuda enda jaoks parimas suunas.

Lähiaastad otsustavad praeguse inimkonna saatuse. Kuna inimeste energiapotentsiaal on võimendunud ja kasvab edasi, siis määravad inimesed ise oma sisemise häälestuse ja loomisega enda tuleviku stsenaariumi. Kuna inimeste sisemised võimed on avanemas/avatud, siis võib selle potentsiaal olla nii loov kui ka hävitav.

NB! IGA INIMENE SAAB LUUA PRAEGU ENDALE UUE SAATUSE/TULEVIKU

Me peaksime endale meenutama, et iga mõte, sõna ja tegu on loov.

Milline on meie sisemine häälestus praegu enda ja maailma suhtes?

Kas see on jaatav/positiivne – elu toetav või pigem eitav/negatiivne – hävitav.

Iga inimene vastutab oma sisemise häälestuse ja loomisega maailma ees.

Millele meie teadvus igapäevaselt keskendub? Millised teemad on meie sees aktiivsed? Kuidas me oma sisemiste teemadega tegeleme? Kas keskendume lahendustele või oleme lihtsalt ohvrid? Kas me loome piisavalt selgust enda sees? Milliseid otsuseid me enda sees vastu võtame? Kas me oskame otsustada?

Inimkonnal on suur võimalus tõusta ja liikuda uuele loovale arengutasandile kasvades välja duaalsest ellujäämisprogrammist.

Milline on meie kõrgem visioon enda elu suhtes? Millises keskkonnas me soovime elada? Millisel moel soovime kogeda küllust enda igapäevases elus?

Enda sees on vaja luua selgust, mida me suures plaanis soovime kogeda.

Praktiline nõuanne! Kuna praegu on energia nii tugev ja loov, siis on väga oluline, et MEIE SEES OLEKS SELGUS JA TEADLIKULT TEHTUD VALIKUD.

Kõike, mida me enda energias/teadvuses kanname – võimendub ja püüab realiseeruda.

Praegusel ajal on ohtlik olla segaduses, viivitada otsustega, elada kellegi teise elu unustades enda vajadused ja soovid. On aeg elada ja luua enda elu. Aga mida ma tegelikult soovin kogeda? Milleks ma olen valmis kohe praegu?

Selguse loomiseks on soovitav luua oma nö “Elu Mandala”.

Selleks, et meie mõistus saaks visuaalselt selgelt näha oma elu kõrgemat visiooni – “Elu Mandalat”- on soovitav see visioon luua materiaalselt näiteks valgel lõuendil (A4 paberil või mõnel muul valgel alusel).

Soovitan joonistada ennast lõuendi keskele (kleepida foto, kirjutada enda nimi) ja kirjutada taotlused (milliseid tulemusi soovin kogeda lõpptulemusena) võib ja joonistada või kleepida fotod enda ümber – millisena ma soovin ennast ja enda elu/reaalsust kogeda alates praegusest hetkest.

Mandala saab luua mingiks perioodiks või siis kogu eluks. Kirjutage Mandala peale periood ja pealkiri (näide: minu elu 2022 aastal).

Mandala loomisel kasutage kogu oma loovust ja vaba väljendusviisi. Mõni joonistab pildid, teine kirjutab sõnadega tulemused, mida ta soovib kogeda, mõni kleebib fotod jne.

On hea luua selgust, mida inimene soovib kogeda igas elusektoris: tervis, suhe, küllus, sõbrad, hobid, kodu, pere jne.

Kui praegu loodud Elu Mandala tulevikus enam ei resoneeru meie visioonidega, siis tuleks see turvaliselt puhta tulega ära põletada, mitte mingil juhul välja visata prügi keskele. Enda kujundit ei tohiks ka maha matta. Põletamine oleks sellise loomingu jaoks parim valik kuna ta on energeetiliselt meiega seotud.

Loodud Mandalat võiks aegajalt üle vaadata, see on kasulik meie tavateadvusele meenutades meile, mida me lõpptulemusena kogeda soovime/kuhu suunas liigume oma loomisega.

Selleks, et luua parimat võimalikku reaalsust enda jaoks ning tegeleda enda võimete arendamise ja kosmiliste energiate haldamisega, on võimalik tulla Methodraie kursusele, mis alustab juba septembris 2021.a. 8. lennuga. Lisainfo: www.methodraie.net

Õpime kursusel teadlikult looma sisemist häälestust, mis aitab edukalt – terveneda, rikastuda, armastavaid suhteid luua jne.

Seotud