Visiooniotsing kui sügavaim spirituaalne teekond kohtumaks iseenda ja Algallikaga

Mitmete maailma religioonide juured ja põhikontseptsioonid on kujundatud inimeste poolt, kes võtsid ette visiooniotsinguid. Kristuse ja Piibli prohvetid läksid kõrbesse paastuma. Mooses loobus toidust ja ronis Siinai mäe otsa Jumalaga suhtlema; Mohammed sai suure nägemuse koobastes paastudes. Need ikoonilised isikud, samuti Must Põder ja teised arvukad indiaanlased, müstikud, askeedid ja vaimse tõe otsijad on oma visiooni ja eesmärgi leidmiseks läbinud visiooniotsingud; jõudnud Jumala või Vaimu lähedale; või on neil olnud autentne ja sügav kohtumine Algallikaga, mis suunab ja toetab neid nende elu väljakutsetes.

Visiooniotsing on võimas rituaal, mis koosneb kolmest põhikomponendist:

  1. Üksindus, eraldatus
  2. Looduses, tihti metsikus looduses viibimine
  3. Paastumine

Rituaali all mõtleme teadlikult tekitatud kogemust, mis loob osalejates muutuse – muutuse nende füüsilises kehas, meeles, emotsioonides, vaimsetes hoiakutes või spirituaalsetes tajudes.

Tihti seostatakse visiooniotsinguid indiaanlastega, kuid neid on aastatuhandete jooksul ette võetud ka teistes kultuurides. Buda sai valgustatud või valgustus aastal 500 e.m.a., kui ta metsa läks ja Bodhi puu all paastus. See oligi visiooniotsing. Selle tulemusena toimus Buda suur muutus ja sügav taipamine, mis mõjutas tema õpetuste kaudu ajalugu, sest budism levis Indiast Tiibetisse, Jaapanisse ja hilisemal ajal läände..

Üksindus, loodus ja paastumine – visiooniotsingu kolm elementi

Üksindus: Visiooniotsingul on inimene täiesti üksinda. Tal puudub igasugune kontakt muu maailmaga, ta on eemal sotsiaalsest suhtlusest, kultuurirollidest, rutiinidest, harjumustest ja ootustest. Sõna autentne tuleneb samast tüvest, mis autor ja autoriteet. Avastades enda autentset eesmärki, annet, häält ja sisemist tervendajat tuleb meil endil saada oma loo autoriteks ja loojateks. Et seda teha, peaksime me iseennast sügavalt kuulama ning jätma hüvasti teiste autoriteetidega – vanemate, õpetajate, televisiooni, vaimsete õpetajate ja tutvusringkonnaga – samuti lugudega maailmast ja iseendast, mille oleme pärinud enamasti alateadlikult ajas ja kultuuris, kus oleme üles kasvanud.

Loodus: visiooniotsing toimub looduses, tavaliselt metsikus looduses, kus inimene pole mitte ainult üksinduses, vaid on osa suuremast ökosüsteemist. Kui mõtleme oma kodust kui “minu kodu on minu kindlus”, siis olemine väljaspool kodu paneb meid loobuma valitseja-staatusest, võimust ja egotsentsilisusest. Meist saab osa millestki suurest, justnagu niidike võrgus, mitte võrgu üle valitseja või selle eesmärk. Jättes füüsiliselt maha teed, majad, televisiooni ja külad ehk kõik inimese loodud maailma, võime me siseneda vanasse maailma – loodusesse – maailma, kust oleme alguse saanud.

Me ei kohta oma loojat püsides inimeste ehitatud keskkondades. Oleme justkui oma elavast planeedist Maa välja kasvanud ja arenenud. Inimese organism on kujunenud miljonite aastate jooksul saamise-andmise vastastikuses toimes Maaga. Saavutades uuesti intiimsemat kontakti elava Maaga, ärkavad meie unustusse vajunud meeled ja taandunud tajud. Me leiame oma autentsed loodusest pärit omadused vaid siis, kui taastame oma esmase sideme Looduse endaga.

Paastumine: paastumine loob muutuse inimese teadvuses. Peale selle, et see vabastab meid mitmest toiduga ja söögiajaga seotud harjumusest ja rutiinist, muudab paastumine meie fookuse laiahaardelisemaks ning meie tähelepanu rohkem unistustele kui ratsionaalsele mõtlemisele keskenduvaks. Meie sisemine dialoog aeglustub; mõtted ja tajumisviisid ulatuvad piiridest väljapoole. Me tabame end mõtlemas inimestele või asjadele, kelle või millega me pole arvestanud. Meele vaikides ja müra vaibudes muutub meie sisemine vaikne hääl aina valjemaks ja kuuldavamaks.

Kes läheb ja miks ehk põhjused, miks inimesed võtavad ette visiooniotsinguid

Võimatu on kõiki põhjuseid kirja panna, kuid mõned olulisemad neist on järgmised:

  1. Ülemineku rituaal
  2. Enda suuna, ande, eesmärgi või visiooni avastamiseks
  3. Et uuendada midagi või taastada ühendus millegagi, mis on kaotatud

Ülemineku rituaal

See rituaal tähendab liikumist ühest riigist või kohast teise – millegi lõppu ja millegi uue algust. Hõimu ühiskonnas tähistakse vanuse või puberteediea rituaalidega lapseeast täiskasvanuikka jõudmist. Elu jooksul läbime ja kogeme mitmeid algusi ja lõppe, mis võivad olla veelgi võimsamad ja tõelisemad, kui neid teadlikult ette võtta ja kogeda tegutsemisväge. Abiellumine, lapsevanemaks saamine, pensionile jäämine, kooli lõpetamine, mingisse vanusesse jõudmine, lahutus jms tähendavad võimsaid algusi ja lõppe, mida võidakse kogeda sügavalt ja hingetasandit mõjutavalt. Visiooniotsingut võib ka sisemise muutuse tekitamiseks ette võtta. Eespool mainitud täiskasvanuks saamine võib tähendada rohkem sisemist orientatsiooni kui tänapäeva elu välist staatust, samuti suurt hulka teisi sisemisi muutusi nagu ohvrirolli lõpetamist, otsust mitte enam tegutseda tagasihoidlikult riske vältides; enesearmastusele pühendumist, süü- ja häbitundest loobumist, valikut hakata tervendajaks jne – seda kõike võib saavutada läbi visiooniotsingu rituaali.

Kirg, eesmärk, anne või ravim

Sõna “visioon” viitab kohtumisele üleloomuliku loo ja energiaga, mis on suurem kui ego ja sotsiaalselt vormitud Mina-pildi. Sajandeid kestnud visiooniotsingud on olnud peamiseks vahendajaks selliste kohtumiste puhul. Kellegi anne või “ravim” avaldub, kui inimene avastab oma kire ja sügava eesmärgi suurema unistuse teenimisel, olles kanaliks või vahendajaks selle väljendamisel maailmas. Poeet, õpetaja, šamaan, tervendaja, muusik… Oma kutsumuse taipamine annab inimesele suuna ja veendumuse oma teel oskusi lihvides ja võimeid arendades teistele inimestele kasu tuua.

Uuendamine ja ühenduse taastamine

Aja möödumine ja nõuded igapäevaelule võivad põhjustada kaotuse tunnet – lapsepõlves kogetud imede kaotust, tähtsate unistuste kaotust; teele, eesmärgile või tegutsemisele pühendumise lõppemist. Visiooniotsingul jäetakse maha kõik tavaelu reeglid, rollid ja rutiinid ning mõlematel, nii lihtsatel kui ka tähendusrikastel teedel kogeme oma kompassi uuesti seadistamist, meie elu suunavate põhitõdede ja kohustuste uuendamist.

Eestis on augustis toimumas VISIOONIOTSINGU LAAGER, mis kasutab traditsioonilise visiooniotsingu meetodeid, kuid teeb seda leebemas ja turvalises keskkonnas. Nii kestab üksiolemise protsess vaid ühe öö ja ka paastumist ei toimu täiel määral.

Visiooniotsingu laagri info leiab SIIT.

Loos on kasutatud teksti lehelt www.sparrowhart.com

Seotud