Viis ideed loomasõbralikeks jõulupühadeks

Jõulud on paljude jaoks aasta üks olulisemaid pühi, mille juurde kuulub rahunemine, nautimine ja tagasivaatamine möödunud aastale kas üksi või lähedastega. Jõulude tähistamise ja kogu jõuluaja juurde kuuluvad siiski ka paljud traditsioonid ja tavad, mis panevad proovile loomade heaolu. Allpool on kokku pandud meeldetuletusnimekiri, kuidas arvestada loomade õigustega pühadehooajal.

1. Kaalu jõululaua katmist uuest vaatevinklist.

Tänapäevane põllumajandustootmine on Eestiski peamiselt intensiivtootmine, mille käigus eri loomaliikide liigiomaseid käitumisvajadusi vaid harva arvesse võetakse. Jõulud on rahu ja rahunemise püha. Taimseid ja kannatustevabasid alternatiive on saada järjest rikkalikumalt, ning need sobivad jõulumeeleoluga märkimisväärselt paremini kui loomsed tooted. Ideid leiab näiteks lehelt vegan.ee, veganmaailm.com või taimetoit.ee.

2. Väldi jõuluriietuses loomseid materjale, nagu näiteks karusnahk.

Karusloomadel ei ole farmides võimalusi liigiomaseks käitumiseks ning seadus ei taga praegu isegi seda, et nad piisavalt vett saaksid. Ka kunstkarusnaha nimetuse all müüdavad tooted tasub ostmata jätta, sest toodete märgistamisel on avastatud olulisi puudusi. Nii ei ole tarbijal võimalik materjali algupäras täiesti kindel olla ja ta võib tahtmatult osta ehtsat karusnahka, mida lihtsalt müüakse tekstiili nimetuse all. Tänapäeval ei ole karusnaha alternatiiv enam keskkonda kurnav õlipõhine plastik. Rõivatööstus on teinud suuri edusamme ja nüüd valmistatakse loodussõbralikke materjale näiteks taaskasutatavast plastikust ja looduslikust korgist või paberimassist tehtud kangast.

3. Eelista kosmeetikat ja kodupuhastusvahendeid, mida ei ole testitud loomadel.

Loomkatseteta kosmeetika on paljudele tuttav teema, aga harvem mõeldakse, et ka erinevaid kodukemikaale võidakse testida loomadel. Kosmeetika- ja keemiatööstuse loomkatsed ei ole mitte ainult eetiliselt hukkamõistetavad, vaid need on ka ebavajalikud ja küsitavad. Loomkatsed saab asendada meetoditega, mis on sageli loomkatsetest usaldusväärsemad ja soodsamad.

4. Pea meeles, et loomad ei ole jõuluaja meelelahutus.

Suur osa loomade meelelahtuslikust eksponeerimisest põhjustab neile ühel või teisel moel kannatusi. Tõmbenumbrid, kus tähelepanu keskmes on näiteks põhjapõder või poni, võivad olla loomadele väga stressirohked ja pidev melu võib põhjustada loomadele psüühilisi kannatusi.

Kui on soov tutvuda looduses või taludes elavate loomade ja nende eluviisidega, on loomasõbralikemaks kohtadeks erinevad varjupaigad, avatud talud ja metsloomi hooldavad keskused. Sellistes kohtades tegutsetakse tavaliselt loomade, mitte maksvate klientide huvidest lähtuvalt. Kindlasti soovitame võimalusel külastada Soome taluloomade turvakodu Tuulispääl.

5. Alusta väikestest asjadest, aga ära piirdu sellega.

Loomasõbralikud eluviisimuudatused on konkreetsed väikesed teod, mida on lihtne oma igapäevaellu sulatada. Oma suhtumist loomadesse on aga hea sügavamaltki vaadelda: Miks inimindiviidil on väärtus iseeneses, mida ei tohi kahjustada, kuid looma väärtust seostatakse seevastu sageli vaid temast saadava kasuga? Miks nähakse koera väärtuslikumana kui siga?

Ühiskond söödab meile ette mudeleid, mida võtame kergesti iseenesestmõistetavate tõdedena. Moraalsed otsustused sõltuvad aga siiski indiviidist. Sisseharjunud käitumisviisid muutuvad vaid siis, kui neist räägitakse ja neid küsimuse alla seatakse. Ära pelga arutelusid loomaõiguste teemal jõululauas või sotsiaalmeedias. Mida rohkem loomaõigused ühiskondlikes vestlustes kõlapinda saavad, seda paremad võimalused on meil edendada erinevate loomaliikide põhiõiguste teostumist.

Tõlge: Ebeli Pirso, MTÜ Loomus

Originaalartikkel: Psühholoogide avaldus: loomatsirkustel on ebapedagoogiline mõju

Kuus põhjust, miks suured kassid ei kuulu tsirkusesse

Miks peaks igaüks keelduma elevandi seljas sõitmast

Hoolides maailmast ja endast: kuus põhjust, miks loobuda loomsest