Uus tehnoloogia muudab merevee minutitega joodavaks

Umbes 750 miljonil inimesel üle maailma puudub ligipääs puhtale ohutule joogiveele. Paljudes piirkondades ei suudeta rakendada erinevaid veepuhastussüsteeme nende kulukuse või ehitamiseks vajalike materjalide puudumise tõttu. Nüüd on aga grupp Alexandria ülikooli uurijaid loonud uue odava ning kättesaadava lahenduse vee magestamiseks, mis võib päästa kümnete tuhandete inimeste elusid, vahendab Telegram.ee.

Alexandria ülikooli uurijate uudset leiutist kirjeldav uurimustöö on avaldatud teaduslikus ajakirjas Water Science & Technology. Nimelt lõid teadlased vee puhastamiseks ja magestamiseks spetsiaalse sünteetilisest polümeerist membraani, mis suudab filtreerida suuremaid soola- ja mustuseosakesi. Seejärel kuumutatakse tule abil ülejäänud vett, mis aurustub ning kondenseeritakse tagasi puhtaks joogiveeks. Membraani suudetakse luua ka väikestes laborites kohalikult leiduvate odavate materjalide abil: nendest põhiline on atsetüültselluloos. Antud tehnika muudab odavamaks ka asjaolu, et vee aurustamiseks pole vaja elektrit, vaid pelgalt tuld.

Egiptuse riikliku uurimiskeskuse vee saastatuse professor Helmy El-Zanfaly sõnul on uurimuses esitletud tehnika märkimisväärselt parem kui hetkel laialdaselt kasutuselolev pöördosmoos, sest see suudab efektiivselt magestada ka vett, millel on suurem soola sisaldus (näiteks Punase mere vett) ning teha seda odavamalt. Paraku tuleb antud tehnoloogia rakendamiseks leiutisel läbida veel rohkem katseid ning uurijad peavad looma pilootprojekti, mis tõestaks, et nende teooria on õige ka suureskaalalises katses. Ühtlasi tuleb teadlastel veel lahendada protsessis tekkivate jäätmete likvideerimise probleem.

Allikas: Telegram.ee

Seotud