Uue ühiskonna loomine: Saale Kareda, Ülo Vooglaid ja teised septembris startivas konverentside sarjas

Ühiskonna transformatsiooniprotsesside uurija Saale Kareda alustab laupäeval, 5. septembril konverentside sarja, et kutsuda kokku hea tahte, avatud südamega, tasakaalukad ja julged inimesed, kes on valmis tegema koostööd paralleelsete struktuuride loomisel, mis toetaksid inimeste elukorraldust. Konverentside eesmärk on hoida visiooni inimväärse ühiskonna loomise võimalikkusest, tutvustada erinevaid uue ühiskonna kontseptsioone, anda strukturaalseid, süsteemseid ja praktilisi nõuandeid uute võrgustike loomisel ning esitleda juba toimivaid võrgustikke.

“Inimväärne ja loodusest hooliv ühiskonna elukorraldus rajaneb kõige elava austusel, kõigi ühiskondlike protsesside läbipaistvusel ja konstruktiivsel koostööl. Inimväärse ühiskonna loomiseks tuleb tõmmata oma emotsionaalne energia välja vanadest süsteemidest ja luua uued elukorralduslikud struktuurid – paralleelselt n-ö vana süsteemi kõrvale. Uue elukorralduse loomine on võimalik siis, kui nn kriitiline hulk inimesi, kes on piisavalt kõrge teadlikkuse, läbinägemisvõime ja kompetentsusega, teevad selle otsuse üheskoos ning on koostöö- ja vastutusvõimelised,” räägib ideest konverentside sarja ellukutsuja Saale Kareda.

Inimväärse uue ühiskonna alustalad on vabadus, väärikus ja vastutus

“Senise rahasüsteemi tingimustes on olnud raske luua elukorraldust, milles saaks elada vabade inimestena. Väärikalt oma elu elamise ja eneseteostuse võimalused on muutunud järjest ahtamaks. Vaba inimene on teadvustanud, et ta on loova energia väljendus maises kehastuses. Vaba inimene ei pea end allutama ühelegi süsteemile, ühelegi institutsioonile, ühelegi ideoloogiale – tema kompassiks on südametunnistus, empaatia ja läbinägemisvõime ning ta on võtnud vastutuse oma elu eest täielikult enda kanda. Iga katsumus on võimalus transformeerida mingit olukorda või aegunud mustrit, juhul kui inimene ei ole kinni jäänud ohvrirolli, vaid on kontaktis oma olemusliku tuuma ja loova väega.

Meie võimuses on neutraliseerida väärprogrammeeringuid oma elus seeläbi, et teadvustame kõik olukorrad, nähtused ja olekud meie sees ja meie ümber, eraldame destruktiivsed ja anorgaanilised mustrid ning lubame neil oma elust lahkuda, keskendudes ülesehitavatele, orgaanilistele, terviklikele struktuuridele ja lahendustele. Mida see ühiskondlikus võtmes tähendab? Eelkõige tuleb meil lahendada küsimuste küsimus, kuidas ületada vastandumine ühiskonnas ilma ise vastandumata, sest niikaua kuni õnnestub inimesi üksteise vastu üles ässitada maailmavaatelistel, religioossetel, rahvuslikel jpt põhjustel, on väga raske ühineda ja luua uut elukorraldust,” sõnab Saale Kareda, kes on pikalt uurinud ühiskonna transformatsiooniprotsesse.

Ülo Vooglaid: Riik kui narratiiv

“Me kõik oleme ühiskonna liikmed ja kultuuri esindajad. Ühtlasi oleme nii kogukonna kui perekonna liikmed ja esindajad. Kultuuri, kogukonna ja perekonna esindajaks on igaüks kogu aeg nii kodus kui võõrsil, ent ühiskonna ja organisatsiooni või institutsiooni esindamiseks peab olema vastav volitus. Ühiskond (sootsium) kui institutsionaalne süsteem on diskreetse struktuuriga ning funktsioneerib, muutub ja areneb kirjutatud reeglite järgi, ent kultuur toimib kirjutamata reeglite järgi. Elamiseks-olemiseks on vaja tunda ja arvestada mõlemaid. Kultuuris eristub üldinimlik, rahvuslik ja kohalik, mida kutsutakse omakultuuriks. Ühiskonnas osalemiseks ei piisa ainult ühe või teise institutsiooni tundmisest, sest igal institutsioonil on oma osa nii ühiskonnas kui tervikus kui ka ühiskonna kõigis institutsioonides. Kui ühiskonna mõni institutsioon on jäänud mingil põhjusel unarusse, muutub ühiskond tervikuna ebaefektiivseks. Kultuur ja kõik temas olev on holograafilise struktuuriga. Ühiskonnaseostes on esiplaanil muutmine, kultuuriseostes hoidmine. Päriselt ei rahulda inimesi üks ega teine, vaid nende ühtsus – dünaamiline tasakaal,” räägib ühiskonnateadlane Ülo Vooglaid, kes kõneleb oma ettekandes “Riik kui narratiiv” ühiskonnas juba kujunenud struktuuride täiustamise ja uute struktuuride loomise süsteemiteoreetilistest aluspõhimõtetest.

Merili Kukuškin ja Janika Veski: Isetervenemise ajastu – tervishoiusüsteem tulevikus

Merili Kukuškin ja Janika Veski on uue teadvuse kandjad ja uue ühiskonna loojad. Nende tegevus põhineb terviknägemusel inimesest keha ja vaimu ühtsuses ning põhjalikel teadmistel, kuidas organism toimib rakutasandil. Nad on loonud tõhusalt toimiva sõltumatu tervishoiu võrgustiku, mis on üks esimestest reaalselt toimivatest uue ühiskonna paralleelstruktuuridest Eestis.

“TEADMINE, kuidas hoida end tervena, on uue tervishoiusüsteemi vundament. Kuidas üles leida probleemide JUURpõhjused ning neid efektiivselt ja ohutult kõrvaldada? ÕIGUS teadmisele on kõige alus ja samuti VABADUS valida. Selleks aga, et oleks olemas valik, on vaja võimsaid VAHENDEID, mis on võimelised hakkama saama ka kõige raskemate eluohtlike olukordade ja haigustega.

Meile esitatakse kallutatud pilti meditsiinilistest võimalustest. Olemas on efektiivsed, ohutud ja imeodavad ained, mille abil saab inimene ravida ennast terveks ka ravimatuteks tunnistatud geneetilistest haigustest; samuti vähist, multiskleroosist, autismist, autoimmuunhaigustest ja paljust muust. Eestis on vastav kompetets, edulood ja vahendid olemas. MMS on seni teadaolevalt kõige võimsam patogeenide tapja, millel ei ole ühtegi negatiivset kõrvalmõju tervisele. Suur enamus haigustest ongi seotud patogeensete mikroorganismide vohamisega organismis. MMSi on nüüdseks maailmas kasutatud 20 miljonit inimest ja selle toimeskaala on erakordselt lai: MMSiga on võimalik tervendada väga paljusid haigusi, mida lääne allopaatiline meditsiin on tunnistanud ravimatuteks. MMS tegeleb juurpõhjuse kõrvaldamisega, mitte sümptomite mahasurumisega. MMS on üliodav vahend, mida on võimalik ise kodus toorainest valmistada. DMSO tervendab raku tasandil ning neid kahte kombineerides on võimalik terveneda enamikest haigustest,” räägivad Merili Kukuškin ja Janika Veski oma ettekandest “Isetervenemise ajastu: tuleviku tervishoiusüsteem”.

Maailmavaatest A’Luma DMA piltide taga

“Algselt on teadvus. Algne Teadvus. Kõikjal, otsatu, ääretu. Ilma kujuta, vormita. Osa algsest teadvusest on andnud endale vormi ehk manifesteerunud – ise, iseendast, iseendasse loonud struktuuri ja korralduse iseenda väljendamiseks. Algne väljendus, see on korrapära ja harmoonia…”, räägib A’Luma DMA oma piltide taustgeomeetriast. Ettekanne on valitud konverentsile toetama algloome geomeetria informatsiooniga uue ühiskonnakorralduse loomist.

A’Luma DMA näitus on Euroopa hotellis üleval 19. augustist 19. oktoobrini 2015
Vaata ka Uue ühiskonna loomine” ajakava laupäeval, 5. septembril:

  • 11.00 – 11.30 Saale Kareda “Inimest ja loodust väärtustav ühiskond. Konverentside sarja korraldamise põhjused, eesmärk ja põhimõtted”
  • 11.30 – 12.45 Ülo Vooglaid “Riik kui narratiiv”
  • 12.45 – 14.00 Merili Kukuškin ja Janika Veski “Isetervenemise ajastu: tervishoiusüsteem tulevikus”
  • 14.00 – 15.00 vaheaeg
  • 15.00 – 15.30 A’Luma DMA “Maailmavaatest A’Luma DMA piltide taga”
  • 15.30 – 17.00 Saale Kareda “Uute, inimestele suuremat vabadust võimaldavate tugivõrgustike loomine Eestis” koos aruteluga
Toimumisaeg: laupäev, 5. september kell 11-17 Hotell Euroopa konverentsisaalis

Osalemine ainult eelregistreerimise teel kuni 2. septembrini (k.a) – anna oma osalemissoovist teada aadressil: uus.yhiskond@hotmail.com. Osalustasu 18 eurot.
Jaga ka sündmust oma sõpradega facebookis

Kuula konverentsisarja ellukutsuja Saale Kareda mõtteid ja visioone Raadio 2 saates “Hallo, Kosmos!”

Konverentsi tunnuskujunduse autor on kunstnik A’Luma DMA


Seotud