Tule osale ühismeeleavaldusel “Päästame Eesti metsad!”

Laupäeval, 21. märtsil, rahvusvahelisel metsade päeval toimub Tallinnas Vabaduse väljakul ühismeeleavaldus “Päästame Eesti metsad!”, mille eesmärgiks on nõuda Riigikogult ja Vabariigi Valitsuselt senise metsapoliitika muutmist.

Meeleavaldusel kõnelevad Valdur Mikita, Peeter Laurits, Liina Steinberg, Mariell Jüssi, Anna Hints, Siim Kuresoo, Henri Holtsmeier jt. Üritusel esinevad muusikud Lenna Kuurmaa, Tõnis Mägi, Genka, Hanna-Liina Võsa, Mick Pedaja, Karl Madis jt.

Teadlased, kodanikuühendused, huvigrupid ja Riigikontroll on juhtinud juba aastaid tähelepanu sellele, et Eesti metsi majandatakse viisil, mis ohustab looduse elurikkust, riivab inimeste õiglustunnet ja vähendab meie tulevast heaolu. Suurtööstus moonutab meedia- ja poliitilise lobitöö tulemusena pilti inimeste elukeskkonna kvaliteedi, metsalooduse seisundi ja sellega seotud ökosüsteemiteenuste kohta. Eesti metsamajandamise praegust teed õigustades näidatakse teiste osapoolte (turismiettevõtjate, matkajate, seene- ja marjakorjajate jt) saamata jäänud tulusid ja hüvesid väiksematena ning välditakse nende objektiivset arvessevõtmist poliitilistes otsustusprotsessides.
Metsade kultuuriline, sotsiaalne, majanduslik ja ökoloogiline väärtus ei ole praegu tasakaalus.

Eesti Vabariigi põhiseaduses on kirjas:
§ 5. Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult.
§ 53. Igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud.

Tuleme kokku ja näitame, et Eesti metsapoliitika vajab suunamuutust!

Ühismeeleavalduse manifest ja seda toetavad organisatsioonid: savetheforest.ee/manifest

Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi meeleavalduse programmis.

Vaata sündmuse kohta lisa Facebookist

Fred Jüssi kutsub toetama ühismeeleavaldust:


Seotud