Tihti kanname maske soovist olla armastatud või hirmust kellegi armastus kaotada

Kanada psühholoog Lise Bourbeau kirjeldab lihtsalt ja arusaavalt, kuidas nii füüsilised, emotsionaalsed kui ka mentaalsed probleemid pärinevad viiest lapsepõlvest kaasa tulnud hingehaavast. Kartes haiget saada, loob inimene endale teatud käitumismudelid ehk maskid: põgenik, sõltuv, masohhist, kontrollija ja rigiidne ning need ei lase tal olla tema ise.

Me paneme endale maskid ette ainult siis, kui kardame kannatust, pelgame lahti harutada seda haava, mida mask kaitseb, nagu meile tundub. Niipea kui mask on ees, ei ole me enam meie ise. Me võtame omaks selle, mis vastab meie maskile. Ideaalne oleks õppida maski kiiresti ära tundma, et samas kohe määratleda haav, mida püüame varjata, seejuures end kritiseerimata ning enda üle kohut mõistmata. Võimalik, et päeva jooksul muudad mitu korda maski, aga võib ka nii olla, et sa ei võta seda eest ära mitu kuud või isegi aastaid, enne kui ei ilmne mõni teine haav.

Sel hetkel, kui sa seda teadvustad, ole õnnelik, et su haav andis endast märku, ja ole tänulik juhusele või inimesele, kes su haava puudutas, sest just see puudutus lubab sul näha: haav ei ole kinni kasvanud. Ja sa said sellest nüüd teada. Ja selle haavaga annad endale õiguse olla inimene. Eriti tähtis on anda endale aega – anda endale õigus ajale, mis on vajalik tervekssaamiseks. Kui saad endale järjepidevalt öelda: „Noh, nüüd ma võtsin appi selle või tolle maski ja just sellepärast ma reageerisin sel kombel“, siis käib su tervenemine täie hooga.

Ma pole kunagi kohanud inimest, kel oleks kõik ühe või teise haava ülalloetletud tunnused. Iga karakteri täielik kirjeldus on toodud selleks, et võiksid end ära tunda oma haavaga seostuva käitumise mõne iseärasuse järgi.

Kuidas ära tunda, et sa (või mõni teine inimene) võtsid maski appi.

* Kui aktiveerub su HÜLJATU haav, paned ette põgeniku maski. See mask kutsub esile soovi minna ära olukorra või inimeste eest, mille/kelle pärast arvad end olevat hüljatud. Sa kardad paanikat ja jõuetust. See mask veenab sind: muutu võimalikult nähtamatuks, tõmbu endasse, ära räägi ega tee midagi sellist, mis sunniks teisi sind hülgama. See mask sunnib sind uskuma, et sa pole sedavõrd tähtis olend, et sul oleks õigust eksisteerida selles täiuses, milles eksisteerivad teised.

* Kui aktiveerub MAHAJÄETUSE haav, siis paned ette sõltuva maski. See teeb sind nagu väikeseks lapseks, kes otsib ja nõuab tähelepanu – sa nutad ja kaebled ning allud kõigele ja kõigile, sest ei usu, et oled võimeline tegutsema iseseisvalt. See mask sunnib sind kasutama erinevaid nippe, et sind ei jäetaks üksi või sulle osutataks rohkem tähelepanu. See võib veenda ka haigeks jääma või saama mingite asjaolude ohvriks, et leida toetust ja abi, mille järele sa nii januned.

* Kui aktiveerub su ALANDUSE haav, siis paned ette masohhisti maski. See laseb sul unustada isiklikud vajadused ja mõelda ainult teistele, et saada heaks, suuremeelseks inimeseks, kes on alati valmis osutama teeneid, isegi kui need ületavad su võimalused. Sul on „taipu“ laduda oma turjale nende inimeste töid ja kohustusi, kes harilikult neid põlgavad, ja sa teed seda isegi varem, kui nad seda sinult paluvad. Sa teed kõik, et olla kasulik, et mitte tunda end alandatuna. Sellesama kavalusega saavutad selle, et sa ei ole mitte kunagi vaba, mis on sinu jaoks väga tähtis. Iga kord, kui käitumise või tegude motiiviks on hirm tunda enese pärast häbi või hirm alanduse ees, on see sinu jaoks märk, et oled kasutusele võtnud masohhisti maski.

* Kui aktiveerub REETMISE haav, paned ette kontrollija maski, mis teeb su umbusaldavaks, skeptiliseks, ettevaatlikuks, võimukaks ja sallimatuks. See on seotud su ootustega. Teed kõik näitamaks, et oled tugev isiksus ega lase end nii lihtsalt ninapidi vedada, ära kasutada või enese eest otsustada – pigem on aga just vastupidi. See mask sunnib kavaldama kuni valeni välja, peaasi et ei kaotaks tugeva inimese reputatsiooni. Unustad isiklikud vajadused ja teed kõik selleks, et teised mõtleksid: oled usaldusväärne ja sinule võib loota. Peale selle nõuab see mask näilise enesekindluse säilitamist, isegi kui sa ise ennast ei usalda ning kahtled oma otsustes ja tegudes.

* Kui aktiveerub EBAÕIGLUSE haav, paned ette rigiidse maski, mis annab su liigutustele ja hääletoonile külmuse, teravuse ja kuivuse. Keha muutub samuti jäigaks nagu käituminegi. See mask sunnib sind igas asjas nõudma perfektsust ja seoses sellega koged sagedasti viha ja sallimatust ning teed endale etteheiteid. Oled ülearu nõudlik ega arvesta isiklike piiridega. Iga kord, kui sa ennast kontrollid, end vaos ja tagasi hoiad või enda vastu karm oled, on see märgiks, et panid ette oma rigiidse maski.

Me paneme maski ette mitte ainult neil juhtudel, kui kardame seda haava kellegagi seoses kogeda, vaid ka siis, kui ei taha näha, et paneme ise kellegi valu tundma. Me teeme seda soovist olla armastatud või hirmust kellegi armastus kaotada. Me omandame käitumise, mis ei vasta meie olemusele. Me muutume kellekski teiseks. Et maskist tulenev käitumine nõuab teatud pingutusi, siis tekivad meil teiste suhtes teatud ootused.

See, kes sa oled ja mida teed, peab olema su heaolu allikas – mitte komplimendid, tänu, tunnustus või tugi, mida teised sulle annavad.

Ära siiski unusta, millisteks trikkideks on ego võimeline, kui ta juhib sind su haavade teadvustamiselt kõrvale. Ego on kindel, et kui sa need teadvustad ja kõrvaldad, siis jääd kaitsetuks ja hakkad kannatama. Iga karakter laseb isiklikul egol ennast omal kombel alt vedada.

* Põgenik püüab ennast veenda, et on väga hõivatud – et mitte tunda, kuidas teda hüljatakse.

* Sõltuv mängib sõltumatut ja räägib kõigile, kes teda kuulata soovivad, et tal on üksinda väga hea ja ta ei vaja kedagi.

* Masohhist püüab end veenda selles, et kõik, mis ta teiste heaks teeb, pakub talle suurimat rahulolu ja et sel moel ta rahuldab tõeliselt enda vajadusi. Ta on ületamatu oma oskuses rääkida ja mõelda, et kõik läheb suurepäraselt, ning leiab mis tahes selgitusi ja vabandusi inimestele ja olukordadele, kes/mis teda alandasid.

* Kontrollija on kindel, et ei valeta kunagi, peab alati sõna ja ei karda kedagi ega midagi.

* Rigiidne räägib igaühele, kui õiglane ja helde ta on ning kui probleemideta ta elu on. Ta tahaks uskuda, et tal on palju sõpru, kes armastavad teda sellisena, nagu ta on.

Hingehaavu tuleb ravida täpselt samuti nagu füüsilisigi. Ehk oled pidanud kunagi välja pigistama vihatud vistriku oma näol lootuses sellest kiiremini lahti saada? Milline oli resultaat? Vistrik püsis veelgi kauem. See juhtub alati, kui me ei usalda oma keha ravivõimeid. Selleks et probleem kaoks – mis iganes laadi see ka ei oleks –, tuleb seda kõigepealt tunnistada ja pakkuda tingimusteta armastust, aga mitte ta lävepakult minema kihutada. Sinu sügavad hingehaavad tahavad samuti, et sa neid tunnistaksid, armastama hakkaksid ja omaks võtaksid.

Luba mul endale meenutada, et tingimusteta armastus on aktsepteerimine, isegi kui sa ei nõustu või ei mõista mingite olukordade põhjusi.

Katkend on pärit kirjastuselt Pilgrim ilmunud Lise Bourbeau popuraarsest raamatust „Ravi terveks oma hingehaavad ja leia oma tõeline mina“.

Seotud