Tahad teada oma saatust? Käejooned paljastavad tuleviku saladusi!

Hiromandid oskavad määrata käejoonte järgi inimese ise­loomu, ennustada tulevikku ning näha haigusesoodumusi. Vaata, mida sinu käsi sulle tuleviku kohta näitab.

Hiromantia rajaneb asjaolul, et inimsaatus allub planeetide mõjule. Harilikult nimetatakse sellega seoses seitset planeeti: armastusekandja Veenus, võimusümbol Jupiter, saatuseplaneet Saturn, edukust ja andekust soosiv Päike ehk Apollon, plaanide teostamise eest vastutav Merkuur, lisaks veel Marss ja Kuu.

Inimese iga sõrme all on kühm, mis kannab ühe planeedi nime. Pöidla all on Veenuse, nimetissõrme all Jupiteri, keskmise sõrme all Saturni, neljanda sõrme all Päikese ja väikese sõrme all Merkuuri kühm. Merkuuri kühmu all on Marsi ja veel madalamal Kuu kühm. Ühe või teise planeedi kühmu poole suunduvat joont nimetatakse sama nimega.

Tutvugem saatuse keerdkäikudest kõneldes seitsme tähtsama käejoone ja kahe abijoonega.

ELUJOON, VEENUSE JOON (I) Elujoon algab Jupiteri kühmujalamilt, pöidla ja nimetissõrme vahelt, jookseb kaarega ümber Veenuse kühmu ja lõpeb harilikult randmel. Elujoone järgi otsustavad hiromandid inimese tervise, eluea ja elujõu üle. Sellel joonel olev sünnimärk viitab ohule, mis võib teid mingil eluetapil ähvardada. Parema käe joone järgi võib umbkaudu välja arvutada, millal õnnetus teid tabab, ning sellest hoiduda või valmistuda raskustega võitlemiseks. Vasaku käe märgid on jätnud eellaste karma ja need kõnelevad pärilikest haigustest, sest inimese tervis sõltub tervenisti karmast. PEAJOON, MARSI JOON (2)

See algab pöidla ja nimetissõrme vahelt kas koos elujoonega või selle kõrvalt, jookseb põiki üle käe ja lõpeb käe serval Marsi kühmu all. Peajoon iseloomustab inimese taibukust, teistega arvestamise võimet ja hoolivust. Parema käe peajoonel olev sünnimärk tähendab, et inimesel võib tekkida probleeme vaimse tervisega. Eelmises elus pole tal läinud korda ennast realiseerida ja teda vaevab seletamatu soov midagi muuta. Sageli kiirendab ta sündmusi tagant ning enamasti lõpeb see halvasti. Ta võtab enda peale üle jõu käivaid ülesandeid ning oma võimetuse tunnistamisega võivad kaasneda psüühikahäired. Kui inimene suudab kavandatu ellu viia, võib sünnimärk nii paremalt kui vasakult käelt kaduda.

SÜDAMEJOON, JUPITERI JOON (3)

See algab Jupiteri kühmu juurest, jookseb otse või kaarega sõrmede alt läbi ja lõpeb Merkuuri kühmu juures või selle all. Südamejoon iseloomustab inimese tundeelu, tema suutlikkust armastada ja kannatada, samuti empaatiavõimet. Sellel joonel oleva sünnimärgiga isik ei suuda oma tundeid valitseda, satub kergesti raevu, on haiglaselt armukade või lähedaste suhtes liiga nõudlik. NEED ON PEOPESA KOLM TÄHTSAMAT JOONT!

Edasi vaatleme vähem tähtsaid ning ka raskemini jälgitavaid jooni. Nendel olevad sünnimärgid ei tähenda iseenesest nii palju ning on sageli vaevunähtavad. Kui leiate endal siis sellise, jälgige, kas see ei asu mitte peamiste joontega ristumise kohas: niisugune märk võib ennustada erilist õnnetust ning kahekordistada karmast johtuvate sündmuste jõudu.

SAATUSEJOON, SATURNI JOON (4)

See algab tavaliselt randme juurest Veenuse ja Kuu kühmu vahelt ning jookseb üles keskmise sõrmeni. Saatusejoon iseloomustab inimese edusamme ja ebaõnnestumisi. Kui sell joonel on sünnimärk, võib inimest tabada suur ebaõnn. Saatusejoone ennustatud sündmused leiavad enamasti aset ootamatult.

PÄIKESEJOON, APOLLO JOON (5)

See üsna raskesti eristatav joon algab peopesa alumisest osast, kas elujoonest või Kuu kühmu kohalt, ja jookseb neljanda sõrmeni. Päikesejoon näitab inimese rahaasju ja loomingulisi saavutusi. Sellel olev sünnimärk võib näidata mingi ettevõtmise läbikukkumist.

TERVISEJOON, MERKUURI JOON (6)

See algab Merkuuri kühmu juurest ning jookseb Päikesejoonega paralleelselt. Sellel olev sünnimärk võib viidata te-visehäiretele. Halvaks endeks peetakse, kui tervisejoon jookseb üle elujoone: see võivat tähendada isegi surma. Kui samal kohal paikneb veel sünnimärk, on lood teooria järgi küll hullemast hullemad, aga paanikaks ei ole põhjust, sest joonte ja märkide kokkusattumise võimalus on üliväike ning inimene saab oma tegude ja käitumisega saatust muuta. Samuti võivad kõrvalisemad käejooned elu jooksul muutuda ja sünnimärgid hoopiski kaduda.

INTUITSIOONIJOON, KUU JOON (7)

Seegi algab Merkuuri kühmu juurest ja jookseb kaarega Kuu kühmu juurde. Niisuguse joonega inimestel on tugev intuitsioon ning tihtipeale koguni selgeltnägemisvõime. Sellel joonel asuv sünnimärk osutab inimest ees ootavale suurele pettumusele: ta võib saada teada midagi niisugust, mis pidanuks jääma pigem saladuseks.

ABIELU- JA MEELDIVUSJOON (8)

See joon asub Merkuuri kühmu all väikese ja neljanda sõrme vahel ning on kas väga lühike või puudub hoopis. Kui selle joone keskel asub sünnimärk, siis võib see tähendada, et naine ei saa kunagi mehele ja mees ei võta naist. Abielujoonel olevad sünnimärgid võivad viidata ka partnerite vahel valitsevatele erimeelsustele. Tõsised tagajärjed võivad olla mitu korda katkeval abielujoonel.

IHARUSEJOON (9)

See jookseb poolkaarena Kuu kühmult Veenuse kühmuni või kaob peopessa ning iseloomustab kirglikku ja naudingualdist inimest. Iharusejoonel asuva sünnimärgiga isik peaks mõtlema sellele, et liialdused ei tee kedagi õnnelikuks.

Originaalallikas: “Sünnimärk kui saatuse hoiatus”

Allikas: Kirss.net

Seotud