Suuremat osa tänapäeva maailmast valitseb ego tuli või tõde ähmastava illusiooni tihe udu

On üks hinduistliku filosoofia kontseptsioon, et aru saada inimene olemise uuest määratlusest – ja see on guna’de kontseptsioon. Guna’d on kolm põhilist sagedust, mis kirjeldavad sinu energiaseisundit mis tahes hetkel.

Kõik kolm guna’t eksisteerivad sinus kogu aeg, aga oluline on see, milline neist domineerib, ja see on alati voolamises.

Need kolm guna’t on sattva – harmoonia ja puhtus; rajas – dünaamika, aktiivsus ja enesele keskendatus ning tamas – negatiivsus, igavus, hirm ja korratus.

„Bhagavadgita“ annab sügava mõistmise, kuidas need kolm aspekti inimeses väljenduvad: „Tegevus, mis on kõlbeline, läbimõeldud, vaba klammerdumisest ja mida tehakse ilma tulemusi ihaldamata, on seotud sattva’ga; tegevus, mida tehakse vaid naudingu, isekuse nimel ja mis nõuab jõupingutust, on seotud rajas’ega; tegevus, mida suunavad eksikujutlused, kui ei mõelda tulemustele ega arvestata kaotuste või vigastustega teistele ega endale, on seotud tamas’ega.“ (18:23-25)

Suuremat osa tänapäeva maailmast valitseb rajas või tamas. Rajas on toores ambitsioon, iha naudingu, prestiiži ja positsiooni järele. See on ego tuli. Tamas on teistsugune. See on raske ja aeglane. See on tõde ähmastava illusiooni tihe udu. Kui inimeses on tugev tamas’e energia, siis on tal vähe eneseteadlikkust ja puudub kõrgem teadvus ning see toob kaasa reaktiivsuse. Rajas ja tamas on eraldatuse kaasproduktid ja neid hoiab püsivana sinu põhiline haav.

Sinu guna’d loovad su peamise vibratsioonilise seisundi, milles igat elupäeva elad. Kui tõstad oma vibratsioonilist sagedust vibratsioonilise transformatsiooniga, siis ilmselt elad sattva’s.

Sattva, kõige kõrgem vibratsiooniline sagedus, on puhas vibratsioon, harmoonias sinu Tegeliku Minaga. See toetab kõike looduses. Kui sattva on sinus tugev, siis sööd naturaalsemat ja mahedamat toitu ning su käitumine toetab elu. Sind ei tõmba toit ja käitumine, mis su keha mustemaks muudavad. Sind tõmbab kõrgem arusaam ning sa ei tunne sobivust vägivalla ja hirmuga. Sa tunned kaastunnet ja armastust ning väljendad neid loomulikult. Sinu energia tõmbab külge kõike seda, mis toetab hinge ühendust.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Panache Desai raamatust „Väärtuste ennast“.

Seotud