Sõltuvuse neli peamist põhjust

Ma soovin, et elaksite oma elu rahulikult, õnnelikult ja hea tervise juures, olles täiesti vaba vajadusest sõltuvusaineid kasutada või sõltuvuskäitumist harrastada. Selle saavutamiseks läheme koos rändama keha ja vaimu sisemistesse salasoppidesse, kus sõltuvuse põhjused pesitsevad. Neid on ainult neli.

Sõltuvuste neli põhjust:

1. põhjus: keemiline tasakaalutus.

2. põhjus: lahendamata minevikusündmused.

3. põhjus: uskumused, mis on tegelikkusega vastuolus.

4. põhjus: võimetus hetkeoludega toime tulla.

Keemiline tasakaalutus (1. põhjus) on alati sõltuvuse peasüüdlane. Keemilist tasakaalutust tekitavad meie kehas mitte ainult füsioloogilised mõjurid, vaid ka 2., 3. ja 4. põhjus. Seega, isegi kui te võite öelda, et teie sõltuvus on tingitud keemilisest tasakaalutusest ja isegi kui teil on õigus, siis peaksite te ikkagi üksikasjalikult uurima ka 2., 3. ja 4. põhjust, mis võivad samuti teie sees eksisteerida, ning peate nendega tegelema, et igaveseks sõltuvustest vabaneda.

Enne kui seda raamatut lugema asusite, võis teile tunduda, et sõltuvuse põhjused pärinevad ümbritsevast keskkonnast ja oludest, kuid tegelikult see nii ei ole. Lihtne on mõista, et 1. põhjus ehk keemiline tasakaalutus ja 3. põhjus ehk tegelikkusega vastuolus olevad uskumused on otseselt teie endaga seotud. Lahendamata minevikusündmused – 2. põhjus – elavad ainult teie peas, isegi kui nende sündmuste tagajärjed mõjutavad teid igapäevaselt veel praegugi. 4. põhjus – võimetus hetkeoludega toime tulla – pärineb samuti teie sisemaailmast, vaatamata sellele, et olud on seotud ümbritseva maailmaga. Kõik põhjused eksisteerivad teie sisemaailmas ja just sealt me lähemegi teie sõltuvuse juuri otsima, et nendega tegeledes aidata teil terveneda.

Ma ei loetlenud sõltuvuse põhjustena alkoholi, sõltuvusaineid ega sõltuvuskäitumist, kuna need pole põhjused; mõnikord ei pruugi need probleemiga seotudki olla. Me võime teatud ravimist, näiteks morfiinist, selle sõltuvust tekitavate omaduste tõttu sõltuvuses olla, kuid kui me pole neid ravimeid paar nädalat kasutanud, kaovad koos füüsilise sõltuvusega ka võõrutusnähud. Niisiis peab mängus olema ka midagi muud, ehk siis üks neljast põhjusest, kui neid aineid jätkuvalt edasi tarvitada tahame.

On palju muid aineid ja käitumisharjumusi, millest me võime nende poolt tekitava joovastuse või eufooria tõttu psühholoogiliselt sõltuvusse sattuda, kuid me suudame nendest sõltuvustest hõlpsasti vabaneda, kui vabaneme ühest nimetatud neljast põhjusest, mis konkreetsel juhul meie sõltuvust tekitab.

Ma ei loetle geneetilisi kalduvusi sõltuvuse põhjustajana kahel põhjusel. Esiteks on need vaid kalduvused ja kuigi need võivad soodustada teie sõltuvusse sattumist alkoholist või muudest sõltuvusainetest, ei satu te sõltuvusse just sel põhjusel, et teie esivanematel oli sõltuvus. Mõnel inimesel on geneetiline kalduvus ülekaalulisusele, kuid see ei tähenda, et ta läheb paksuks või et ta kindlasti peaks paksuks minema. On palju inimesi, kes ei joo üldse või tarbivad vähesel määral alkoholi vaid seltskondlikel üritustel vaatamata sellele, et nende vanemad ja vanavanemad olid alkoholist (või narkootikumidest) sõltuvad.

Kui teil on geneetiline kalduvus kilpnäärme alatalitlusele, võib see põhjustada näärmete talitlushäireid, mis tekitab keemilise tasakaalutuse. Igatahes, selle asemel et geneetikat sellesse segada (midagi, mida te ei saa muuta), on õigem öelda, et teil on kilpnäärme talitlushäire, mis tekitab keemilist tasakaalutust (see on midagi sellist, mida te saate kontrollida, kuna saate seda ravida).

Teine põhjus, miks ma geneetikat põhjusena ei loetle, seisneb selles, et kuigi teil võib geneetiliselt olla eelsoodumus sõltuvusse sattuda, peab teil tegelikuks sõltuvuse tekkimiseks olema üks või mitu nimetatud neljast põhjusest. Need neli põhjust on palju mõjuvamad kui geneetika. Ometi olen näinud paljusid uimastite kuritarvitamise ravivaldkonnas tegutsevaid spetsialiste elukogenult pead noogutamas kuuldes, kui kellegi vanematel või vanavanematel olid sõltuvusprobleemid, justkui see seletaks kõike.

On oluline, et te ei arvaks, et teie perekondlik taust on teid juba ette sõltlaseks määranud. Kui keegi teie vanematest või vanavanematest oli narkootikumidest või alkoholist sõltuvuses ning te olete kursis geneetiliste faktoritega ning kui te usute, et teil on geneetiline eelsoodumus sõltuvusse jääda, siis töötab see tugevalt teie vastu.

Geneetika mängib rolli, kuid ainult väikest rolli, ja teie eelsoodumusest sõltuvusse sattuda saab nelja põhjusega tegeledes hõlpsasti üle. Meil on olnud palju kliente, kes on rääkinud, et neil on sõltlastest vanemate tõttu sõltuvusaldis loomus, kuid lähemalt uurides osutusid tegelikuks süüdlaseks alati nimetatud neli põhjust.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Chris ja Pax Pentissi raamatust “Sõltuvustest vabanemine”.

Seotud