Rahu saadik Jasmuheen

Jasmuheen on kirjutanud mitmeid inimesi vaimsel kasvamisel ja oma tõelise jumaliku olemuse meenutamisel toetavaid raamatuid. Praegusel ajal reisib ta terves maailmas ja peab vaimsele kasvamisele suunatud seminare.

Praanatoitumisega meediatähelepanu kogunud Jasmuheen on juba mõnda aega keskendunud maailmarahu teemadele. Tallinnas sel nädalavahetusel (26.-28.oktoobril) seminaril esinev Jasmuheen räägib rahust ja meie essentsist/olemusest seoses maailmas suurema harmoonia loomisega. Ta meenutab meile, et meil on võimalik luua oma arengus ühise keskendumisega positiivset muutust.

“Kuigi me oleme kirjutanud 37 raamatut, mis on ilmunud 18 keeles, on meie töö olnud alati seotud isikliku ja üleilmse rahu, tervise ja nälja teemadega. Need on asjad, mis mind on huvitanud alates seitsmendast eluaastast ning viinud mind kuueteistkümnendal eluaastal meditatsiooni avastamise ja minu enda essentsi sügava kogemiseni.

Rahu suursaadikuna olen ma pea kaks aastakümmet pidevalt reisinud, et teha koostööd paljude valitsusliikmetega, kohtuda Indias swamide ja joogidega, põlisrahvaste suguharude vanematega, hõimudega Kolumbias ja Amazonase piirkonnas, inimestega Brasiilia slummides, rääkimata esoteerilistest gruppidest kõikjal üle maailma, sealhulgas ÜRO-s nii Viinis kui New Yorkis.

Sellel aja jooksul oleme suhelnud miljonite inimestega rohkem kui 30 riigis, kelle toel moodustasime 1997. aastal suursaadikute ühenduse. Rahu saatkonna eelkäijana ühendas see virgunud positiivse ühiskonna liikumine inimesi erinevatelt elualadelt, kes olid pühendunud üleilmsele harmooniale ja rahule.

Rahus olemine tähendab erinevatele inimestele väga erinevaid asju. Kui me töötasime Brasiilia slummides, arvasid paljud naised, et rahu tähendab neile lihtsalt oma laste turvalist kooli saatmist, olemata mures, et laps võiks kogemata tulevahetusse sattuda. Õnneks ja tänu paljude ühendatud jõupingutustele on nüüdseks kõikides neis slummides saabunud rahu.

Meie Kolumbia põlisrahvastest sõprade jaoks tähendab rahu maa ja kogu eluga harmoonias elamist ilma jätkuva globaalse soojenemise ning nende maad kaevandada soovijate ohuta. Praegu on meie planeedil nii neid, kes püüavad hakkama saada finantsturvalisuse kadumisega, mis on tingitud maailmamajanduse ümberstruktureerimisest, kui ka neid, kes on silmitsi surma, haiguste, depressiooni ja üksindusega, kes näevad vaeva, et toita ära oma pere või lihtsalt ellu jääda. Kuigi need probleemid mõjutavad meie maailmas paljusid, õhutavad just needsamad kogemused inimesi otsima sisemist rahu ning edendama maiseid süsteeme, et need toimiksid kõikide hüvanguks.

Nii hakkas pärast pea neli aastakümmet kestnud uurimistegevust loodud rahu saatkond pakkuma uusi viise, kuidas toetada nii isiklikku kui üleilmset täiustumist ning ühtlasi universaalsema iseloomuga paradigmat ühtsest planeedil harmoonias elavast rahvast.

Üks India selgepilgulisemaid juhte, Mahatma Gandhi, kutsus meid OLEMA see muutus, mida me soovime maailmas näha. Paljud teavad, et meie maailma harmooniliseks toimimiseks peavad ka selle liikmed olema harmoonias ning valmis eksisteerima vastastikku kasutoovates suhetes. Õnneks on neid nüüdseks juba palju!

Nii oli rahu saatkonna esmane prioriteet isikliku harmoonia saavutamine läbi elustiili, mis rakendab iidset tarkust koos futuristliku teadusega, et võiksime ühendada oma jõud rahulikus kooseksisteerimises sõltumata kultuurilisest või religioossest taustast. Selle aluseks on aastakümnete pikkused kogemusuuringud ning toetumine bioväljateaduse põhimõtetele. Kaheksast punktis koosnev rikkaliku elustiili programm muudab meie ajulainete mustreid toimekalt beeta-sageduselt alfa- ja seejärel teeta- sagedusele, et võiksime efektiivsemalt toimida kasvatades oma vaimset selgust ning intuitiivvõimeid.

Üks programmi osa on keskendumine palve jõule, millele lisandub meele meisterlikkus, kus rõhuasetus on positiivsel mõtlemisel ning otsusel näha kõiges head. Selle veel üheks osaks on meditatsioon, mis võimaldab meil olla erapooletum ning võimelisem taipama elusündmuste avaramat plaani. Kui sinna lisada kergem menüü, keha kohtlemine pühakojana, isetu teenimine, aja veetmine vaikuses ja looduses ning püha muusika kuulamine, siis avastame endas loomulikult suurema rahu, tervise ja harmoonia.

Niisugune elustiil aitab tekitada klaarima magnetilise joondatuse sellesama energiaväega, mis loob ja hoiab elus kõike elavat, edendades selle essentsi voolamist läbi meie süsteemide. See omakorda muudab meie isiklike emanatsioonide mõju kõigele meie ümber, kuna olemuse võrgustik ühendab kõike elavat.

Meie olemus on ka ainus usaldusväärne armastusvägi, mis suudab kaasa tuua üleilmset ühtsust. See on arukaim õpetaja, juhendaja ja tervendaja, mida me üldse tunda võime. Meie võime näha oma maailma läbi selle silmade ning tunnetada selle kohalolu meie sees oma hingamise kaudu. Me oleme võimelised täielikult küllastama sellega oma süsteeme. See on meie suurim kingitus, mida võime jagada teistega või anda iseendale, kuna tugevam joondatus oma essentsiga suudab kustutada kõik inimlikud näljad, sealhulgas rahu järele.

Paljud usuvad, et oma tõelisest olemusest mitteteadlik maailm peaks vajab eelkõige olemuse kogemist enne, kui maailma inimesed saavad kollektiivselt astuda oma arengus rahu paradigmasse. Sellele taevalikule sisemisele kuningriigile ligi pääsemine on jagamist vääriv kunst. Sinna viivad erinevad rajad, ometi ühendab kõiki väärtuslikumaid see, et need võimaldavad meil elada valgustunuma ühiskonnana.

Saatkonnas on prioriteediks ka pakkuda ja toetada terviklikku haridust, et kõik võiksid nautida enesetundmisest tulenevat rahu. Inimõiguste küsimuses ja hoolitsemaks kõikide eest, kelle jaoks see küsimus on oluline, käivitasime me 2002. aastal Madonna sageduse planetaarse rahuprogrammi, et vähendada poliitilisi, religioosseid ja majanduslikke pingeid teatud eriliste suhtumiste, tegevuste ja projektide kaudu. Statistiliselt on huvitav märkida, et iga-aastase sõjalise eelarve vähendamine ainuüksi kolmandiku võrra võiks ressursse ümber suunates kaotada vaesuse. Nii võib meie ühine prioriteetide nihutamine maailma täielikult transformeerida.

Saatkonna programmid avardavad meie teadvust, et võiksime nihkuda mina-päevakorrast meie ühistele prioriteetidele, hoolides kõigest elavast planeedil, eelkõige aga meie lastest, kellest sureb näljaga seotd haigustesse iga kahe sekundi järel üks.

Ülekaalulisuse all kannatavas Läänes kulutatakse miljardeid dollareid tegeldes mürgistest mõtetest, mürgistest tunnetest ja toksilistest toitumismustritest tingitud terviseprobleemidega.

Kõike seda saaks lihtsalt tervendada saatkonna üleilmse harmoniseerimise projektide abil, mis on loodud toetama meie maailma ressursside ümbersuunamist ning leidma uusi tasuta ressursse, millest paljud on unustusse vajunud. Näiteks meie praanaprogramm jagab informatsiooni selle kohta, kuidas kasutada kosmilist mikrotoitu loomaks suuremat valikuvabadust ning aitamaks tasakaalustada maailma tervise- ja näljaprobleeme.

Üle 45-aastase arendamise tulemusena on praana programm olnud Breatharian-liikumise (hingusest toitujate) baasiks. Selles osaleb nüüdseks üle 4000 inimese, kes sarnaselt minuga ei sõltu enam maailma toiduressursside tarbimisest.

2006. aastal alustasime me dokumentaalprojekti “Alguses oli valgus” (In the Beginning There Was Light) filmimist. Film jõudis vaatajate ette 2010. aastal Cannes’i filmifestivalil. Filmis käsitletakse praanatoidu tegelikkust nii meditsiini kui kvanttasandilt. Film näitab ka väikest ent olulist osa sellest kasust, mis saab meile osaks, kui me oleme oma essentsienergiast enam täidetud ning meie valikuvabadus on suurem.

Suur tänu kõigile, kes toetasid selle paradigmat nihutava filmi tegemist! Kujutage ette, kui me võiksime turvaliselt vähendada oma praegust toidu tarbimist 50%? Kujutlege, mis mõju oleks sellel meie keskkonnale? Samal ajal, kui selline tegelikkus esitab väljakutse meie miljardi dollari suurusele toiduainete- ja farmaatsiatööstusele, on võimalik üleilmne kasu tohutusuur. Oma essentsist toitumine on loomulik osa meie evolutsioonilisest arengust, mis viib tagasi helgemasse rahuküllasemasse tegelikkusesse, nagu paljud seda ette on kuulutanud.

Me teame kõik, et rahu on hirmust ja konfliktist vabanemise tagajärg, siiski on planeedil praegu ka “ärgem tehkem midagi, oodakem ja vaadakem” inertsuse energiat, kuna mõned inimesed samastuvad ettekuulutuste ja mis küll saab-tegelikkusega.

Mis siis, kui päikeseplahvatused löövad rivist välja arvutipõhised süsteemid ning www lakkab toimimast? Mis saab siis majanduse, panganduse ja infojaotussüsteemist? Mis siis, kui detsembris 2012 toimub galaktilise keskme joondamine, nagu mayad ennustasid? Kas kaasnevad magnetilised nihked tekitavad tsunamisid, maavärinaid ja vulkaanipurskeid ning suuri inimkaotusi? Mis saab Lähis-Ida poliitilisest režiimist ning võimalikust sõjaohust? Praegustest nihetest EL-is, rääkimata terve maailma finanstskriisist? Üleilmsest soojenemisest? Mis saab? Kuidas jääb?

Liigsuur mure kõige selle pärast hoiab meid kinni hirmulõksus ja nagu universumi seadus ütleb, kasvab see, millele me keskendume. Keskendugem pigem iga hetke täielikule nautimisele ning sellele, et olla iseenda parim mina – need on tegelikult kõige toimivamad transformatsioonivõtted, mis tagavad, et ükski neist hirmudest ei muutuks ületamatuks takistuseks.

Jääajad on meie maailmas tavalised ning teadaolevalt on tsivilisatsioonid tulnud ja läinud. Maailmad tõusevad üles ning inimesed jätavad maha oma kehasid, ikka selleks, et liikuda edasi uutesse maailmadesse. Hirmul põhinev tegelikkus on probleemiks vaid siis, kui usume, et me ei kujuta endast midagi muud peale keha, millel on emotsioonid ja mõtted, või kui me pole veel kogenud, kes me tegelikult oleme.

Õnneks võib kõrgema valguse teadus vabastada meid meie paljudest piiravatest arusaamadest, klammerdumistest ja hirmudest. Holistiline haridus, mis seda uut teadust endas hõlmab, on meie vabaduse jaoks eluliselt tarvilik, seetõttu käivitasime 2010. aastal rahu leidmise teede programmid, et edendada meie planeedil ühisteadvust praktilisel viisil.

Esimesed kolm teed meenutavad meile, et me kõik kujutame endast eelkõige energia rütmide kogumeid, mida meil on oma tahte kohaselt võimalik muuta, ning kui tunneme end õnnistatuna selle eest, mis me oleme seni elus õppinud, on meil kollektiivselt võimalik liikuda edasi, et tunnistada omaks uus olemise viis, millest tõuseb tulu kõikidele planeedi elanikele.

Neljas, viies, kuues ja seitsmes tee meenutavad meile, et meil on võimalik olla oma sisemiste ja väliste kuningriikide kuningad ja kuningannad viisidel, mis tugevdavad meid kõiki, mõistes meile kättesaadavaid eksistentsi mõõtmeid, mida meil on nüüd võimalik oma otsuse kohaselt elamiseks valida ning kuidas seda kogeda oma suhtumiste nihutamise ja elustiili muutmise kaudu.

Rahu teed 8, 9 ja 10 võimaldavad meil seonduda tõhusamalt kvantvälja intelligentsusega ning jõuda ühendusse oma essentsiga, et saada tundma armastuse kõrgeimat potentsiaali.

Ja lõpuks lasevad teed 11 ja 12 meil vastu võtta kõiki oma olemuse ande, et võiksime elada rahus elujõulise ja hinnatud osana universaalsemast naabruskonnast.

Nende kaheteistkümne tee mõistmine ja ellurakendamine toob meile rahu, nagu laseb ka oma kaastundeküllase olemusega sulandumine leida meil kõikidele väljakutsetele täiuslikke lahendusi.

Ja lõpuks veel universaalsest rahust. Eeldades, et me jõuame kollektiivselt lõpuks ühtsuse ja rahu seisundisse.

Isiklik harmoonia viib globaalse harmooniani, mille loomulik jätk on universaalne harmoonia, kui meie planet kiirgab välja energiasignaale, mis muudavad meie asendit loomise maatriksis ning magnetiseerivad meid uude mõõtmesse.

Jah, see on meie planeet, siiski on meil ka valgusolenditest mitmemõõtmelisi sõpru, kes on alati kohal meid toetamas, nagu nad toetavad kõiki maailmu, mis otsustavad rahumeelselt ühineda ning jätta duaalsuse seljataha.

Jah, meil on võimalik neile mediteerides häälestuda, sest meie ja nende olemus on üks ning need olendid on väga selgelt märku andnud, et universaalse seaduse mõistmine ja enda määratlemine eelkõige oma olemusega, on peamine võti sellest nihkest sujuvalt läbi minemiseks.

Paljud on meditatsiooni vahendusel avastanud, et kõik mõõtmed on siinsamas ja praegu meile kõikidele sisismas kättesaadavad, sealhulgas ka rahuparadiis, mis on juba olemas ja ootab vaid meie joondumist sellega.

Meie pärismaalastest hõimuvanemad on kaua uskunud püha unenäoaja väge ning meie võimet unes uusi tulevikke ilmsiks luua. Nad ütlevad samuti, et meie maine elu on ikka olnud vaid üks osa palju suuremast jumalikust unenäost. Unenäo sees üles ärkamine ja elamine selle unistuse järgi, mille kohaselt me elada soovime – see on veel üks oluline võti kaose seljataha jätmiseks, sest käes on unistuste täitumise aeg.

Õnneks on miljonid inimesed maailmas täide viimas oma rahuküllaseid kooseksisteerimise unistusi, kusjuures paljud teevad seda ühendades oma meheliku ja naiseliku poole, vasaku ja parema ajupoolkera läbi loogilise ja intuitiivse lähendamise ning võttes vastutuse meie endi poolt loodud kogemuste eest.

Ma seisan täna teie ees kui abikaasa, ema ja vanaema ning nagu paljud naised meie maailmas teavad, oleme just nende rollide kaudu õppinud olema rahuvalvajad ning armastuse ja kaastunde diplomaadid. Rahu saatkond on nüüdseks asunud uude toimeetappi ja selle pulss on meie maailmas tugevnemas. Andkem koos sellele jõudu juurde ning toitkem rahu paradigmat oma isikliku rahukogemusega!

Rahu kõikide jaoks on vaid kanalivahetuse kaugusel, sagedusala, millele me kõik võime häälestuda. Elades täiel rinnal terviseküllast ja õnnelikku elu, armastades sügavalt ja täitunult, kerkides uute paradigmadeni ning seal püsides, liitudes tõeliselt tsiviliseeritud maailmadega ning tundes selle kasutegureid – see kõik on meie jumalik ja sünnipärane õigus, kui me seisame harmoonilisema üleilmse eksistentsi lävel. See kõik annab põhjust rõõmustamiseks, kui me teadlikult joondame end paradigmadega, mis tugevdavad tervikut!”

Rahu saatkonna materjalid on tasuta kättesaadavad ja allalaaditavad www.jasmuheen.com

Sel nädalavahetusel, 26.-28. oktoobril toimub Hotell Euroopa konverentsisaalis Jasmuheen’i seminar. Loe lähemalt seminari kohta: www.paikesepillaja.ee

Seotud