Puhasta oma karmat: vabane eelmistest eludest pärit piirangutest ja blokeeringutest

Kas teil on mure rahaasjadega? Kas teie suhetes ajab üks probleem teist taga? Vaesuse, tsölibaadi ja kannatamisega seotud eelmistes eludes antud vanded võivad olla selle kõige põhjuseks. Selleks, et neid piiranguid eemaldada ja jõukalt ning õnnelikult elada, tühistage kõik vanded, mis te kunagi andnud olete.

Eelmistes eludes antud vanded

Järgnevalt on esitatud mõned niisuguste vannete tühistamise viisid. Olen seda meetodit kasutanud klientidega, kelle elus on takistusi eelmise elu probleemide tõttu ja tulemused on olnud alati suurepärased. Neid lauseid tuleb ütelda täie veendumusega, sest ainult siis osutuvad need tõeliselt efektiivseteks.Teisisõnu, te peate tõesti mõtlema seda, mida ütlete, vastasel juhul on need ainult sõnad.

Korrake iga järgnevat lauset täie veendumusega kaks korda. Võite seda teha nii mõttes kui ka kõva häälega.

• Tühistan praegu kõik vaesusevanded, mis oma eelnevate elude jooksul andnud olen, ja palun, et tühistataks ka kõik neist tulenev kõigis aja liikumise suundades.

• Tühistan praegu kõik kannatamisega seotud vanded, mis oma eelnevate elude jooksul andnud olen, ja palun, et tühistataks ka kõik neist tulenev kõigis aja liikumise suundades.

• (Märkus: Ärge lausuge järgnevat, kui olete tahtlikult otsustanud selles elus elada tsölibaadis): Tühistan praegu kõik tsölibaadis elamisega seotud vanded, mis oma eelnevate elude jooksul andnud olen, ja palun, et tühistatakska kõik neist tulenev kõigis aja liikumise suundades.

Hirm oma väe ees – See hirm pärineb meie eelmistest eludest, kus oleme võimu kuritarvitanud. Eriti tuntav on hirmutunne siis, kui oleme mõnes eelmises elus elanud Atlantisena tuntud iidse tsivilisatsiooni ajal. Atlantis oli õitsev ühiskond, sealses kõrgtehnoloogias kasutati kristalle ja päikeseenergiat, olemas olid väga arenenud tervendamismeetodid ning transpordivahendid. Samas olid aga mõned sealsed elanikud väga võimuahned ja kasutasid oma tehnoloogiaalaseid teadmisi relvade valmistamiseks, millega oli võimalik allutada teisi tsivilisatsioone. Sammhaaval haarasid nad võimu maailma eri piirkondades. Viimaks hävitasid atlantislased mingi eksituse tõttu ka omaenda kodumaa. Tänu järjekordseks vallutusretkeks ette valmistatud relvade plahvatamisele vajus Atlantis vee alla. Seetõttu kardavad Atlantises elanud hinged tänapäevani just eriti võimu kuritarvitamist.

Karma vabastamine

Karma kirjeldab pikaajalist uskumuste süsteemi, mille kohaselt igal teol on hiljem kogetav tagajärg. Usk karmasse on üks võimalikke viise, kuidas läheneda universumis kehtivale põhjuse ja tagajärje seadusele, aga see ei ole ainus. Põhjuse ja tagajärje seadust me muuta ei saa, aga see ei ütle, et meid tuleks minevikus toimunu eest karistada. Vastupidi, põhjuse ja tagajärje seadus põhineb armastusel, selle eesmärgiks on meid minevikust vabastada.

Aja lineaarne käsitlemine on tekitanud mõiste “minevik”. Tegelikult on aeg samaaegne, mitte lineaarne. See tähendab, et kõik, mida ealeski olete kogenud ja hakkate tulevikus kogema, on teiega nüüd, praeguses olevikuhetkes. Ja seetõttu ongi päriselt olemas ainult olevik. Inimesed Maa peal on süsteemi “minevik, olevik, tulevik” loonud oma arengu ning saavutuste mõõtmiseks. Tegelikult on tõde see, et me juba olemegi täiuslikud. Oleme ühenduses Jumalaga ja seeläbi juba kodus. Kui üldse rääkida eesmärgist või ülesandest, siis on selleks aru saada ning tajuda, et meil on juba olemas kõik, mida soovime. Niipea kui seda mõistame, saame seda ka kogeda.

Käsitlegem seda teemat veel ühe lihtsa ja selge näite varal, sest on väga oluline mõista: praeguses hetkes eksisteerivad samal ajal koos erinevad reaalsused. Kujutlegem, et need reaalsused on nagu teie televiisori kõrval lebavad erinevad videokassetid. Võite valida ükskõik millise filmi. Te ei pea mitte kelleltki teiselt luba küsima, see on teie enda otsustada. Üks film on tõeline meistriteos, suurepärane film, mis teid inspireerib ja innustab. Teine film on madalaeelarveline ja keskpärane. Veel leidub seal üks “situatsioonikomöödia”, kus tegelased satuvad kõikmõeldavatesse sekeldustesse ja ka suurest südamevalust ning rohketest probleemidest jutustav tragöödia. Kõik need filmid on olemas samaaegselt, valmis vaatamiseks ja kogemiseks. Millist filmi vaataksite teie? Valite vastavalt neile mõtetele, mida mõelda otsustate.

Oluline on mõista,et meie ise valime oma mõtteid. Seega valime ise ka oma filmi – ehk elustsenaariumi-, mida siin kogeme. Igaühel on õigus valida ükskõik milline film. Rolli saamiseks ilusas harmoonilises filmis ei pea teil mingisuguseid teeneid olema. Teil on sünnipärane õigus rahulikule ning tähendusrikkale elule. Valu ja kannatuste kogemine on üks vaimse kasvamise võimalikke viise, ent mitte ainus. Valgustatuseni on võimalik jõuda ka rahulikku elu elades, sest tegelikult te juba olete valgustunud. Kui tunnete hirmu, valu või kogete piiranguid, siis järelikult valite kusagil oma sisemuses hirmul põhinevaid mõtteid. Mõnikord ei oleme niisugustest mõtetest isegi teadlikud või arvame, et ei suuda neid kontrollida – nagu mõtted valiksid meid! Harjutamisega on võimalik jõuda tajumiseni, milline mõte mingil hetkel teie peas valitseb. Kui kogete valu, siis teate, et olete mõelnud hirmupõhiseid mõtteid. Vaimset teed mööda edasi liikudes talute valu aina vähem ja vähem, kuni jõuate selles suhtes nulltolerantsini. Enam ei mõtle te hirmuga seotud mõtteid, ja kui oletegi juhuslikult mõne hirmumõtte valinud, siis tunnete selle kohe ära ning vabastate endast.

Võite hirmumõtteid ja kõike neist tulenevat vabastada ka koos inglitega. Inglid on alati teiega, valmis iga hetk aitama. Lihtsalt öelge: “Inglid, palun aidake mind!” Ja nad tulevad appi ning tervendavad teid. Igal armastaval mõttel ja igal hirmumõttel on tagajärg. Teie armastavad mõtted tulenevad teie tegelikust minast. Hirmumõtted aga tulenevad egost, mis ei ole teie tõeline mina. Tagajärjed jäävad põhjustega seotuks. Kui olete valinud mõne hirmumõtte, siis jääb see nagu õhupall teie ego-mina külge. Seepärast saate ikka ja jälle valuliste kogemuste osaliseks – üks järgneb teisele ja see tsükkel näib lõputu. See kestab nii kaua, kuni jätkate nende põhjustamist, ehk egol põhinevate mõtete mõtlemist. Kui aga vabastate selle algpõhjuse ehk mõtte, kaob tagajärg iseenesest. Seega on võimalik vabaks lasta kõik hirmumõtted, mida te ealeski mõelnud olete või mida teised inimesed teiega seoses on mõelnud. Ja põhjuste valulised tagajärjed vabanevad koos nendega!

Tunnista, et oled eksinud jakõik sinu tehtud vigade tagajärjed kaovad iseenesest. Tähendab, et suudame ajafaktori olematuks muuta, kui keskendume taas sellele, mis on tõde ja mis on meie tegelikkuse alus. Seda, mis on tõeliselt olemas, ei ole võimalik hävitada, ja olemas ei ole midagi sellist, mis ei oleks tõeline.

Karma vabastamine ei tähenda vastutusest kõrvale hiilimist; ja see kontseptsioon erineb täiesti religioossest “pattude lunastamisest”. Karma vabastamine tähendab tegelikult oma valede mõtete vabaks andmist, sest just need põhjustavadki valulisi tagajärgi. Vigade eest pole tarvis kedagi karistada, vead on vaja lihtsalt ära parandada. Me kõik oleme teinud vigu – ja mõned meist on teinud vigu, mida võib lugeda peaaegu “andestamatuteks”. Kuid Jumal ei näe meis vigu, vaid enda loodud täiust. Oleme küll vägevad, kuid mitte nii vägevad, et hävitada täiust, mis pärineb meie Loojalt, kes lõi meid oma näo järgi. Ükskõik mida te ka iganes poleks öelnud, mõelnud või teinud, ei saa see tegelikult muuta teie imeliselt täiuslikku põhiolemust, mis säilib igavesti.

Teispoolsuses kehtivad mõningatel astraaltasanditel uskumused, et kui te oma elu jooksul teete mõne vea – näiteks olete kellegi vastu väga julm – siis peate vea lunastamiseks uuesti kehastuma kas mingi füüsilise puudega või emotsionaalset laadi probleemidega. Kui olete siia ilma kehastunud sellise mõtteviisiga, siis pole valu ja kannatused teie elus mingi ime. Samas on teil võimalik sellisest vigasest mõttelaadist vabaneda niipea, kui seda soovite. Inglid aitavad teil vabastada kõik valede mõtete tagajärjed, pärinegu nad siis praegusest või mõnest eelmisest elust. Ja seejuures pole üldse oluline reinkarnatsiooni uskuda.

Kuidas inglid saavad tervendada eelmistest eludest pärinevaid probleeme?

Inglid saavad teid aidata juba ainuüksi siis, kui teis elab kavatsus tervendada eelmistest eludest pärit probleeme. Lisaks sellele, et on võimalus pöörduda professionaalse regressiooniterapeudi poole, võivad ka inglid aidata teil meenutada ning vabastada eelmiste eludega seotut. Te võite sellega tegeleda kas uneajal või meditatiivses seisundis.

Uneajal – enne magama jäämist paluge mõttes, et inglid näitaksid teile neid eelmiseid elusid, mis on olulises seoses teie praeguse elu probleemidega. Seejärel võite unes näha mõnda oma eelmist elu. Kas te seda unenägu ka hiljem mäletate, sõltub juba sellest, kas teie alateadvus on nende tunnetega tegelemiseks valmis. Tervenemisel pole oluline, kas te unenägu mäletate või mitte. Oluline on, et nende öiste episoodide ajal olete andnud inglitele loa sekkuda ning teie tundeid tervendada. Hommikul tõustes võib tunduda, nagu oleksite öö jooksul suure töö ära teinud. Võite tunda ka kerget väsimust. Sellele vaatamata teate, et olete une ajal tegelenud oluliste asjadega, millel on tervendav mõju kogu teie elule.

Meditatsioonis – olles meditatiivses seisundis, paluge inglitel näidata endale visioone oma eelmistest eludest. Seejärel keskenduge ja olge avatud. Pole vaja pingutada, et midagi juhtuks, selle asemel püüdke olla see ekraan, millel peegelduvad inglite projitseeritud stseenid. Teie ego püüab teid kindlasti veenda, et te ise mõtlesite välja pildid, mida oma vaimusilmas nägite. Andke need hirmud ja mured inglite hooleks, et nad ei saaks katkestada inglitelt saabuvat teavet. Eelmise eluga seotut taas vaadates või läbi elades teadke, et inglid on teiega. Teadke, et nad olid teiega koos eelmises elus ja on ka nüüd, kui neid vanu mälestusi taaselustate.

Inglid juhatavad teid nii, et saate tervendada ning puhastada endast kõik eelmiste eludega seotud valuküsimused. Näiteks võivad nad teil paluda oma “eelmise elu filmile “teistsugune” lõpp” välja mõelda, nagu oleksite stsenaariumikirjutaja, kes selle uuesti ümber kirjutab. Selle asemel, et surra kohutaval moel, kirjutate sisse uue stseeni, kus surete rahulikult une ajal. Teie alateadvus asendab vanad valulised tunded uute ja rahulikumatega. Võib ka juhtuda, et inglid paluvad teil oma eelmises elus iseendale või kellelegi teisele andestada. Paluge inglitelt kindlasti abi, et nad aitaksid teil lõplikult andestada, kuna üksinda võib see ülesanne liigagi raskeks osutuda. Inglid sisenevad teie rakumällu ja emotsionaalse tasandi mällu ning kustutavad sealt kõik eelmiste eludega seotud negatiivsed emotsioonid.

Allikas: Doreen Virtue Hallo, Kosmos!” inglise keeles või eesti keelse tõlkega.

Seotud