Puhas mehelikkus kannab endas uut elu loovat alget

Tõeline mees on erudeeritud, tark ja õiglane. Temas voolab kõikide ajastute tarkus. Hoides oma lähedasi tohutu jõuga, mida üks mees suudab endas genereerida, avaneb ka naiselik vägi. Koos loovad nad harmoonilist keskonda. Langetades õiglaseid otsuseid kõikide nende lähedal olevate olendite kõrgeimaks hüvanguks, kirjutab Simo Santeri Virtanen oma blogis.

Jäime ühel päeval mõtlema, mida tähendab härrasmeheks olemine. Sõna härra tuleb rootsi keelest tähendades meest, peremeest või isandat. Temaga ühtivad lisaks kaks sõna härras ja harras. Mis omavahel kooskõlas loovad tähenduste kombinatsiooni tugevast, innukast, aukartlikust, pühast, tundlikust, sitkusest ja usinusest.

Tõeline härrasmees suudab olla naistega tugev, pühendunud ja pehme. Paljud alfa-maskuliinsust taga ajavad mehed unustavad ära, et meestel on lubatud tunda oma tundeid. Kuna tunnetest tekibki meie looming. Elu enese materialiseerimine käib läbi soovide, mida tunded aitavad päriseks luua. Kuna nad kannavad endas meie vaimu jõudu.

Mehe peamine ülesanne on õppida elu juhtima. Naise ülesanne on võtta vastutus emotsioonide eest (emotsioonid ja tunded on eri omadustega energialiigid). Tugeva mehe tunneb ära selle järgi, et tema sõna ja tegu on omavahel kooskõlas. Teda toetab maavägi ning ta on juhatatud n.ö. jumalikust inspiratsioonist.

Paljudel meestel on jõudu viia asju täide. Ehitada massiivseid struktuure, juhtida inimmasse ja langetada tähtsaid otsuseid. See on kõik maavägi, mis on iseenesest hea, kui teda pole egole allutatud. See tähendabki seda, et taevane inspiratsiooni kanal pole suletud. Ta on loodud olema vaba, et me saaksime rahumeelselt kõndida maa peal. Luua kooskõla kõigi elavate olendite vahel.

Seda kutsutakse puhta inimese teeks. Temas elab pühadus, kuna ta austab oma tegudega kõike elavat. Armastuse jõud on piiritu essents, mis voolab ambrosiana elusa inimese soontes. Tema, kes on vaimust kantud, võib kanda endas kogu universumi tarkuseid. See pole metafoor, vaid tegelikkuse puhas väljendus.

Läbi puhta teadvuse tulevad otsused on teistsugused kui egol põhinevad. Nendega kaasneb suur austus, vastustus ja lugupidamine kõige elava suhtes. Inimene mõistab, et igal tema teol on tagajärg. Ta hakkab hoolega valima, missugused tegevused tulevad südame põhjast. Ta õpib juhtima oma ümbritsevat maailma läbi südame.

Hoides oma lähedasi tohutu jõuga, mida üks mees suudab endas genereerida, avaneb naiselik vägi. Koos loovad nad harmoonilist keskonda. Langetades õiglaseid otsuseid kõikide nende lähedal olevate olendite kõrgeimaks hüvanguks. Sellises maailmas eksisteerib omavaheline kooskõla, kus puuduvad hea ja halb. Selliseid jumalast kantud inimesi elab tänasel päeval ja on elanud varemgi.

Meie põlisrahva loost võib mälestada Lembitut või kangelaste ajastu kuningaid Kaleveid. Need on olnud valitsejad, kes olid kooskõlas oma olemusega. Ühendades endis taeva ja maa väed. Tõeline mees on sündinud loomupäraseks juhtiks ning tuleb meeles pidada, et igal mehel on oma kari, mida ta juhib.

Taevaste vägedega kooskõlas olev mees on erudeeritud, tark ja õiglane. Temas voolab kõikide ajastute tarkus. Tema peamine võimekus seisneb suutlikuses kanaldada universumi tarkust ilmaruumi. Temas on uut elu loov alge. Väljendades üksnes seda, mis kannab endas puhast teadmist.

Autor: Simo Santeri Virtanen

Allikas: Naiselik veetlus meelitab mehelikkust armastuse ja elu juurde

Tasakaalutus meheliku ja naiseliku energia vahel

Meheliku seksuaalsuse plussid ja miinused

Mehelikkuse kriis: miks kohtame tänapäeval nii vähe küpset mehelikkust?

Vaata lisaks ka kirjastuse Pilgrim poolt välja antud raamatuid: David Deida “Tõelise mehe tee” ja Douglas Gillette, Robert Moore “Kuningas, sõjamees, maag, armastaja”.

Seotud