Numeroloogia: millist karma õppetundi näitab sinu nimenumber?

Numeroloogia on iidne salateadus, mis põhineb arvude sümboolikal ning mida tundsid juba vanad egiptlased, hindud, hiinlased, kreeklased ja teised. Numeroloog Kai Tamm õpetab, kuidas arvutada oma nimenumbrit ning milline võib olla sellest tulenevalt sinu karma õppetund selles elus.

EIul universumis on oma rütm ja võnked, mis valitsevad ka inimesi. Sellele toetubki numeroloogia – iidne teadus, mis sai alguse Hiinas juba tuhandeid aastaid tagasi. Selle abil saad välja uurida kõikvõimalikku infot enda ja oma saatuse kohta.

Loe lähemalt sellest, mida kujutab endast numeroloogia ning kuidas arvutada oma elutee numbrit ja mida see näitab.

Mis kasu on numeroloogiast?

Inimese elukanga moodustavad mitmetest sümbolitest (näiteks astroloogilistest) ning numbritest mustrid ja numeroloogia on üks võimalustest õppida seda kangast lugema. Eelkõige tuleb õppida tundma ja mõistma ennast. See omakorda aitab mõista teisi inimesi, muutuda terviklikuks ja harmooniliseks isiksuseks, tunnetada Kosmilisi Seadusi ja Rütme, et vältida halba ja korrata head. Numbritega töötamise üks eesmärk on energia säilitamine. Inimene, kes alustab mingit tööd valimata selleks õiget ajamomenti, teeb valesid samme ja kaotab palju energiat kasutult.

Nimi ja karma õpetused

Nimenumbrit nimetatakse mõningates allikates ka eneseväljenduse numbriks. See number saadakse nimes esinevate tähtede, mis on eelnevalt numbriteks teisendatud, kokkuliitmisel. Erinevaid tähestikusüsteeme on väga palju, kuid siinkohal toon ära ühe enamlevinuma – nn universaalsüsteemi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A,Ä B C D E F G H I
J K L M N O,Õ,Ö F,P Q R
S T U,Ü V X Y Z

Nimest tuletatakse karma õpetused. Need õpetused näitavad, milliste omaduste arendamise isik laokile jättis, mida tuleb selles elus õppida ja milliseid probleeme need tekitavad. Karmaõpetusi näitavad nimes puuduvad numbrid. Vahesummad ja lõplik nimenumber siinkohal arvesse ei lähe.

Näide 1: E N E P I I R; märgime vastavad numbrid tähtede alla

5+5+5 + 7+9+9+9 = 49; 4+9=13; 1+3=4

Seega on selle isiku nimenumber 4 ning selles nimes puuduvad numbrid 1, 2, 3, 4, 6, 8, mis näitab, et elus ettetulevaid ja lahendamist vajavaid probleeme on palju. Kuid kui vastavaid külgi arendada, muutub elu palju lihtsamaks.

Oletame, et selle isiku sünniaeg on varasemas näites toodud 06.07.1966. Seega esinevad tema põhinumbrites nimest puuduvad 6 (sünnikuupäev), 8 (eluteenumber) ning samuti 4 (nimenumber). See aga näitab omakorda seda, et vastavatele karmaõpetustele (4,6,8) tuleb pöörata erilist tähelepanu. Samuti tuleks tähelepanu pöörata sellele, et vastaval isiklikul aastal kerkivad esile just vastava karma õpetuse probleemid. Näiteks selle isiku isiklikul aastal number 2 tekitavad probleeme koostöö, diplomaatia, taktitundelisus, mõistvus.

Karmaõpetuste tähendused on järgmised:

1. Isik satub olukordadesse, kus temalt nõutakse jõudu, julgust ja tugevat iseloomu. Tuleb õppida loobumust, saavutada enesekindlus, otsustada iseseisvalt, planeerida enda tulevikku, kasutada enda initsiatiivi ja originaalsust.

2. Isik satub olukordadesse, kus peab teistega koostööd tegema ja tugevalt arendama juba varemõpitud oskusi. Tuleb õppida eneseväärikust, pugeda välja “karbist”, rohkem kohtuda erinevate inimestega, võita häbelikkus.

3 Isik satub olukordadesse, kus peab end väljendama, tooma esile oma tõelise MINA ja olema sõbralikum ning nautima seda, mida elu pakub. Tuleb õppida teiste omakasupüüdmatut teenimist, saavutada enesekindlus, ohjeldada temperamenti.

4. Isik satub olukordadesse, kus kannatlikkus, põhjalikkus ja töökus on olulised. Võib sattuda ka piiratud tingimustesse. Tuleb õppida rahuldumist, asjade korda sättimist, süsteemsust, leida ühiskondlik rakendus, pöörata tähelepanu detailidele.

5. Isik satub olukordadesse, kus kavandatud muutused tuleb hästi läbi mõelda. Tuleb arendada kainet mõtlemist, mitte karta muutusi, taltsutada vabadusejanu, võtta endale tihemini kohustusi ja vastutust, olla kannatlikum.

6. Isik satub olukordadesse, kus vastutus, sugulased ja sõbrad nõuavad palju. Tuleb õppida distsipliini ja vastutust igas olukorras, hoolitseda rohkem kodu ja perekonna eest, õppida teisi teenima. See on vajalik õnneliku abielu ja iga laadi koostöö jaoks.

7. Isik saab läbi hingeliste kogemuste selgeks sügavuse ja rahu tähenduse elus ja inimsuhetes. Tuleb õppida praktilisust, õppida õppima: kuidas omandada teadmisi ja kuidas neid kasutada. Arendada loogilist mõtlemist, kannatlikkust ja mõistmist. Leida usk, vabaneda hirmust. Tasakaalustdaa materiaalne ja hingeline.

8. Isik satub olukordadesse, kus rahal ja ainelisel küljel on sõltumatuse loojana suur tähtsus. Õppida raha- ja materiaalsete asjade korraldamist, oma aja kasutamist. Tuleb õppida headust ning andestamist ja mõista, et materiaalne heaolu kuulub kõigile, mitte isikule üksi.

9. Isiku elus tekivad olukorrad, kus ta satub silmitsi emotsionaalsete probleemidega. Tuleb aidata nõrgemaid ja näidata oma armastust lähedaste suhtes. Tuleb õppida kannatlikkust, kaastunnet, halastust. Unustada mõneks ajaks enese mina.

Karma õppetund:

Elutee number, hinge(tüve)number (sünnikuupäev), nimenumber

1. Individuaalsus / egoism / loobumis

2. Suhtlus / tuulelipp / eneseväärikus

3. Eneseväljendus / arglikkus / omakasupüüdmatu teenimine

4. Organiseeritus / laiskus / rahuldumine

5. Vabadus / piiratus / kainus

6. Vastutus / hooletus / distsipliin

7. Tarkus / mõistmatus / praktilisus

8. Saavutus / tagasihoidlikkus / headus, andestamine

9. Kaastunne / egoistlikkus / kannatlikkus

11. Inspiratsioon / küünilisus

22. Kõikehõlmavus / enesega rahuololu / eneseküllus

Näiteks inimese, kes on sündinud 21.12.1997 elutee: 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 7 = 32; 3 + 2 = 5

Loe siit lähemalt sellest, kuidas arvutada oma elutee numbrit ning millised on nende elutee numbrite positiivsed ja negatiivsed põhiomadused ja nendega seotud karmaõppetunnid praeguses elus.

Autor: Kai Tamm, numeroloog

Kuula Kai Tamme rääkimas numeroloogiast Raadio 2 saates “Hallo, Kosmos!”

Seotud