Need on viis põhilist valdkonda, milles pead oskama piire kehtestada

Kui sa oskad juba piiride puudumisest tekkivaid probleeme märgata, sõnastada oma vajadusi ja seda kõike tegudesse viia, oled sa valmis piire kehtestama erinevates eluvaldkondades. Neist on suur abi väga erinevates olukordades. Siinkohal nimetan kõige olulisemad valdkonnad, kus inimesed piiridega hätta jäävad, kirjutab Nedra Glover Tawwab oma raamatus “Pane paika oma piirid”.

Perekond

See pole kellelegi üllatuseks, et kõigil on kõige enam probleeme piiridega kodus ja lähisugulastega, eriti laste ja vanemate omavahelistes suhetes. Täiskasvanud ei ole päris kindlad, kuidas suhelda oma eakate vanematega, kuid vanemad peaks austama ka oma laste piire ja vajadusi, isegi kui tegu on väga väikeste lastega. Ka väikestel lastel on õigus oma piiridele ja nende kehtestamisele, olgu siis tegu lihasöömisest keeldumisega või ebamugavustundega teatud inimeste seltskonnas. Lapsevanemad, kes selliseid piire austavad, tekitavad lastele kasvamiseks turvalise ja armastava ruumi ning kinnistavad seeläbi ka vajaduste väljaütlemise harjumuse väljakujunemist. Kui vanemad selliseid asju ignoreerivad, tunnevad lapsed end üksildase ja hooletusse jäetuna ning neisse juurdub tunne, et nende vajadused pole olulised – mistõttu jäävad nad piiride kehtestamisega jänni ka täiskasvanuna.

Ka õed-vennad võivad omavahel piiride kehtestamisega hätta jääda. Vanem laps võib olla harjunud teatud olukordadega, näiteks vajadusega nooremate järele vaadata. Kuid selle rolli järgi võib vajadus kaduda, kui nooremad lapsed teatud ikka jõuavad. Laste ja nende vanemate ning õdede-vendade omavaheline dünaamika muutub veelgi keerukamaks siis, kui lapsed jõuavad abiellumiseni ja mängu tulevad abikaasad, lapselapsed ja ämmad-äiad.

Töö

Minu juurde jõuab väga palju inimesi, kes töötavad palju rohkem kui 40-tunnine töönädal eeldaks. Nad on üleväsinud, närvilised ja tunnevad end jõuetuna. Ületöötamine sõltub sageli palju enam sinust endast, kui sa arvad. Selle taga on lõdvad piirid ülemuse, meeskonna ja aja juhtimisega. Piiride abil on võimalik saavutada vägagi harmooniline töö ja eraelu tasakaal. Kui sa ei suuda tööd kontorisse maha jätta, puhkuse ajal tööst eemalduda või teatud kellaaegadel töölainelt end välja lülitada, ignoreerid sa iseenda piire omaenda tervise ja pere heaolu arvelt.

Romantilised suhted

Piiride küsimused romantilistes suhetes tekivad sageli sellest, et me lubame liiga palju ja teeme liiga vähe. Tavaliselt tähendab see seda, et alguses ollakse teatud asjadega nõus, kuid hiljem ei suudeta nendega toime tulla. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et sa ei täida oma lubadusi. Kui sa muudad oma senist käitumisviisi, siis selgita teisele poolele selle põhjuseid. Ole konkreetne. Ütle näiteks nii: „Ma ei saa töö ajal nii palju enam sõnumeid saata, sest meil on uus ülemus ja ma tahan talle head muljet jätta.“

Piiride probleemid tekivad ka sellest, et meil on teisele inimesele kaugelt liiga palju ootusi. Armusuhetes tahavad millegipärast kõik, et partner loeks nende mõtteid ja teaks nende soove, ilma et nad ise midagi ütlema peaks. Kuid see on täiesti ebarealistlik ootus!

Aus ja otsekohene kommunikatsioon (kui vähegi võimalik, siis esimesest hetkest peale) oma ootuste ja selle kohta, mida kumbki pakkuda saab, säästab hiljem paljust südamevalust ja vaidlustest. Pikaajalistes suhetes on piirid olulised, sest mõlemad inimesed arenevad ja suhe koos nendega. Eriti oluline on see suurte elumuutuste ajal, milleks on kokku kolimine, abiellumine ja laste saamine. Piiride kehtestamise hea külg on aga see, et kui teha seda nii kohe alguses kui ka hiljem, siis võib see inimesi lähendada hoopis sügavamal moel ja luua ruumi avatuks ja tõhusaks suhtlemiseks.

Sõprussidemed

Meil kõigil on olnud mürgiseid sõprussuhteid. Ühel päeval tõstad sa pilgu ja mõtled: „Miks ma selle inimesega üldse suhtlen? Ta ju muud ei tee, kui _______.“ (Täida lünk vabal valikul: „veab mind alt“, „nõuab mult liiga palju“, „tekitab minus süütunnet“, „hüppab alt ära“ ja nii edasi.) Sõprussuhted võivad muutuda ebatervislikuks ebatervislike piiride tõttu. Kui sul on pidevalt tunne, et sa annad rohkem kui saad, on see suhe toksiline. Suhted inimestega, kellega sa pidevalt vaidled või tülli lähed, on toksilised.

Sõbrad on pere, kelle sa ise endale valinud oled, ja suhted nendega peaks tekitama kerge, turvalise, toetatud ja rõõmsa tunde, mitte lisama ellu draamat.

Tehnika

Nii täiskasvanud kui teismelised ütlevad, et nende ärevuse tase on tõusnud ning seda põhjustavad hirm millestki olulisest kõrvale jääda (ingl k fear of missing out, FOMO) ning sotsiaalmeediast tulenev enda pidev võrdlemine teistega. Äppide ning sotsiaalmeedia tõttu on kasvama hakanud truudusetus. Tehnika on tulnud, et jääda, ja sellega kaasnevad inimeste jaoks täiesti uudsed väljakutsed.

Tehnika areneb pidevalt kiires tempos ning seetõttu on oma õnne ja suhete kaitsmiseks vaja piirid paika panna. Tehnikaga kohanemiseks tuleb kohandada ka piire. See on oluline igasugustes lähisuhetes, aga eriti pereringis, kui sirgumas on lapsed.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Nedra Glover Tawwabi raamatust „Pane paika oma piirid“.

Seotud