Müstilised tegelased meie ümber: kes on kehastunud inglid, haldjariigi asukad, siirdhinged ja täheinimesed?

Kas oled kokku puutunud inimestega, kes justkui polekski pärit planeedilt Maa? Võibolla nad polegi, sest meie seas liiguvad ka inglid, täheinimesed, haldjateriigi asukad ja siirdhinged. Kuidas neid ära tunda? Või ehk oled sinagi üks neist?

Minult küsitakse sageli, kas inglite kehastumine inimestena on võimalik ja ma vastan kindlalt jaatavalt. Vanas Testamendis 13:2 mainitakse järgmist asjaolu: “Olge tähelepanelikud, kui te võõraid vastu võtate, sest enese teadmata võite inglitele võõrustajaks olla.” Teisisõnu,olete suhelnud inglitega, kes näevad välja nagu inimesed, ilma et oleksite aru saanud, et tegu on taevaste olenditega. See võib ka tähendada, et teie ise olete üks inglite seast, ilma et ise sellest teadlik oleksite. Minu arvates on ingel igaüks, kes käitub ingli moodi. Nii oleme kõik aeg-ajalt ingliteks kehastunud.

Olen oma erapraksise raames kohtunud paljude inimestega, kes tegelikult ei pärine Maa pealt. Praegu on siia kehastunud mitmesuguseid maaväliste tsivilisatsioonide esindajaid, ingleid, haldjariigi asukaid ja siirdhingi. Tegelikult oleme kõik ühe terviku osad – osakesed Jumalast, üksteisest, inglitest, ülestõusnud meistritest. Kõigi meie sees särab jumalik säde – valgus, mis on pärit Jumalalt endalt. Oleme kui lehed, mis pärinevad ühelt puult ja me kõik mõjutame üksteist. Selles illusoorses maailmas aga näib, nagu oleksime üksteisest eraldatud, sest meie välised parameetrid on isesugused. Näiteks meestena sündinute energia erineb hoopiski naistena sündinute omast. Ka meie energeetiline lainepikkus on erinev, sõltudes elustiilist. Põhiliselt baarides aega veetva ja alkoholi tarbiva inimese välimus ja energiaväli erineb selle inimese omast, kes põhiaja mediteerib ning palvetab.

Teie energiavälja mõjutavad kohad, kus viibite, inimesed, kellega suhtlete, ja mõtted, mida põhilise osa ajast mõtlete. Sellest tulenevalt leidub hingi, kes on kehastunud eri kohtadesse, erinevate asukate hulka. Mitte iga Jumala laps ei kehastu Maale, mõned hinged otsustavad teiste planeetide ja dimensioonide kasuks. Ja kui nad on siis mitu korda sinna kehastunud, jääb neile midagi külge, nende välimus ning energiaväli kajastavad teistes paikades kogetut. Kui nad otsustavad ka Maale kehastuda, kannavad nad ometi oma energiaväljas kaasas informatsiooni teistest elupaikadest ja dimensioonidest. Paljud “valgusekandjad” (inimesed, kes tunnevad vajadust teisi aidata, eriti spirituaalses mõttes) on eelnevalt kehastunud teistele planeetidele ja teistesse dimensioonidesse.

Inimestena Maa peale kehastuda otsustati teiste aitamiseks just aastatuhande vahetuse ajal. Eluga kohanemiseks planeedil Maa “laenasid” nad Akasha kosmilisest mälupangast (infopank, kus talletatakse kogu info universumis üldse kunagi toimunu kohta) endale eelmiste eludega seotud mälestused. Eelmiste elude mälestused on neile hingedele omamoodi abivahendiks, et nad teaksid, mida sellelt planeedilt üldse oodata. Maad peetakse kehastumise seisukohalt üheks kõige keerulisemaks planeediks agressiivsuse, vägivalla ja pessimisminivoo on siin teiste galaktikate lõikes küllaltki kõrge.

Dolores Cannon on kirjutanud suurepärase raamatu “Selle aia hoidjad”(Keepers of the Garden), mis räägib eelmiste elude mälestustest, mis on laenatud. Igaüks, kes on kehastunud ingel, täheinimene, haldjariigi asukasvõi siirdhing, ei pruugi siin olla esimest korda. Maapealsete inglitena toimijad võivad otsustada kehastuda siia korduvalt. Samas säilitavad nad oma energiamustri vastavalt algsele päritolule, näiteks siia kehastunud ingel säilitab oma energeetilise informatsiooni, vaatamata mitmetele inimesena elatud eludele siin planeedil.

Kui sattusin esimest korda töötama ühe siia kehastunud maavälise elanikuga, keda nimetan nüüd täheinimeseks, olin päris hirmunud. Ta nägi välja nagu täiesti tavaline inimene (kuigi kõigil täheinimestel on nende füüsises avalduvaid ühiseid jooni, mis on ära toodud pisut allpool). Alles siis, kui nägin oma vaimusilmas, et ta töötab kosmoselaeval, taipasin, et ta ei ole pärit Maalt. Kui oma kliendile rääkisin, et näen teda töötamas ning reisimas suure kosmoselaevaga, ei vaielnud ta vastu. Vastupidi mõningatele järgnevatele täheinimestest klientidele oli ta oma päritolust täiesti teadlik. Alates sellest esimesest olen koos töötanud umbes tosina täheinimesega. Allpool on esitatud nende kõigi ühised jooned.

– Erilised silmad. Täheinimestel on sageli mandli- või poolkuukujulised silmad. Näitleja Bette Midleri silmade sarnased.

– Habras kehaehitus. Enamik neist on hapra kehaehitusega, kõhnad ning lühemat kasvu. Tagasihoidlik välimus. Neil on lihtsad näojooned ja nad riietuvad tagasihoidlikult. Tundub, nagu sooviksid nad ümbritsevaga sulanduda, et endale mitte liiga palju tähelepanu tõmmata.

– Ebatavalised aurad. Täheinimeste aurad on nagu triibud, mis kõigis vikerkaarevärvides kehast eemale kiirgavad. Inimeste ja maalähedastest dimensioonidest pärit elanike aurad ümbritsevad aga keha munakujuliselt. Niisuguseid erinevaid aurakujusid on võimalik näha ka Kirliani aurafotodel.

– Hajutatud elueesmärgid. Nende elueesmärgiks on pakkuda abi seal, kus seda vajatakse. Täheinimesed hoiavad võõrastele inimestele uksi lahti, lasevad inimesi järjekorras ette ning ei ootagi selle eest tänu. Nad on siin, et teisi aidata, vabastada planeet Maa kollektiivselt stressist ning vägivallast. Kuna nende elueesmärk on hajutatud, siis ei ole neil tavaliselt konkreetset elueesmärki, nad on otsustanud aidata seda, kes abi vajab. Sageli töötavad nad tavalistel ametikohtadel, kus on ühtlasi hea võimalus kokku puutuda paljude inimestega, kellele jagada mõnda head sõna ning toetavat suhtumist.

– Armastavad rahu ja ausust. Nad ei talu üldse ebaausust ega vägivalda. Nad on tulnud planeetidelt, kus sellised iseloomuomadused puudusid ja nad ei oska hästi toime tulla inimestega, kes on ebaausad, manipuleerivad või vägivaldsed. Kuna neil jääb sageli puudu oskusest eluga Maal kohaneda, pannakse neile eksitavaid psühhiaatrilisi diagnoose (näiteks tähelepanuhäire või skisofreenia).

– Ebatavalised suhted ning peremudelid. Kuna nende planeedil on pereelu, sünnitamise ja seksiga seoses erinevad arusaamad ning kombed, siis ei soovi mitmed täheinimesed meie planeedil abiellu astuda ega lapsi saada. Nad tunnevad, et selline läänemaailma elumudel pole neile vastuvõetav. Samas teavad nad ka, et pereelu segaks neil täitmast kaasinimeste abistamise missiooni. Sageli armuvad naissoost täheinimesed endast palju nooremasse mehesse, kes on tegelikult hingesugulane samast tähegrupist.

– Tunnevad, et erinevad teistest. Täheinimesed teavad sügaval oma südames, et nad ei pärine Maalt. Nad võivad terve elu tunda, nagu ei kuuluks nad siia. Üks täheinimene ütles: “Mul on alati selline tunne olnud, nagu oleks mind siia maha pandud, ja ma olen terve elu oodanud, et mind uuesti peale võetaks ja koju tagasi viidaks.” Nad võivad tunda, et nende bioloogiline perekond ei ole nende “päris” – perekond, just nagu oleks neid adopteeritud.

Teise grupi moodustavad kehastunud inglid, keda ma samuti tänu oma erapraksisele olen tundma õppinud. Neile on iseloomulikud alljärgnevad omadused.

– Näevad välja nagu inglid. Nii naissoost kui ka meesoost kehastunud inglitel on kaunid näojooned, nende nägu on tihti südamekujuline ja lapselik. Suur osa naissoost kehastunud inglitest blondeerib või toonib oma juukseid heledamaks.

– Probleemid inimsuhetes. Kehastunud inglitel on sageli terve hulk suhteid, kus teine pool sõltub neist ja seda tänu nende armastavale ning hoolitsevale loomusele, sest nad tõttavad alati teisi päästma. Nad oskavad igaühes midagi head näha ja on võimelised tavalistest inimestest kauem taluma suhet, kus neid kuritarvitatakse. Kehastunud inglitel võib selja taga olla mitu abielulahutust ja abielu.

– Kompulsiivne käitumine ja probleemid kehakaaluga. Kehastunud inglitel võib olla probleeme kompulsiivse käitumise, eriti ülesöömisega, ja nad on sageli ülekaalulised. Nad otsivad tihti toidust lohutust oma emotsionaalse tasandi probleemide korral, seda eriti siis, kui neil puudub kontakt vaimse tasandiga.

– Professionaalsed aitajad. Nad on loomupärased tervendajad ja töötavad sageli tervendamisega seotud või teiste inimeste teenindamist puudutavatel elualadel, nagu meditsiin, massaažiteraapia, sotsiaaltöö, lennundus või õpetamine. Võõrad inimesed puistavad neile südant, öeldes:”Ma ei tea, miks ma teile seda kõike räägin, aga tunnen, et võin teid usaldada.”

– Andjad, mitte saajad. Kehastunud inglid on sageli väga helded inimesed ja neil on raskusi vastuvõtmisega. Sellest tulenevalt võivad nad kannatada puudust, kuna blokeerivad energia-, armastuse ja rahavoolu oma ellu. Kehastunud inglid on väga tundlikud teiste inimeste tunnete suhtes, eitades sageli iseenda vajadusi. See võib põhjustada masendust, kuna nende endi vajadused jäävad katmata.

Kehastunud haldjariigi asukad ehk loodusvaimud on järgmine Maa peale kehastunud inglite hulka kuuluv grupp, kes on siin selleks, et teisi aidata. Nende energiaväljas leiduv informatsioon pärineb haldjariigist, kuhu kuuluvad härjapõlvlased, haldjad ning pöialpoisid. Neil on mitmeid iseloomulikke ühisjooni.

– Keldi päritolu või välimus. Sageli on neil punakad juuksed, helenahk ja heledad silmad. Nad on kas Iiri, Šoti, Walesi või Inglise päritolu. Näevad välja nagu vastavad haldjariigi asukad. Kehastunud härjapõlvlased on oma väljanägemiselt (nii oma füüsise kui ka näojoontepoolest) just nagu lasteraamatutest pärit. Sama kehtib ka kehastunud pöialpoiste kohta.

– Kehastunud haldjad on saledad ning painduvad, tavaliselt keskmist ning pikemat kasvu naisterahvad. Harva võib kohata ülekaalulist või lühikest kasvu kehastunud haldjat.

– Iseloomulik riietus. Siia kehastunud haldjariigi asukad riietuvad oma tüübile vastavalt. Kehastunud härjapõlvlane armastab näiteks rohelist värvi riideid ja eelistab kanda mugavaid kingi. Kehastunud haldjad armastavad lendlevaid, läbipaistvaid kleite.

– Üleannetu olemusega. Neile meeldib teiste kulul nalja heita, mõnikord võib see tunduda üsna pealetükkiv. On raske kindlaks teha, kas kehastunud loodusvaim heidab parajasti nalja või räägib tõsiselt. Osalt pärineb see iseloomujoon haldjariigi elanikule omasest kahtlevast, isegi vihkavast suhtumisest inimestesse.

– Kooskõla loodusega. Haldjariigi asukate ehk loodusvaimude eesmärk on kaitsta inimeste eest emakese Maa loodust ning loomi. Seepärast valivad nad endale elukutse, mis on seotud kas loomade, taimede, ökoloogia või siis vabas õhus asuvate tööpaikadega. Neile meeldib töötada vabatahtlikuna, õpetada inimestele (eriti lastele) kuidas hoida meie planeedi loodust ning loomi. Kes pärineb haldjateriigist ei peaks iialgi töötama kusagil kontoris, kus ta on tervepäev ruumis sees. Enamik haldjariigi asukatest saab parema kontakti taimede ja loomadega kui inimestega. Sellest tulenevalt on paljud neist endassetõmbunud või häbelikud.

– Manifesteerimisoskus. Kehastunud haldjariigi asukad oskavad suurepäraselt oma mõtteid suunata ning saavutavad seetõttu kiiresti tegelikke tulemusi. Kui nad soovivad, suudavad nad manifesteerida suure hulga raha. Kuid sageli keskenduvad nad pigem pessimismile ja ka vaesuse esilemanamine käib nende käes väga kiiresti.

Neljandat Maa peale kehastunud inglite tüüpi nimetatakse siirdhingedeks. Need on hinged, kes kehastusid Maale tänu vastastikusele kokkuleppele kellegagi, kes soovis siit lahkuda, kas autoõnnetuse, haiguse või une ajal. Siirdhinged on kõrgelt arenenud hinged, kelle eesmärk siia kehastumisel on teisi aidata. Seoses oma kõrgema eluülesandega on neil siia kehastumisega kiire olnud, mistõttu on nad otsustanud vahele jätta eelneva arengutsükli – loode, laps, täiskasvanu. Selle asemel on nad üles otsinud mõne elava inimese, kes ei soovi siin enam elada – näiteks mõne väga depressiivse või suitsiidse inimese või kohanemisvõimetu lapse. Edasi võtab siirdhing kas uneajal või mõnel muul moel ühendust konkreetse depressiivse inimesega ning ütleb: “Ma võin üle võtta kõik sinu maised kohustused ja sina saad tagasi koju taevasse minna ilma tagasilöökideta, mida enesetapp sulle põhjustaks.” Kui lahkuda soovija jääb nõusse, alustatakse enne asja lõplikku otsustamist proovivahetuste tegemist.

Sündmuste edasises arengus leiab siit lahkuja elus aset mõni pöördeline sündmus, kas haigus või õnnetus. Harvadel juhtudel toimub vahetus ka kehast lahkuja uneajal, mitte kriisisituatsioonis. Vastavalt kokkulepitud ajale minna soovija lahkub ning asemele asub uus hing ehk siirdhing. Erinevalt kellegi keha ülevõtmisest või selle külge kinnitumisest on siin kehas korraga ainult üks, sinna siirdunud hing. Kuna kõik toimub kehast lahkuja nõusolekul ning teadmisel, siis ei ole asjasse segatud mingeid negatiivseid ega tumedaid energiaid. Kehasse asemele tulija võtab üle seal olnud hinge mälupanga, ja ta ei pruugi isegi teadlik olla, et on tegelikult siirdhing.

Siirdhingede grupil iseloomulikud jooned puuduvad, kuna see võib juhtuda kõigi inimtüüpidega. Järgnevalt on aga ära toodud siirdhingede elule iseloomulikud jooned.

– Drastiline isiksusemuutus. Pärast seda, kui siirdhing võtab haiguse või õnnetuse järel oma koha sisse, hakkavad tema pereliikmed või sõbrad märkima: “Sa oled nii palju muutunud – ma ei tunnesind enam ära!”

– Elustiili muutus. Äsja kehasse siirdunud hinged võivad avastada, et neile ei istu seal enne elanud hinge elustiil ning nad teevad kiireid ümberkorraldusi. Nad võivad äkki abikaasast lahutada, töökohalt lahkuda või uude kohta kolida. Aga vastavalt kokkuleppele kehast lahkunud hingega kannavad nad vastutust kõigi oma kohustuste eest ka sellel muutusteperioodil. Nad käituvad selles olukorras igati vastutustundlikult.

– Nimemuutus. Siirdhing võib avastada ka, et talle ei sobi eelmise kehaomaniku nimi. Nad võivad muuta oma eesnime, võtta endale mõne lisanime või muuta oma nime tervikuna.

Kui olete ingliks Maa peal

Kõik need neli maapealsete inglite gruppi on väga tundlikud, kuid ei usalda sageli oma intuitsiooni. Osalt tuleneb see asjaolust, et nad on juba aastaid püüdnud kohaneda eluga Maal, ja kuna siinsed kombed erinevad suurel määral neile loomuomastest, võivad nad, eriti täheinimesed ja kehastunud inglid, lõpuks täiesti loobuda oma sisetunnete kuulamisest.

Kui arutlete selle üle, kas kuulute mõnda eespool kirjeldatud gruppi või ei, siis kuulake oma sisehäält. Öelge enne magamajäämist oma kõrgemale minale ja hingegrupile: “Palun näidake mulle selget unenägu mu päritolu kohta nii, et ma mäletaksin seda ka hommikul.” Võite selle lause kirjutada ka paberitükile ning panna oma padja alla. Kui teie alateadvus on selleks valmis, näete elavat unenägu, mis aitab teil enese olemust paremini mõista.Planeedil Maa on varuks mitmesuguseid kingitusi – armastus, valgus ning õppetunnid. Minu palveks on, et kui kuulute mõnda eelmainitud gruppi, siis avage oma süda ja lubage endal rõõmu tunda ajast, mille veedate sellel suurepärasel planeedil.

Autor: Doreen Virtue

Allikas: Kirjastuselt Pilgrim ilmunud raamat Hallo, Kosmos!” inglise keeles ja eestikeelse tõlkega

Seotud