Mis ootab sind ees peagi algaval aastal? Alkeemia taroskoobi ennustused aastaks 2021

Alkeemia taroskoop 2021 annab teada, millised muutused terendavad ees tuleval aastal: millised sündmused ootavad igat tähemärki ees armastuse, töö, külluse, suhete ja tervise vallas.

Aasta toob endaga kaasa suuri muutusi, millega kohanemine võtab kindlasti aega. Kuidas keegi täpselt muutuste jõudu tunnetab, on individuaalne. On inimesi, kellele tundub, et kõik on sama ja midagi ei ole muutunud, samas on palju neid, kes tunnetavad edasiliikumist lausa igapäevaselt. Muutused toimuvad küll juba mõnda aega, kuid ometi on palju neid, kes on ikka veel justkui ooterežiimil ja soovivad tagasi saada n-ö endist elu. See on aga võimatu. Muutused ja arengud saabuvad järjest kiiremas tempos ning igaüks tunnetab seda lõpuks tasapisi aina rohkem ja rohkem oma igapäevaelus. Kes rohkem elu füüsilisel ja materiaalsel tasandil, kes pigem vaimselt. Väliste muutuste kõrval tuleks tähelepanu pöörata oma hingele ja vaimsele arengule. Paljud praegu käimasolevad protsessid nõuavad avatust, julgust ning teadlikku soovi õppida ja kasvada. See ei ole alati lihtne, sest toob endaga kaasa lahkuminekuid, vabakslaskmisi, teadmatust ja ebakindlust. Ainus, mis aitab rahulikuna püsida ja kogu protsessi ka nautida, on see, kui usaldatakse ennast ja universumit. Kui usutakse, et kõik see, mis toimub, on inimese enda hüvanguks. See on õppetundide jada, mis läheb sellevõrra pidevalt lihtsamaks, kuivõrd ollakse valmis muutuma.

Paljude oluliste teemade kohta avanevad täiesti uued vaatenurgad. Sa võid imestusega märgata, et sinu tunded, arvamused ja vaated võivad totaalselt muutuda ning need asjad, mis enne olid väga loomulikud ja iseenesestmõistetavad, tunduvad ühtäkki valed ja võõrad. Need teemad, mis ärritasid või muretsema panid, lahenevad ja kaovad elust sootuks. Valmis tasub end panna ka tõeliselt suurteks uudisteks, kuna on näha millegi sellise saabumist, mis mõjutab nii iga üksiku inimese maailmapilti kui ka suuremas plaanis meie kõigi elukorraldust.

Edu saadab sel aastal neid, kes suudavad oma plaane kohandada muutuvate oludega ning kõige selle juures säilitada positiivse ellusuhtumise. Kui on tegutsemistahe ja sisemine rõõm, siis suudetakse saavutada ka olulisi eesmärke ning alati pinnale jääda.

Tervist silmas pidades märkad nüüd aina rohkem, kuidas sinu keha ja meel on omavahel niivõrd seotud, et see toob kaasa vajaduse hakata regulaarselt mõlema eest teadlikult hoolt kandma. Nüüd hakkavad väga jõuliselt vastu need teemad, mis sulle tegelikult ei sobi, kuid mille osas oled oma tunded alla surunud ning ikka nendega jätkanud. Kõik see, mis läheb sinu tõelise kutsumuse ja südame teega vastuollu, põhjustab ebakõlasid nii kehas kui meeles. Võivad ilmneda sellised tervisehädad, mille peale sa ei ole isegi mõelnud ja millega kokkupuutumine tuleb sulle üllatusena. Sellisel puhul tasuks mõelda just haiguse seotusest inimese emotsionaalse poolega. Mõtle läbi, kas sul on teemasid, mille oled oma elus alla surunud või sootuks blokeerinud, mida sa ei suuda seedida, mis tekitab viha, raevu või jõuetust. Võid probleemide algpõhjuste otsimisel lausa oma lapsepõlve tagasi pöörduda, et leida see sündmus või emotsioon, mis on sinu hinge jälje jätnud. Paljuski aitab nüüd inimesi edasi südamest südamesse koostöö ja partnerlus. Seda ka tervist silmas pidades. On oluline leida enda jaoks selline terapeut või arst, kellega ollakse ühisel lainel. Ravida ja nõustada saab päriselt vaid see, kes kuulab, mõistab ja hoolib. Eriti hoolikas peaks oma tervise eest hoolitsemisel olema aasta esimestel kuudel, kuna just siis on suurem oht haigestuda või saada mõni ülekoormusest tekkinud vigastus.

Töö- ja rahaasju silmas pidades ei ole hea aeg teha riskantseid tehinguid. Seda eriti märtsis ja aprillis. Siis on läbikukkumise ja rahalise kaotuse oht suur. Need plaanid, mis on hästi läbi mõeldud ja mida tehakse südamega, jõustuvad ning avavad inimeste jaoks uued uksed. Kõik see, mis ei vasta kutsumusele, ei edene ning selle eest saadav tasu ei too kaasa tänulikkust ja rõõmu, vaid kulub justkui iseenesest. Paljud mõistavad, et õnnelikuks äraelamiseks ei vajata palju ning seetõttu loobuvad inimesed raha orjaks olemisest. Leitakse võimalus teenida nii palju, et toime tulla. Ei olda nõus end lihtsalt edu ja raha nimel müüma. Paljud töösuhted lõpevad ning inimesed leiavad uue ameti. Paljud loovad oma ettevõtte või hakkavad tegelema millegi sellisega, mis pakub rahulolu, toob läbi n-ö hobi või armastatud tegevuse raha sisse ning aitab ära elada.

Aasta soosib tegelemist pere- ja koduteemadega. Suhete osas on oodata vabastavaid selginemisi. Paljud suhted, mis on juba mõnda aega olnud ebakindlas faasis, leiavad nüüd oma lõpu. Suudetakse end kokku võtta ning teha see oluline otsus, mis annaks nii endale kui kaaslasele võimaluse edasi liikuda. Võimalik on ka keeruliste suhete äkiline rahunemine. Inimesed suudavad leida endas jõu asjad selgeks rääkida, ja mis veelgi olulisem – asjad enda jaoks selgeks mõelda. Paljud suhted algavad nüüd justkui läbi imeliste kokkusattumuste, mis on tegelikult selgelt ette määratud ja kõrgemate jõudude poolt kingitud. Ükski suhe ei tule ellu niisama, kõigel on oma mõte. Nüüd on aina enam ja enam tunda, et inimesed, kes kohtuvad, loovad erilise sideme. Osatakse rohkem hinnata oma kaaslasi, ollakse tänulikud ja teadlikud. Suhteid ei võeta enam nii kergekäeliselt, vaid iga loodud ühendus tõstab teadlikkust ja aitab läbida elu õppetunde.

Sel aastal sündivad lapsed saavad kaasa erilise jõu ja võimed. Juba raseduse ajal peaks ema hoidma oma energia puhta ja vibratsiooni kõrgel, et luua lapsele turvaline ja rahulik keskkond kasvamiseks ja arenemiseks. Teadlik rasedus toob kaasa hea kontakti lapsega. Vanematel tuleks oma lastega nüüd eriti tähelepanelikult tegeleda ning märgata nende andeid, et julgustada ja suunata neid just nende jaoks loomulike ja nauditavate tegevuste juurde. Nii kasvab lapsest endast teadlik ja enesekindel inimene, kes julgeb end maailmale avada ja usub siiralt elu imelisusesse.

Vaimsuse ja oma meele eest hoolitsemise küsimused tõusevad sel aastal väga jõuliselt päevakorda. Mida enam suudavad inimesed elada harmoonias ümbritseva maailmaga, seda tervemad, õnnelikumad ja rahulolevamad nad on. Need, kes ei ole ikka veel leidnud teed oma hinge juurde, puutuvad kokku üsna valuliste küsimuste ja õppetundidega. Mida enam inimene eitab oma vajadust mõista, õppida ja areneda, seda raskemad on elu poolt saadetud õppetunnid. Kui jõutakse oma probleemide tuumani ja ollakse nõus kasvõi läbi raskuste asju lahendama, siis võivad elust kaduda nii valulikud suhteküsimused, rasked tervisehädad kui ka elu majandusliku poolega seotud keerulised olukorrad.

Allikas: “ALKEEMIA TAROSKOOP 2021”

Katrin Oidra hakkas lugejatega jagama, mida näitavad tarokaardid igale tähemärgile. Tarokaartide ja horoskoobi ühendusest sündiski taroskoop.
Eriti rikkalik ülevaade igale tähemärgile aastaks 2021 ilmub lugejate soovil esmakordselt paberkandjal.

Katrin Oidra on tarokaartidega tegelenud veerandsada aastat. Alkeemia.ee lugejate lemmikuks on saanud nii nädala, kuu kui ka aasta taroskoop. Katrini tarokaardid näitavad, et 2021. aasta toob endaga kaasa suuri muutusi, millega kohanemine võtab kindlasti aega. Tõsi, muutused on toimunud juba mõnda aega, kuid ometi on paljud ikka veel justkui ooterežiimil ja soovivad tagasi n-ö endist elu. See on aga võimatu. Valmis tasub end panna tõeliselt suurteks uudisteks, kuna on näha millegi sellise saabumist, mis mõjutab nii iga üksikut inimest kui ka suuremas plaanis meie kõigi elukorraldust.