Metsa vääriselupaik on põlismetsaliikide kodu

Vääriselupaigas kasvab jämedaid või väga vanu puid, leidub surevaid ja kuivanud tüvesid ning puutüükaid, metsa all võib olla killuke kunagisest põlismetsast või põlismetsale sarnanev vana mets, aga ka põline puisniit või puiskarjamaa või hoopis üksik puuhiid.

Puidu saamiseks metsa majandades raiutakse haiged ja kuivanud puud ning raieks sobiva jämedusega puud maha enne, kui nad jõuavad loomulikult raugastuda ja surra. Seetõttu ei leia põlismetsadele omased linnud, loomad, seened, samblikud, samblad ja putukad majandatud metsast sobivaid elupaiku ja me tunneme neid kui ohustatud ja haruldasi liike.

Metsa vääriselupaigad on põlismetsaliikide varjupaigad majandatud metsade vahel. Nad kaitsevad põlist loodust ja tuletavad meile meelde, et mets pole ainult puiduressurss. Põlismetsa ja vääriselupaiga raiumisel hävitame nende elupaiku ja lõpuks hävivad ka põlismetsaliigid.Vääriselupaigad on metsaomanike eriliselt elurikas pärandvara. Tänased omanikud saavad seda hoida, pärandada ja metsa raiumata jättes ka juurde luua.

Tahad teada, kas sinu metsas on vääriselupaik või leiad metsast paiga, kus on palju võimsaid puid ja jämedaid lamapuid?

Küsi kohaliku keskkonnateenistuse metsaspetsialistilt, vaata Metsaregistrist (http://register.metsad.ee/avalik/), võib-olla on see kirjas ka metsamajandamiskavas ja külasta viitekogu ja galeriid aadressil www.elfond.ee/vep , võib-olla pole seda vääriselupaika veel kirjeldatud ega registreeritud.

Tahad olla veendunud, et sinu vääriselupaik säilib ka omaniku vahetuse korral?
Pöördu kohaliku keskkonnateenistuse metsaspetsialisti poole, kes korraldab koostöös Erametsakeskusega vastava lepingu sõlmimise.

Allikas: www.elfond.ee

Seotud