Kuidas kaitsta ennast pahatahtlike inimeste ja negatiivse energia rünnaku eest?

Neil, kellel on isikliku arengu ja vaimse kasvuga tõsi taga, on vaja teada, kuidas ennast negatiivse energia eest kaitsta. Me teame, et kõik on energia ja seepärast kõik, mida me teeme, puudutab (elu)energiat ja selle kasutamist.

Me võtame pidevalt vastu vaimse energia voolu, mis siseneb vaimsest sfäärist hinge ehk psüühe sfääri ja sealt edasi füüsilisse kehasse. Hing väljendab seda energiat läbi mõtete, tunnete ja tegude. Energia väljendamise protsessis muudetakse see energia vastavalt meie meeleseisundile ehk teadvuse seisukorrale. Teiste sõnadega, kui läbi meie väljendub vaimne energia, siis on selle energia vibratsioon (iseloom) juba vastavalt meie teadvusele kohandatud. Positiivne mõte, tunne või tegu genereerib kõrge või positiivse sagedusega energiat. Negatiivne mõte, tunne või tegu genereerib madala ehk negatiivse sagedusega energiat.

Energiat ei saa luua ega hävitada, teda saab ainult teise energiavormi ümber muuta. Selle fakti tähtsus on selles, et inimeste poolt genereeritud negatiivne energia ei kao lihtsalt ära. Osa iga inimese poolt genereeritud negatiivsest energiast jääb tema energiavälja osaks.

Ka kaasaegne teadus tunnistab, et inimese keha ja samuti ka meie planeeti ümbritseb energiaväli. Laskumata detailidesse, võime öelda, et iga inimese isiklik energiaväli toimib hoidlana nii negatiivse kui positiivse energia jaoks.

Samuti on planeedi energiaväli hoidlaks nii negatiivsele kui positiivsele energiale, mida inimesed on aegade jooksul genereerinud. Kui teha tagasivaade inimkonna ajaloole, siis ei ole raske mõista, et inimkond on genereerinud tohutul hulgal negatiivset energiat – meie ajalugu on ju põhiliselt vägivalla ja negatiivsete emotsioonide ja mõtete ajalugu. Ei tohiks olla raske ette kujutada, et planeet Maa energiaväli on sõna otseses mõttes negatiivsete energiajäätmete kogumiskaev.

Me elame energiajäätmete kogumiskaevus. Meie isiklik energiaväli on kui üks tilk planetaarses energiaookeanis. Sellest tekib järgmine küsimus: Kuidas planetaarne energiaväli mõjutab meie isiklikku energiavälja – meie mõtteid ja emotsioone?” On ju selge, et kui me elame saastunud füüsilises keskkonnas või toitume ebatervislikult, siis see mõjutab negatiivselt meie füüsilist keha ja võib kaasa tuua (füüsilisi) haigusi. Sama kehtib ka meie emotsionaalse ja mentaalse keha kohta. Saastunud emotsionaalne ja mentaalne keskkond toob kaasa emotsionaalsed ja mentaalsed haigused.

Planeet Maa energiavälja on ladestunud väga palju negatiivset energiat ja isegi kui me otsustame teha selge otsuse ja jõupingutuse enda vabastamiseks negatiivsest gravitatsioonilisest tõmbest, siis tõmmatakse meid vältimatult esialgsesse olukorda tagasi. Enamik inimesi on nii tugevalt planetaarse energiavälja poolt vallutatud, et nad sõna otseses mõttes ei ole võimelised säilitama oma isiksuse ja individuaalsuse terviklikkust. Teiste sõnadega, nende meeled ja emotsioonid on ära neelatud selle poolt, mida võiks nimetada massimeeleks või massiteadvuseks. Need inimesed on nagu lambad, kes pimesi järgnevad sellele hoovusele, mis voolab läbi massiteadvuse ookeani. On ilmselge, et olles juhitud massiteadvuse poolt, ei ole meil võimalik käia individuaalse vaimse arengu teed. Sellepärast on määrava tähtsusega enese vabastamine massiteadvusest ning oma energiavälja puhastamine. Seda ei ole raske teha, kui kasutada õigeid abivahendeid.

Energeetiline hügieen

Elades sellisel energeetiliselt ebapuhtal planeedil nagu Maa, on üks tähtsamaid asju, mida igaüks oskama peaks, enese kaitsmine negatiivsete energiate eest. See negatiivne energia on tavaliselt paljale silmale nähtamatu, aga ta võib avalduda kurjade vaimudena, kummituste ehk kehatute hingedena, UFO-dena, astraalolenditena jne. Tõenäoliselt enamik vaimsetest asjadest huvitatud inimestest (eriti nn New Age’i liikmed) on tõrksad kurjade vaimude teema käsitlemise suhtes. See tõrksus põhineb kaitsemehhanismil, mis on inimpsüühikasse sisse loodud. Ei ole saladus, et inimpsüühika ei taha tunnistada ohtu, mille vastu ta enda arvates ei suuda kaitset leida.

Vastupidiselt üldlevinud alateadlikule uskumusele on kõikide kurjade vaimude vastu efektiivne kaitse olemas. Kui Louis Pasteur 19. sajandi keskel esmakordselt avastas bakterid, siis paljud inimesed keeldusid bakterite eksisteerimist omaks võtmast. Nad ei tahtnud aktsepteerida, et võib olemas olla mingi mikroskoopiline organism, mida nad ei suuda näha ja mis samas nende kehasid ohustab. Aga niipea, kui me tunnistame mingi varjatud ohu eksisteerimist, hakkame otsima ka viise enda kaitsmiseks. Teisest küljest, kui me seda teemat tahtlikult ignoreerime, siis ei suuda me niisugust kaitset leida.

Pasteuri eksperimendid kinnitasid, et nakkushaigusi tekitavad organismivälised elusolendid ja kui saadi aru, kuidas nende levikut takistada, siis suudeti nakkushaiguste levikut oluliselt vähendada. Inimkonna füüsilise tervise olulise parandamise ja eluea tõstmise võtmeks oli hügieeni pidamine. Emotsionaalsete ja mentaalsete haigustega on olukord analoogiline – neid haigusi tekitavad inimese energiakehavälised energeetilised olendid, kes tegutsevad samamoodi meie energiakehas nagu haiguste põhjustajad – viirused ja bakterid – tegutsevad meie füüsilises kehas. Ka siin on tervenemise võtmeks puhtuse pidamine, mida võime selles kontekstis nimetada energeetiliseks hügieeniks.

Ma usun, et enamik inimesi pigem ei mõtleks sellistest teemadest, aga – ettehoiatatud on eelrelvastatud. Ei ole sugugi vale öelda, et nn kurjad vaimud on peamiseks faktoriks inimestele teadaolevate igat liiki sõltuvuste puhul. Palju hõlpsam on kaitsta ennast sõltuvuse lõksu langemise eest (või pääseda sellest lõksust), kui me teame, millega täpselt on tegemist.

Et näha, kuidas me saaksime ennast nende jõudude eest kaitsta, peame mõistma, et kõik on vaimsest energiast tehtud. Materiaalne universum koosneb palju madalama vibratsiooniga energiast, kui on need energiad, mis on vaimsele maailmale omased. On olemas lihtne moodus, et kaitsta end igasuguste kurjade vaimude või negatiivsete energiate eest.

Parim kaitse on välja kutsuda kõrgsageduslikku energiat vaimsest reaalsusest. See energia saab sõna otseses mõttes luua kaitsekilbi meie meele ja energiavälja ümber nii, et seal ei ole ruumi kurjadele vaimudele sisenemiseks. Et negatiivne energia ei saaks siseneda kellegi energiavälja, tuleb see täita kõrgsagedusliku vaimse energiaga. Paljud religioossed ja vaimsed rituaalid on kavandatud selleks, et täita meie meel vaimse (Jumala) valgusega, aga on ka teisi viise valguse väljakutsumiseks.

Oma igapäevases elus peame teadlikud olema, et me elame negatiivse energia meres. Selle mere haideks on kurjad vaimud, kehatud hinged ja negatiivsed energiaentiteedid. Kuid me ei tohi lasta ennast sellest hirmutada. Me teame, et ookeanis on haid, aga see ei takista meid ujuma minemast. Tuleb lihtsalt võtta tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud, et vältida võimalikke ohte. Teiste sõnadega, me ei tohi lasta hirmul ennast halvata nii, et me ei julge eluprotsessi lülituda. Me lihtsalt peame olema ohtudest teadlikud ning võtma kasutusele vajalikud abinõud, et ennast kaitsta.

Iga positiivne muudatus meie elus algab suurenenud teadlikkusest ja arusaamisest. Meil on vaja oma teadlikkust negatiivsest energiast nii palju suurendada, et saaksime inimesed, olukorrad ja kohad, kus niisugune energia kontsentreerub, ära tunda. Siis suudame hakata tegema targemaid valikuid ja vältida minekuid, kuhu isegi inglid ei julgeks astuda.

Enese sulgemine massiteadvuse eest

Niisiis, on tarvis eraldada ennast massiteadvusest, mis tirib igaühte meist alla – sellesse, mida võiks nimetada tõepoolest endaloodud põrguks Maa peal. Sellel on seesmine ja välimine aspekt. Välimine aspekt on vajadus hoiduda niisugustest tegevustest, mis seovad meid massimeele külge või tirivad meid alla, sellesse teadvuse seisundisse, milles meil ei ole mingit võimalust kõrgemat meeleseisundit ilmutada.

Seesmine, massiteadvusest lahkulöömise aspekt on vajadus sulgeda ennast väliste massiteadvuse energiate eest. See vajab mõningat pingutust, sest on vaja luua ja säilitada kõrgsagedusliku vaimse energia kaitsekilp, mis ümbritseb meie energiavälja ja järelikult ka meie meelt. Meil on vaja ka täita oma energiaväli vaimse valgusega ja säilitada see vaimne energia oma auras.

Paljudel (eriti religioossetel) inimestel on uskumus, et neil tarvitseb vaid lausuda ühekordne palve enda kaitseks ja nad ongi kaitstud. Kuid ühekordne palve ei ole tavaliselt piisav. Vajalik on suurema koguse vaimse energia väljakutsumine selleks, et luua kõrgsageduslik energiakilp oma energiavälja ümber. Seda lihtsalt ei saa teha ühekordse palve lausumisega.

Pärast seda, kui me oleme vaimse energia kilbi välja kutsunud, pommitavad seda kilpi selle maailma madalad energiad. Need energiad transformeeritakse kaitsekilbis olevate energiate poolt, kuid selle tagajärjel kaitse järk-järgult nõrgeneb. Seepärast peame me vaimset energiat välja kutsuma regulaarselt (iga päev või isegi mitu korda päevas). See on sarnane suuskade määrimisega, mida tuleb iga kord enne suusatamist teha, sest määre (kaitse) lihtsalt kulub maha.

Et end täielikult massiteadvuse eest sulgeda, on meil vaja eelkõige pöörduda peaingel Miikaeli poole. Peaingel Miikael on saadetud meie usu ja tahte kaitsjaks. Endastmõistetavalt sisaldab usu ja tahte kaitsmine ka meie sulgemist massiteadvuse eest, mis tirib meid alla niisugusesse meeleseisundisse, mida valitseb hirm, kahtlus, küsimuste esitamine ilma vastuseid saamata, lootusetus ja meeleheide.

Peaingel Miikael on lõputult võimas kosmiline vaimne olevus ja ta on absoluutselt pühendunud oma ülesandele, aitamaks meid kaitsta ja vaimselt areneda. Aga nagu igaüks vaimses maailmas, austab ka peaingel Miikael Vaba Tahte seadust. Vaimsed seadused lubavad tal (üldiselt) meid kaitsta ainult siis, kui me ise selleks soovi avaldame ja teda seda tegema kutsume.

Me oleme ülimalt vastutavad selle eest, mida me meie käsutusse antud eluenergiaga teeme. Mida me oma võhiklikkuses loonud oleme, selle me peame parandama arusaamises. Seepärast ei saa me lihtsalt eeldada, et keegi (peaingel Miikael või Jumal) võtab kogu meie negatiivse energia meilt ära ühe palve tulemusena. Kui see nii oleks, siis jätaks ta meid ilma õppimise kogemusest ja võidutundest. Samuti ei saa me peaingel Miikaeli poole pöörduda lihtsalt palvega sulgeda ennast massiteadvuse eest ja loota, et ühest pöördumisest on küllalt. On vaja pingutust, et peaingel Miikaeli vaimne energia välja kutsuda ja luua selle energia müür oma energiavälja ümber.

Energeetilise hügieeni kolm komponenti

Vaimse kaitse kutsumine on vaid üks osa energeetilisest hügieenist. Teised kaks osa on ebapuhtuste kõrvaldamine ja piirava karma transformeerimine. Energeetiline hügieen ei seisne ka mitte ainult nende kolme harjutuse sooritamises (kutsete tegemises), vaid oluline on ka oma igapäevases elus vältida kohti, nähtusi ja tegevusi, mis meid negatiivse energia ligipääsule avavad (näiteks alkohol, suitsetamine, uimastid, mitteharmooniline muusika, ööklubid, juhuseks jne).

Vaimse kaitse väljakutsumine

Nagu eelnevalt mainitud, tuleb vaimse kaitse kutsumiseks pöörduda peaingel Miikaeli poole. Selleks on ta meile andnud erinevad rituaalid, mida nimetatakse dikriideks ja invokatsioonideks. Enamik nendest rituaalidest on inglise keeles, kuid mõned neist on tõlgitud ka eesti keelde.

Vaimse kaitse kutsumiseks soovitan kasutada järgnevat rituaali:

Dikrii peaingel Miikaelile

Infot dikrii lugemise kohta saab siit: “Kuidas dikriid lugeda?”

Vaimse kaitse kutsumine, kui seda igapäevaselt teha, moodustab energeetilise kaitsekihi meie energiakeha ümber ning massiteadvus – võõrad mõtted ja emotsioonid ei pääse meid enam sedavõrd mõjutama nagu see seni toimus.

Energeetilise puhtuse saavutamine

Vaimse kaitse kutsumine vähendab küll oluliselt uusi rünnakuid negatiivsetelt energeetilistelt olenditelt, kuid need olendid (energiad), mis on juba meie energiakehasse sisenenud, vajavad teistsugust töötlemist. Et vabaneda juba olemasolevatest negatiivsetest energiatest oma energiakehas, on vaja pöörduda Elohaim Astrea ja Purity poole. Seda rituaali sooritamist võib analoogia põhjal võrrelda antibiootikumi kasutamisega, mis hävitab kehas juba koha leidnud bakterid.

Vabanemine karmast

Kolmandaks osaks energeetilisest hügieenist on energiakeha vabastamine sinna kogunenud negatiivsetest energiajääkidest ehk karmast. Osa nendest energiajääkidest on tekkinud eelneva – energeetilise puhtuse rituaali sooritamisel. Karmast vabanemise harjutust nimetatakse ka Violetse Leegi rituaaliks, mis põletab ära kõik meie energiakehas olevad piirangud ehk karma. Kui seda rituaali (koos teistega) piisavalt kaua ja järjekindlalt sooritada, siis kaasneb sellega probleemide vähenemine tervise, olme ja muu praktilise elu valdkondades, samuti emotsionaal- ja mentaalkeha puhastumine – rohkem rahu emotsioonides ja selgust mõtetes.

Dikrii Arcturusele ja Victoriale

Et neist dikriidest täit efekti lõigata, tuleb neid lausuda valjusti, jõuliselt ja mõjuvõimuga. Miks tuleb neid kinnitusi valjusti lausuda? Sellepärast, et kui Jumal maailma lõi, ütles ta: “Saagu valgus!” Teisisõnu, Jumal kasutas maailma loomisel lausutud sõna jõudu.

Mõte omab jõudu, aga lausutud sõna vabastab selle jõu materiaalsesse maailma. Et saavutada maksimaalset vaimset progressi, peame õppima kasutama lausutud sõna jõudu. See on meie sünnipärane õigus.

Selleks, et need kinnitused täielikult mõjule pääseksid, peab neid iga päev kordama. Igaüks peab ise otsustama, kui palju aega ta selle peale kulutab, sest see on tõepoolest individuaalne küsimus. Paljud inimesed tunnevad, et nad on negatiivse energia poolt koormatud. Tegelikult peaks igaüks olema võimeline endas kiiresti arendama tundlikkuse, mis võimaldaks ära tunda, kui meid ebatäiuslike energiate poolt rünnatakse.

Mil iganes keegi sellist rünnakut tunneb, tuleb korrata pöördumist peaingel Miikaeli poole, kuni on tunda, et negatiivne energia ei mõjuta enam. Kui keegi teab, et negatiivne energia on teda rünnanud pika ajaperioodi jooksul, siis tuleb teha otsusekindel pingutus nende rituaalide kasutamiseks, et sulgeda end niisuguste negatiivsete energiate eest. See võib nõuda suurt pingutust teatud perioodi jooksul, kuni on tunda, et te olete uuele teadvuse tasandile end välja murdnud.

Lõpetuseks tahan öelda, et olen ise neid rituaale kasutanud juba üle kolme aasta ja kogenud nende toimivust. Samuti olen saanud positiivset tagasisidet lugejatelt, kes, olles teinud energeetilise hügieeni harjutusi, on kogenud hirmu ja energeetilise koorma olulist vähenemist juba mõne kuu jooksul.

Allikas: Visioonid.ee

Seotud