Kui tahad teada, kas sinu abikaasa võib sind tulevikus petta, siis vaata tema vanemate suhet

Sulle võib paista, et teie abielus on kõik hästi, sest ta on armastav, hooliv ja tähelepanelik ning seega tundub justkui võimatu, et ta sind kunagi petaks. Samas, temas võib olla alateadvusesse salvestunud käitumismustreid, mis ühel hetkel vägagi üllatavad… Uus uuring soovitab truuduse valdkonnas vaadata oma partneri vanemate poole, vahendab Perejakodu.delfi.ee.

Dana Weiser (Texas Tech ülikoolist) ja Daniel Weigel (Nevada Reno ülikoolist) on läbi viinud mitmeid põlvkondadevahelisi uuringuid, selgitamaks, kas petmist on võimalik kodust kaasa õppida.

Weiseri ja Weigeli sõnul leidub mitmeid viise võimaliku petmise ennustamiseks, kuid kõige kindlamaks indikaatoriks on pidev enda tegevuste partneri eest varjamine ja sellest tulenev emotsionaalne ebastabiilsus. Inimestel endil võivad olla kalduvused petmisele, kuid Weiseri ja Weigeli uuringu kohaselt võidakse seda õppida ka kodus nähtud käitumisest. Vanemate käitumist vaadates võib laps õppida, et truudus toob kaasa positiivse suhte ning seega korratakse ise täiskasvanuna sama mustrit. Teistpidi – nähes ühte või isegi mõlemat oma vanemat kõrvalsuhteid nautimas, võib laps omandada sarnased mõtteviisid ning seega kujundada enda jaoks keerulise suhtekuvandi.

Tõestamaks truudusetuse õppimist eelnevatelt põlvkondadelt viidi läbi kolm uuringut. Uuringutes võeti arvesse suhtumist igasugusesse petmisse, mitte ainult praeguses romantilises suhtes või abielus. Uuringu korraldajad ei defineerinud truudusetust kindla kriteeriumi järgi, vaid osalejatel lasti ise hinnata enda käitumist ja seda, kas vastav käitumine vastab nende endi arusaamale truudusest. Osalejatel lasti hinnata ka lauseid selle põhjal, kui paikapidav on lausete tähendus nende jaoks

a) Suhe võib pärast petmist tugevamaks muutuda

b) Truudusetuse tõttu lähevad suhted katki

c) Aktsepteeritav on seksida kellegi teisega kui oma partneriga

Neil paluti ka hinnata, kui tõenäoliselt satuvad nad petmisega seotud situatsiooni.

Uuringu läbiviijate jaoks oodatava tulemusena olid petmisega tegelenud vanemate lapsed truudusetuse fakti suhtes leplikumad ja arvasid end ka ise lihtsamini petmissituatsiooni sattuda võivat. Usaldus ja enesekindlus, et nad end suhtes õnnelikuna tunnevad, ei olnud nii olulised.

Teine uuring näitas, et vanemate truudusetus ei ole siiski otseselt seotud laste tõekspidamistega truuduse valdkonnas. Üksnes vanemate tegevus üksi ei ole piisav aspekt, mille põhjal laste arusaamine petmise aktsepteeritavusest kujuneb.

Kolmandas uuringus, millesse kaasati laiem valim, uurisid Weiser ja Weigel vanemate petmisega seotud omavahelist kodust suhtlemist, kui järeltulijate arusaama mõjutavat aspekti. Kodune õhkkond muutub oluliselt vastavalt kas vanemad petavad avalikult või varjavad seda kiivalt. Lapse arusaama petmisest mõjutab vanemate suhtlemine sellel teemal, ehk kas tülitsetakse pidevalt truudusetusega seonduvalt või vesteldakse rahulikult.

Kolmandas valimis iga kolmas osaleja tunnistas, et oli ühes oma suhetest kaaslasele truudust murdnud. Kolmanda uuringu fookus oli vanemate suhtlemisel truudusetuse teemal ning kas see omab mingit mõju laste mõttemaailmale ja petmise võimalusele täiskasvanueas. Osalejad pidid hindama, millisel määral kattusid ette antud truudusetuse kohta käivad väited kodust kaasa saadud õpetusega, ning välja tooma, kas vanemad üldse andsid konkreetseid õpetussõnu truudusetuse positiivsuse või negatiivsuse kohta. Selgus, et pere suhtlemisviisid omasid olulisemat rolli kui vanemate truudusetu käitumine.

Autorite esialgsed eeldused sarnanesid järeldustega – vanemate truudusetus jätab lastele tugeva mälestuse truudusetuse aktsepteeritavusest ning need mõjutavad ka lapses kujunevaid arusaamu. Uuringute läbiviijad Weiser ja Weigel märgivad, et mitut põlvkonda haaravatena ja esimestena omasuguste seas annavad need uuringud kindlasti ideid edasiseks tegutsemiseks.

Sidumaks nende uuringute tulemusi nüüd enda abieluga, siis kui te olete siiani õnnelikult ja ausalt pikka aega koos olnud, võid ilmselt end turvaliselt tunda. Võiksid siiski (ja eriti suhte algusperioodil võiks seda soovitada) tutvuda ka partneri vanemate minevikuga, et end kindlamalt tunda. See ilmselt ei ole teema, mida romantilisel õhtusöögil arutada, kuid suhte arenedes ja vanematega suheldes õpid neid loomulikus keskkonnas paremini tundma. Petmise tõttu kannatada saanud peres üleskasvanud lapsed võivad lubada, et ei korda ise kunagi vanemate vigu. Samas, kuna lapsed õpivad vanemate käitumisest alateadlikult, siis võib sellest lõksust pääsemine olla raske.

Rahulolu oma suhtega sõltub mitmest aspektist ning vältimaks valesid ootusi ja pettumusi, tuleks koos partneriga välja selgitada, mis on kummagi jaoks pereelu juures oluline. Saades teada partneri pere suhtumise petmisesse ja sellesse, kuidas nad omavahel petmise teemal suhtlevad, saad palju teada ka oma partneri võimalike uskumuste kohta. Olles need teemad selgeks rääkinud, võid olla oma suhtes rahulikum ning õnnelikum.

Allikas: Perejakodu.delfi.ee

Loe lisaks: Ideaalsel suhtel on 9 tunnust, mille järgi seda ära tunda. Vaata järgi, äkki olete ka teie ideaalne paar!

Need on 10 peamist põhjust, mille tõttu lahutatakse või leitakse armuke

Missugune mehetüüp sobib just sinule?

7 lihtsat tunnust, mis näitavad, kas sinu kallim on härra Õige

11 märki, mis näitavad, et sinu kallim on su hingesugulane

Seotud