Kontrollitud narrus ja kontrollitud idiootsus

Maailm on täis kontrollitud narrust või kontrollitud idiootsust, kus iga indiviid teostab seda kas teadlikult või alateadlikult. Need, kes teevad seda teadlikult, on reeglina ka paremad unenägijad, kirjutab Leonhard Järvis blogis Unerändur.ee.

Vanad tolteegi nõiad osutasid unenägemisele ja unenägudele väga suurt tähelepanu, kuna unenägemismaailma erinevad asukohad on meie kogumispunkti taotluses fikseeritud ja need on sama reaalsed maailmad nagu see praegune, kus asume.

Meie igapäevategemistes on väga suur osa selliseid olemise hetki, kus meie tegevuste jaoks läheb vaja hulk energiat. Energia olemasolu aga loob meis teadvuse teadlikkust hetke olemasolust siin esimeses reaalsuses.

Aga teises reaalsuses unenägemise maastikul on meil samuti vaja energiat ja see ei tule mitte meie füüsilisest kehast või toidust või kes teab, kust pühakojast… See tuleb meie energeetilise hingeteadvuse piiritust olemise substantsist.

Kui inimene kahandab oma igapäevaste tegemiste nn hingeenergiat, ei jõua ta kunagi unenägemistes avalduvate saladusteni, sest tal ei jätku energiat. Ehk maakeeli – ta tapab oma igapäevaste toimingutega, mis teda ei sütita, ära enda seesmise sädeme. Vanad tolteegid avastasid, et selleks, et säilitada see säde, tuleb suuta elada nii, et sa ei kurnaks oma sisemist nähtamatut hingeenergiat ja läbi selle maagilist Jõudu.

Hingeenergia pulbitseb rõõmust, loovusest, avastamise uudishimust, kohaloleku kirkusest. Kõik need tegevused, mis suruvad meid raamidesse või ei luba meil olla meie ise, vähendavad seda energiat. Jah, sa näed unenägusid, aga jah, sa ei suuda tulla unes teadvusele, sest selleks sul ei jätku Jõudu.

On olemas füüsiline Jõud ja sisemine Jõud. Sisemine Jõud on see, mis käivitab füüsilise Jõu… alati. Kui inimest tabab demotivatsioon või ta langeb depressiooni, kaob temast Jõud, alguses sisemine, siis välimine. Sama on haigustega. Alguses kaob sisemine ja siis sellele järgneb välimine.

Selleks, et hoida tasakaalu meie kahe maailma vahel ja samuti enda kahe sisemise maailma vahel, kus meis on olemas nii valguse, kui varju pool, on parim sinu jaoks see, kui sa ei ole kummaski. Juhul, kui satud emba kumba äärmusesse, suudaksid võimalikult ruttu tagasi iseendasse jõuda.

Meie keeles on hea väljend “endast väljas”. Jah, igaüks on meist kogenud “endast väljas ” olemist. See on sõna otseses mõttes nii, kui sa kaugened enda olemise keskpunktist emma-kumma äärmuse kasuks. Ma tean, et maailm ei ole must-valge, aga energeetilises plaanis mahub musta ja valge maailma vahele kogu värvipalett.

Meie praegune elu siin on kõik surutud samasse valemisse, kus valitseb polaarsus. Jah-ei, õige-vale, kurjus-headus jne. Lõpmatuseni vastandumisi. Nii elades ongi meie jaoks alati kõik asjad kas head või pahad, õiged või valed, aga kosmilise teadvuse jaoks ei ole olemas seda sellisel kujul. On olemas üks energia, kõiges, kõikide detailidega, aga inimmeel ja teadvus nopib kõiksusest välja ainult polaarsuste tipud, jättes muu tähelepanuta.

Iga unenägija võiks osata endale aru anda, et tegevused, mis ei ole tema jaoks, võiks jätta tegemata. Sa ei tohi ennast sundida tegema asju, mida ei taha. Sama on suhetes, sama on armastuses, sama on töös. Või kui see kõik on vältimatu, siis pead sa oskama kontrollitud narrust. See tähendab seda, et sa teed midagi nii, nagu see oleks maailma parim ja õigem asi sinu jaoks, sest sellel hetkel, kui sa saavutad sellise seisundi, pööratakse polaarsus tagurpidi. Nüüd see, mis sind kurnas, muutub loovaks Jõuks, mis omakorda tagab sulle elu ja hingeenergia mitte kulutamise, vaid avanemise maailmadele, mis jäävad unenägemise maailma erinevatesse reaalsustesse.

Üks asi on teesklus, teine näitlemine, kolmas asjade tegemine. Nii, et sa ei teeskle, ei näitle, vaid teed seda kõige olulisema asjana enda elus. Kõige parema tulemuse annab see, kui astud välja oma minapildist ja teed midagi sellist, mis ei ole sulle üldse iseloomulik. Maailm koosneb energiatest ja teadvustest, mis tajuvad. Taju on side, sidemed on aga nähtamatud niidid, mis on kõikide teadvusvõrgustike vahel. Kuna meil on piisavalt aega, et elada, siis loome me oma eluga endast mulje ja ettekujutuse teistele, kes hakkavad toitma enda arvamustega sinu ülal hoitud kujuta kuju ja see saab päris määravaks, millisena me maailmaga suhestume.

Oskus lõhkuda enda külge haagitud teiste inimeste teadvuste suunatud tahet tulenebki sellest, kui käitume isegi endale ettearvamatult, lähtudes sisemisest jõust.

Nii toimides kukub sinu külge kinnitunud teadvuste energianiidistik kokku ja sa ei ole enam see, vaid too… Kui piisavalt palju teha selliseid tegevusi, siis tunned ühel hetkel vabadust ja see vabadus annab sulle võimaluse olla sina ise ja teha seda, mida sa soovid, nii siin, kui ka unenägemises.

1. Lõpeta iseendale enda loo rääkimine ja kui sul on välja kujunenud endast arvamus, nii isikliku kogemuse kui teiste arvamuste põhjal, lõhu see!

2. Tee asju, mida sa ei taha teha, aga häälestudes selleks nii, nagu see oleks maailma parim ja kõige olulisem asi sinu jaoks!

3. Kui sa oled selle tegevuse lõpetanud, tule tagasi oma keskmesse ja saa aru, et see kõik oli kontrollitud narrus.

4. Kontrollitud narrus on energiamaailma liivamandala. Me võiksime kõik olla teadlikud, et elus on kõike. Samas seda kõike ei peaks mõõtma inimhinnangute järgi, vaid ARMASTUSES. Mida tasuks meelde jätta kosmilisest tarkusest, on see, et inimestel on füüsilised põhivajadused elus, aga hingeliseks põhivajaduseks on igavene ja tingimusteta armastus!

Teekond iseendani algabki sellest, et sa tead, kus on süda. Kas ta kuulub sulle või on kellegi teise käes. Kus on sinu rada? Kas ta on sinu käia või suunatakse sind kogu aeg teiste poolt? Milliseid valikuid pead tegema? Käes on ajastu, kus egomaniakaalsus kõikides vormides peab kaduma, surema, sest me kõik oleme vabad tulema, minema ja olema nii, nagu see teeb meid olemise hetkes rõõmsaks.

Kontrollitud idiootsus on aga see, kui me ise ka usume, et me oleme kõik see, mida teised tahavad ja arvavad ja kui me jätkuvalt püüame olla teistele meele järgi!

Unenägemisteni nii avatud silmadega maailmas, kui ka suletud silmadega maailmas!

Autor: Leonhard Järvis

Allikas: Teadlik unenägemine: kui suurt pilti korraga ei näe, vaata tüki kaupa

Elu mõte on saada teadlikuks iseendast ja oma tõelisest olemusest

Teadlik unenägemine: kasuta unenägemise tehnikaid, et suhelda oma alateadvusega

Teadlik unenägemine: õpi unenägusid looma ja sealt juhatust saama

Seotud