Kes või mis on refrees?

Margus Alviste räägib meile, milliseid võimalusi pakub refrees olemasolevate struktuuride, inimsuhete või kivinenud mõtteviiside ümberfreesimiseks ehk paremaks muutmiseks.

Seotud