Kas vaba tahe on olemas või juhib “keegi” meie käike?

Tõenäoliselt on vaba tahe illusioon. Ometi soovitakse illusiooni jätkumist. Vaba tahte olemasolu on olnud väga kaua aega maailmast arusaamise vundamendi osa. Omades vaba tahet saame olla ise olukordade üle otsustajad. See teeb meist inimese, täpsemalt homo sapiens’i ehk nutika inimese.

Poest väljudes on ostukorvis asjad meie, mitte poepidaja valitud. Õigussüsteem toetub vaba tahte, ehk sisuliselt vastutuse olemasolule. Iga õigusrikkumine on inimese enda valik, millega kaasnevad süü ning karistus. Kusjuures üks viis karistada on vabaduse, ehk vaba tahte piiramine. Mõnikord püüavad süüalused end päästa väites, et nagu oleks neil vaba tahe puudunud ja halba tegema juhtis mingi kõrgem vägi.

Ajus toimuva uuringud sätivad vaba tahte olemasolu siiski kahtluse alla demonstreerides, kuidas enne inimese teadvusesse jõudmist on tema valik juba formeerunud. Samal ajal inimene väidab, et tema otsus oli teadvustatud ja seega teadlik, ehk vaba valik. Probleem on osaliselt selles, et me ei tea kas see enne teadvusesse jõudmist kujunenud otsus oli tema loodud või juhtus mingi muu protsessi tulemusel. Isegi kui selles teadvustamatus faasis oleks protsessi juht endiselt inimene ise, jääb teadmata, kas tal oli kasutada tõene informatsioon. Juhul kui see oli kuidagi manipuleeritud, tegelikkust mitte kajastav, pole inimene otsuses vaba, vaid teda on juhitud või provotseeritud teatud otsuseni.

Näitena sobib mustkunstnik, kes oskab inimese taju sedavõrd hästi petta, et valides mustkunstniku pakutuna kummas käes on kaart, tuvi, raha või midagi muud, teeb vaataja enda teada õige otsuse. Mis osutub tegelikkuses valeks. Sest tema meeltega oli manipuleeritud moel, mida ta ei teadvustanud ega kontrollinud, kuigi samal ajal olid meeled olukorrast põhjustatuna isegi keskmiselt valvsamad. Ühtlasi siis ka kindlad, et seekord trikimehe krutski ebaõnnestub. Mustkunstnikke ei vihata kuna nad valivad ohutuid üllatusi. Üllatused põhjustavad tajumehhanismides meelehead. Enamasti kutsutakse võlurit naerupahvakute saatel sama kordama, või tegema järgmist trikki. Samas haihtub nalja tuju hetkest kui trikimees kaob koos kella ja rahakotiga. Oluline osa illusionisti oskusest seisneb teadmises, kuidas inimesed reageerivad, milliseid otsuseid teevad, kuhu vaatavad vmt. Sisuliselt mängib ta vaataja usuga oma vabasse tahtesse.

Sama oskavad teha teistegi ametite esindajad. Nagu näiteks paremad reklaamijad ja kaubanduskeskuste vastavalt koolitatud kauba paigutajad. Mistõttu pole sugugi alati kindel, et poest väljudes on ostukorvis ainult enda valitud kaup.

Vaba tahte ainelise pika sissejuhatuse eesmärgiks oli soojendada mõtteid huvitavate patentide teemal. Kõigi taotlejaks on Facebook. Üks patentidest kirjeldab meetodit, kuidas inimese asukohta teades on võimalik ära arvata, kuhu ta järgmiseks läheb. Meetodi sisuks on kasutada varasemalt konkreetse isiku liikumismustrite kohta kogutud informatsiooni ja kombineerida seda kõikide teiste samas kohas asuvate inimeste järgmiseks tehtud sammude kohta kogutud andmetega. Patendi pealkirjas ja seletuses vihjatakse nagu huvitaks Facebooki side alast välja jäävas olukorras inimeste asukoha ja liikumistrajektoori ette aimamine, et tema infoseade varakult täita sisuga, mida ta saaks andmevahetuse vabas tsoonis katkematult tarbida. Ridade vahelt võib välja lugeda soovi täita inimese nutiseade asukohapõhise reklaamiga. Enamgi veel, informatsiooniga manipuleerides saab juhtida inimeste liikumismustreid, jättes inimesele mulje tema enda valikutest.

Ülejäänud kaks patenti toetavad nimetatud meetodi tegevusi. Ühe sisuks on koguda asukoha informatsiooni igasuguste raadiolainete signaalide abil. Sobivad WiFi, sinihamba, mobiilside, lähivälja side ja muude elektromagnetlainetust kiirgavate seadmete signaalid. Neist saab luua maakaardile sarnase kaardi, milles keskkonda kirjeldavate looduslike vormide asemel on tehnilised, inimesele nähtamatud formeeringud. Suur osa signaali allikatest on paiksed ja aja jooksul kaardistavad paar miljardit Facebooki rakendusega taskuseadet kogu inimesele liikumiseks avatud ruumi. Siis pole vaja GPS signaale teadmaks indiviidi täpset asukohta.

Kolmas patent tegeleb kõikide kasutajate loodud liikumismustrite põhjal nähtamatu ja virtuaalse teede võrgustiku registreerimisega. Selles oleks isegi mõttelised liiklusmärgid, ehk võimalike edasiste sammude suunad, liikumiskiirused ja kõik muu tuleviku asukoha ennustamiseks vajalik.

Toodud näited õõnestavad vaba tahte usku. Heitumiseks pole siiski põhjust. Sest tegelik vabadus tuleneb piirangutega arvestamisest. Ehk saad olla vaba kui tead, et sul pole vaba tahet ja seda asendava illusiooni abil võidakse sinuga manipuleerida. Eriti kui mustkunstniku asemel on tegemist teatud ettevõttega.

Autor: Kristjan Port

Vaba tahe väljendub ainult läbi armastuse

Ainult sina ise oled see, kellel on jõud ja võim oma elu muuta

Tee ainult seda, milles Kõiksus sind toetab. Kui Kõiksus ei toeta, teed järelikult valet asja

Seotud