Kas sina kasutad oma sisemist jõudu?

Jõudu on meil vaja iga päev oma elu loomiseks. Kui inimene räägib teistega teemadest, mis teevad talle palju rõõmu, millesse ta suhtub kirega, siis räägib ta nendest suure tundega. Asju, millesse usutakse, esitletakse jõuga. Ka tundeid on võimalik luua nii, et sellel on jõud taga. Meil on vaja jõudu, et luua oma ellu kõike seda, mida soovime. Jõud on tugevus, vankumatu kindlustunne enda sees. See tulebki esile, kui rääkida millestki, mis kirge ja motivatsiooni pakub – tekib tunne, et minnakse äkki „põlema“.

Inimestel on tihti oma isiklik jõud, oma eluenergia justkui kuskil kinni. Näiteks kujutame ette, et meil on 5 ühikut jõudu, et luua iga päev oma elus olulisi asju. Üks ühik jõudu kulub näiteks enda minapildi ülevalhoidmisele (mida teised minust arvavad). Teine osa kulub näiteks rollide etendamiseks (ükskõik mis rollid või milliste maskide kandmine). Kolmas osa energiat kulub näiteks vajaduseta teiste eest vastutamisele (suhtumine, et kui ma käituksin nii, nagu ma tahan, siis sõber/sõbranna solvub ja miski muutub). Neljas osa energiat kulub näiteks asjatutele vaidlustele või tagarääkimisele või suhtlusele, mis meile midagi eriti juurde ei anna. Osaliselt võib veel olla energiat kinni ka minevikusündmustes (emotsionaalsed hetked minevikust, nii positiivsed kui negatiivsed). Järele jääbki vaid üks osa energiat, millega oma igat päeva luua.

Vabastades oma energia kõigi nende asjade alt, mida me tegelikult ei vaja (esimesed 4 valdkonda), saame me luua oma igat päeva palju suurema jõuga kui seni. Selleks on vaja teha lihtsaid harjutusi. Harjutuste eesmärk ongi harjutada end lahti tavalisest käitumisviisist, tavapärastest käitumismustritest, et teadvustada rohkem oma käitumismustreid ja astuda tõeliselt oma tõelist teed pidi.

Kui hoida oma energiat ja tundeid kinni erinevates mälestustes, harjumustes ja mõtetes, siis ei saagi me käesoleval hetkel oma elu luua sellise jõulisusega, nagu me tegelikult soovime. Näiteks kui minna metsa jalutama eesmärgiga puhata, aga samal ajal metsas pidevalt mõelda ja analüüsida, siis koju jõudes ollakse tihti väsinud, sest tegelik eesmärk jäi täitmata. Energiat hoiti kinni minevikusündmustes, selle asemel et jalutades oma mõistus maksimaalselt välja lülitada ja igat hetke maksimaalselt nautida, usaldades ennast, et minevikus tehtud valikud olid tol hetkel parimad võimalikud.

HARJUTUS. Ühiskonna mõjutustest, teiste arvamustest vabanemiseks tee „tobedaid“ asju, mida ise naudid.

Rollidest ja maskidest vabanemiseks käitu igal hetkel enda tõelise olemuse järgi.

Oma elu eest vastutamise harjutamiseks juuruta oma igapäevastesse tegemistesse ja suhtumisse: „Vastutan AINULT iseenda eest“. Seda praktiseerides õpid, et kui vastutad ainult enda elu eest sajaprotsendiliselt ise, siis on sul igal ajahetkel õigus valida, mida oma eluga teed. Igaüks meist vastutabki täielikult ainult enda elu eest.

Oma energia jagamine ja energiapanuse hindamine. Püüa iga kord, kui tekib n-ö konfliktsituatsioon (kasvõi vaidlus poes kassapidajaga) kiirelt hinnata, kui oluline see teema sinu jaoks on ja kui väga sa tahad jõuda selle vaidlusega mingisse kindlasse, sinu jaoks olulisse punkti. Või on see teema sinu jaoks täiesti suvaline ega puuduta sind üldse – sellisel juhul püüa konfliktist võimalikult kiiresti ja kergelt väljuda, et mitte panustada oma aega ja energiat teemadele, mis sind ennast kuidagi elus edasi ei aita.

Oma energia ja jõu tagasi tõmbamine. Tõmba enda sisse tagasi KOGU oma eluenergia. Tõmba eluenergia enda sisse nii selle elu minevikusündmustest kui ka eelmistest eludest.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim Poolt välja antud Maris Saare ja Siim Sildoja raamatust „Elu muutev hüpnoos“.

Seotud