Kas oma karmat on võimalik muuta?

Karmaseaduse järgi tõmbavad mõttemustrid ligi nimelt selliseid kogemusi, mis nende mustritega kokku sobivad. Inimese terviklik karmamuster on kogumik igast mõttemustrist, mis ta endale on loonud. See muster võib alati muutuda, kui tõsta oma teadvuse taset spirituaalse arengu abil, aga karmaseadus ise ei lakka kunagi toimimast.

Karma pole oma olemuselt kaugeltki selline, nagu see enamikule paistab. Juba üksnes see sõna, millele eelneb tavaliselt sõna “halb” või “paha”, loob vaimusilma kujutluspildi karistusest või kättemaksust mingite minevikus sooritatud üleastumiste eest. Inimesed kujutavad üldjuhul ette, et kusagil pilvedes peab mingi taevane ametnik arvet igaühe karma tasakaalu kohta.

Ka mina eeldasin, et karma tähendab sisuliselt tasakaalu säilitamist. Järelikult pidi universumis leiduma mingi selline seadus, mis muudaks karma olemuselt peegeldavaks ja seega automaatselt iseennast tasakaalustavaks. Siiski pean ma tunnistama oma eksimust, mille tegi mulle hiljuti selgeks minu teejuht ja mentor – peaingel, kes teenib inimkonda ülimalt olulises rollis kui muutuste valitseja ja kaitsja.

Karma on loomingu tulemus. Universumis endas ei ole mingit omast peegeldamisvõimet. Need näilised peegeldused, mida inimesed vahel karmaks nimetavad, on tegelikult pärit kehtivatest teadvusemustritest, mille nemad ise on loonud.

Meil kõigil on oma karmamuster, mis meenutab seinavaipa, kuhu on põimitud mitu erisugust ristuvat energiat. Iga lõng, mis sinu karmamustris sisaldub, pandi sinna sinu loomingu ajel – kui sa olid tekitanud teatud teadvusemustri.

Iga loodud teadvusemuster, mis sisaldub sinu karmamustri seinavaibas, on olemas üksnes seetõttu, et sina oled sellele mustrile elu kinkinud. See muster püsib sinu vaibas ja tõmbab ligi sobivaid olukordi, seni kui sa selle olemasolu toetad. Selle ligitõmbevõime põhjuseks ongi loomise emotsionaalne osa.

Kui liikuma pannakse kavatsused ja tunded, tugineb see kõik Loomise Seadusel.

Kuidas muuta oma karmat?

Inimesed küsivad sageli, kas nende karmamustrit on võimalik muuta. Jah, on küll. See muster muutub ise pidevalt. Miski, mis on loodud emotsionaalse laengu ajel ja sellest laengust ka jõudu saab, hajub üsna varsti, kui esialgne emotsionaalne laeng seda enam ei toida.

Teadvuse areng võib karmamustrit ka pisut äkilisemalt muuta. Kui keegi on näiteks valinud oma eluviisiks kadeduse ja kogeb ühel hetkel otsekui äkilist ärkamist, mis aitaks neil tõusta kõrgema teadvuse tasemeni, siis muutuks nende elu selsamal hetkel.

Need inimesed võiksid otsustada, et hakkavad hoopis armastavaks ja andestavaks, selle asemel et edasi toita seda vana kadedusemustrit. See otsus teekski lõpu karmamustri kadeduse osale – see osa lõpetaks eksisteerimise tänu muutumisele, mille tõttu kaotati huvi selle teadvusemustri säilitamise vastu. Endine looming hajuks täiesti, selle energia saadetaks tagasi universumisse ja see ei tõmbaks enam ligi uusi karmilisi olukordi.

Kokkuvõtteks

Karmaseaduse järgi tõmbavad mõttemustrid ligi nimelt selliseid kogemusi, mis nende mustritega kokku sobivad. Inimese terviklik karmamuster on kogumik igast mõttemustrist, mis ta endale on loonud. See muster võib alati muutuda, kui tõsta oma teadvuse taset spirituaalse arengu abil, aga karmaseadus ise ei lakka kunagi toimimast.

See seadus on loomingu lahutamatu osa ning toimib alati kõigil loomingu tasanditel täielikult, tõmmates ligi neid mustreid, mille sa oled loonud oma kavatsuste, tunnete ja tegudega.

Nüüd üks eriti hea uudis

Karma Seadus garanteerib, et kui sa midagi annad, saad sa ka midagi vastu. Kui sa kedagi tervendad, siis tervendatakse ka sind. Kui sa annad õpitu edasi teistele, siis avastad, et selle tulemusena tärkab sinus üha suurem mõistmine.

Kui otsustad kogu südamest, et sellel aastal õnnestub sul täita oma hinge eesmärk siin elus, siis lisab see otsus uue lõnga sinu karmamustrisse, mis omakorda mõjutab sinu olevikku ja tulevikku. See lõng tõmbab sinu poole uusi ressursse ja olukordi nagu magnet. Need aga aitavad sul leida elus õige tee just nõnda, et võiksid täita oma soovi igal võimalikul viisil.

Autor Owen K. Waters

Tõlkis: Joonas Orav

Allikas: http://www.spiritualdynamics.net

Seotud