Kangelase teekond: sõdalase arhetüüp aitab suhetes piire luua

Olla Sõdalane tähendab julgust, tugevust, oma vajaduste teadvustamist ja vankumatut liikumist soovitud unistuste suunas. Kui me oleme ühenduses oma sisemise Sõdalase positiivsete omadustega, siis on meile oluline muuta nii meie enda kui meid ümbritsev maailm veelgi paremaks paigaks. Eluterve Sõdalane loob oma kuningriigis piirid ehk on teadlik sellest, mis on tema vajadused ja on piisavalt tugev kaitsmaks end teiste nõudmiste ja vahelesegamiste eest. Nõrk sisemine Sõdalane aga justkui Orb, kes üritab oma jõuetustundest üle saamiseks teistest parem olla ja teisi pigem kontrollida. Igapäevaelus võib see kujuneda justkui võitluseks kõigi ja kõigega, mis teda ümbritseb.

Sõdalane julgeb vastutada ja oskab plaane ellu viia

Elame Sõdalase kultuuris” kirjutab Carol S. Pearson oma raamatus “Sisemiste kangelaste äratamine”. Mida see tähendab? Eelkõige seda, et me elame võistlemisel põhinevas ühiskonnas, alates hobidest lõpetades poliitika ja majandusega. Meie igapäevaelu toetavad erinevad infotehnoloogilised lahendused ja sotsiaalmeedia, mis aitavad meil mõõta ja võrrelda teistega pea igat liigutust mida igapäevaselt teeme. Rahvaspordist on saamas võistlussport, tarbimishullus ummistab kaubanduskeskuste parklaid ja traditsiooniline ettevõtlus võitleb oma jätkusuutlikkuse pärast startup-elustiiliga.

Carol S. Pearsoni poolt Kangelase teekonna mudelit on oluline vaadata tervikuna. Ja Sõdalase arhetüüp on Orvu ja Süütu järel justkui esimene täiskasvanulik arhetüüp, mida inimene kogeb ja oma teadvusesse integreerib. Sõdalase üheks oluliseks ülesandeks on julgus võtta vastutus, mis on kohane täiskasvanutele. Sisemine Süütu unistab suurelt, Orb märkab mis nende unistuste saavutamist takistab, kuid Sõdalasete jäävadki unistused unistusteks, väljaarvatud juhul kui meid ei taba ootamatu õnn või teiste heatahtlikkus. Sõdalane võtab unistused ja loovad ideed käsile ja kujundab nendest eesmärgi ja plaani. Lisaks tagab Sõdalane distsipliini, mis on vajalik plaani järgmiseks, ning oskab vajadusel ka strateegiliselt taganeda. Tõenäoliselt on enamikele tuttav ütlus: “Eesmärk ilma tegevuseta on unistus”. Kui Süütu ja Orb on haavata saanud ning Hoolitseja ei ole veel välja arenenud, siis on see ka üheks põhjuseks miks eesmärgid, plaanid ja skeemid võivad jääda unistusteks või viiakse need ellu enesekesksusest pakatava toore jõuga. Sageli nimetatakse neid inimesi “üle laipade minejateks”.

Mida tähendavad piirid suhetes?

Algaja Sõdalane on rännaku alguses ebakindel ja võib tunda end ahistatuna kellegi teiste loodud piiridest. Psühholoogid ütlevad: “Seni kuni meil endal veel piire ei ole, vajame kedagi, kes meile neid piira pakuks. Võime sageli tunda, et kellegi teise piirid rõhuvad meid, aga me ei suuda ka nendest vabaneda”. Mis on piirid? Pia Mellody toob oma raamatus “Kaassõltuvus” välja piiride kolm peamist eesmärki. Piiride esimene mõte on hoida teisi oma ruumi tungimast, teiseks hoida inimest ennast tungimast teiste ruumi ja kolmas mõte on anda võimalus kujundada oma arusaam sellest, kes me oleme. Piirid jaotuvad üldjoontes kaheks – välised piirid nagu keha või ruum aitavad hoida ümbritsevaga distantsi ja tänu sisemistele piiridele kasutab inimene oma mõtlemist, tundeid ja vastutab ka enda tegude eest. Kokkuvõttes tähendavad piirid selget vahet tegemist iseenda ja teiste vahel. Juhul kui piire ei ole või need on hägused, siis võib inimene kalduda kergesti teiste süüdistamise, manipuleerimise või kontrollimise käitumismustrisse. Igapäevaelus võib ära tunda kahjustatud piirid ehk nõrga Sõdalase arhetüübi esinemise inimese elus, kui ta näiteks räägib isiklikest teemadest talle võõrastele inimestele, armub kiiresti igaühesse kes on vähegi huvitatud, loobub enda väärtustest teistele meeldimise eesmärgil, laseb teistel enda elu juhtida ja usub et teised on võimelised tema vajadusi ära arvama või haigestub selleks et tema eest hoolitsetaks. Piiride loomine eeldab kontakti oma sisemise Orvuga ehk oma valu tunnistamist, millele järgneb Sõdalase arhetüübi integreerimine enda ellu ehk vastutuse võtmine oma tahte ja soovide eest.

Sõdalase vari ehk võitlus elu ja surma peale

Sõdalasel tuleb oma teekonnal teha pidevalt valikuid hea ja halva vahel. Inimene, kelles hakkab Sõdalase arhetüüp alles välja kujunema, siis võib see esialgu avalduda pigem varjuna. Nii võib inimene võtta isiklikult kui talle midagi öeldakse või suhtuvad nad vaidlusesse kui võitlusesse elu ja surma peale. Sellise inimese suurim soov on olla teistest parem, ükskõik siis kas see väljendub läbi staatuse, raha või võimu. Võimalik et nende saavutamiseks ei vali varjupooles Sõdalane vahendeid, olles valmis soovitu saavutamise nimel valetama, petma ja äärmisel juhul ka ebaeetiliselt käituma. Igapäevaelus ilmutab Sõdalase vari end näiteks dopinguskandaalides, pärandivaidlustes või andmete võltsimistes. Meie sisemise Sõdalase arengus on oluline roll ka ümbritseval keskkonnal. Sageli seostatakse Sõdalast maskuliinsusega, mille varjupooleks on macho-mees, kes selle asemel et kaitsta ja abistada, püüab teisi maha suruda või tunda end teistest ülemana. Tegelikkuses võib ka selle macho-mehe sees peituda Orb, kellel ei ole olnud võimalik olla haavatav. Sõdalase vari võib ilmutada end ka naistes, kes peale pikka eemalolekut tööturult soovivad end taas teostada. Kuna meie peresüsteemis oodatakse naistelt pigem Hoolitseja, mitte Sõdalase arhetüübi domineerimist, siis võib rolliootusele mittevastav käitumine tekitada esialgu arusaamatusi nii naises endas kui ka tema lähedastes. Siinkohal on oluline meeles pidada, et kõik arhetüübid on omased igale inimesele ja juhul kui näiteks naine surub endas elutervet Sõdalase arhetüüpi maha ja ei väljenda seda mida ta tegelikult vajab, siis võib arhetüüp väljenduda piirideta varjuna, kelles domineerib ennastunustav hoolitsus ja kontroll kõigi lähedaste üle.

Küps Sõdalane – kes ta on?

Sageli arvatakse et Sõdalane peaks võitlema kõige sellega, mis asub temast väljaspool. Tegelikkuses aga kõige kõrgema astme Sõdalase võitlused on suunatud pigem sissepoole, võideldes pigem iseenda laiskuse, küünilisuse, meeleheite, vastutustundetuse ja eitamise vastu. Kontakt iseendaga ja oma sisemiste draakonitest võitu saamine muudab meid paremaks inimeseks ja aitab luua meie uut mina. Iseendaga heas kontaktis inimene ei suru oma arvamust ja tahtmist teistele peale. Tema tähelepanu on pigem suunatud koostööle ja võimaluste nägemisele, mis toetab lõppkokkuvõttes ka tema eesmärkide elluviimist. Ta teab, et oluline ei ole võitlus, vaid kõiki osapooli rahuldava tulemuseni jõudmine. Kuidas saada kontakti küpse Sõdalasega? Ennekõike on küpsed sõdalased tasakaalukad, arukad ja otsustavad. Soovitud eesmärgi saavutamiseks võtavad nad aega, tutvuvad kõigi võimalustega, on valmis koostööks ja vajadusel ka loobuvad võitlusest, kui selgub et see ei toeta tema tõelise eesmärgi saavutamist. Igapäevaelus on nendeks inimesed kes liiguvad tasakaalukalt ja järjekindlalt oma unistuste saavutamise suunas. Nad võivad kogeda lühiajalisi kaotusi, kuid need ei heiduta neid, kuna nende hinges peitub sügav usk ka võimatu võimalikkusesse.

Inspireerituna nii iseenda kogemusest kui ka Carol S. Pearsoni raamatust “Sisemiste kangelaste äratamine” on võimalik esmaspäeviti kuni 30. aprillini 2018.a. lugeda Alkeemia portaalis Kangelase teekonna ja arhetüüpide tutvustust ning seost igapäevaeluga. Juhul kui soovid muuta oma elu, siis oled oodatud iseenda kangelase teekonnale läbi holistilise regressiooniteraapia. Rohkem infot “Muutusteni läbi Kangelase teekonna”

“Kangelase teekond: ego ja hinge ühendus aitab luua inimese tõelist olemust”

“Kangelase teekond: süütu arhetüüp ehk meie usaldav sisemine laps”

“Kangelase teekond: orvu arhetüüp ehk julgus olla haavatav”

Loo autor Sirle Truuts on holistilise regressiooniteraapia õppepraktika raames praktiseeriv terapeut, koolitaja, mentor ja isikliku arengu nõustaja.

Seotud