Kangelase teekond: maag – meie isikliku jõu allikas

Maag on inimese sisemine tervendaja, kes väljendub meie elus lihtsal ja igapäevasel moel. Tänu Maagi tarkusele mõistame, et muutused välismaailmas toimuvad vaid läbi sisemaailma muutuste. Meile tundub, et me liigume justkui vooluga kaasa ja saavutame kergesti selle, mida soovime. Maagile omasteks omadusteks on rahu ja hoolivus. Kuigi sõna “maag” võib tunduda meile võõras, siis tegelikkuses saadab ta meid igapäevaselt. Näiteks väljendub Maag last rahustavas lapsevanemas, mõistvas elukaaslases või win-win lahendustele keskendunud äripartneris.

Maag kui tervendaja

Inimesele on loomuomane püüelda heaolu loomise ja eneseteostuse suunas. Olukorras, kus meie elus on rahulolematus või ebapiisavus, võib meil puududa eluterve ühendus nii Valitseja kui Maagi arhetüübiga. Me võime küll mõista, et meid ümbritsevad probleemid võivad tuleneda meist endast, kuid oleme abitud midagi ette võtta. Maag meie sees on see, kes aitab meil jõuda soovitud elukvaliteedini, mis väljendub muutustes nii meie tervises, mõtlemises, emotsioonides ja elustiilis. Tänu Maagile õpime tervisliku toitumise ja liikumise tähtsust, õpime olema suhetes selged, avatud ja siirad, harjutama ennast mõtlema seostatumalt ja selgemalt ning omandame strateegiaid, kuidas jääda oma vaimsele allikale truuks. Sageli võime vajada tervendamise protsessis teiste abi, ükskõik siis kas selleks on hea sõber, pereliige, mentor, arst või terapeut. Näiteks on paljudes põlisrahvastes olemas omad nn teadja inimesed, kelle juurde mindi nõu küsima ja jõudu saama. Lisaks toetab Maagi arengut kogukonna tugi. See on ka üks põhjus mis individuaalsusele keskendunud ühiskonnas on inimesed kaugenenud nii iseendast ja oma sisetundest. Selle tulemuseks võib olla järjepidev püüd täiuslikkuse poole, kus abi küsimine on pigem nõrkuse kui tugevuse tunnusmärk. Näiteks minu enda kogemus on näidanud, et päris mitmed toredad uued ettevõtted on saanud alguse tänu alustavatele ettevõtjatele suunatud mentorprogrammile või siis on elumuutvad otsused sündinud tänu holistilise regressiooniteraapia õpingutele. Mõlematel juhtudel on toetav keskkond ja iseenda teadlikkuse kasv kasvatanud jõudu ja tarkust elumuutvate otsuste tegemiseks ehk iseenda tervendamiseks.

Sünkroonsus – mis see on?

Maagi arhetüübi väljendamisel on oluline sünkroonsuste märkamine ja nende usaldamine oma elus. C. G. Jung uuris “tähendusrikkaid juhuseid”, mida ta hiljem nimetas sünkroonsusteks, mis on omavahel seotud sarnasuse, tähenduse ja resonantsi kaudu. Kõnekeeles nimetame sünkroonsuseks kokkusattumust. Igapäevaelus väljendub sünkroonsus nendel hetkedel, kus meie elus toimub mingi sündmus, mis oma sisult ja olemuselt on sarnane sellega, mida me kogeme oma sisemaailmas. Näiteks on sünkroonsuseks olukord, kus mõtled kellelegi ja samal ajal sama inimene helistab meile. Sageli on näiteks teraapiasse või koolitustele tulnud kliendid öelnud, et hetkel kui nad tegid otsuse oma teemaga tegelemiseks, märkasid nad reklaami ja tundsid tugevat sisetunnet osalemiseks (kuulasid sisemist Maagi). Need hetkel on justkui äratundmised, mis sisaldavad nii julgust, tahet kui ka usaldust.

Maagi rännaku staadiumid

Sisemise Maagi äratamiseks on oluline teha läbi eelnev kangelase teekond. Sageli eelneb maagilisse maailma sisenemisele haavata saamine, ükskõik siis kas selle põhjustajaks on lahkuminek, laastav haigus või töökoha kaotus. Läbi valusate sündmuste areneb välje meie Ego ja tekib ühendus Süütu, Orvu, Sõdalase ja Hoolitseja arhetüübiga. Väljaarenenud Ego pakub meile küll tugevat “vundamenti”, kuid meie arengut juhib hinge ja vaimuga ühenduses olev sisemine mina. Sel hetkel teeme oma elus otsuseid lähtuvalt sisemisest tarkusest, mitte välistest mõjutajatest.

Sõltuvalt meie sisemisest tugevusest, võib Maag ilmutada end esialgu varju kujul. Sel hetkel võime oma jõudu kasutada pigem kahju tegemiseks kui tervendamiseks. Hoolimata parimatest kavatsustest teha head, võime käituda vaenulikult, tekitada teistes alaväärsustunnet või tunda sisemist rõõmu teiste ebaõnnestumiste üle.

Hetkedel kui meis avaldub eluterve Maag, siis hakkame märkame oma elus sünkroonsusi, mis toetavad meie arengut ja aitavad luua positiivset nii meile endale kui meid ümbritsevatele inimestele. Sel hetkel me oleme ühenduses inspiratsiooni, loovuse ja sisemise tarkusega, mis omakorda aitavad meid viia soovitud unistused teoks. Juhul kui oleme ühenduses pigem Maagi varjuga, siis võime enda ellu tõmmata pigem negatiivseid sünkroonsusi ja muudame tänu enda negatiivsusele positiivsed sündmused negatiivseks.

Maagi kasvatamist hõlbustavad ka sarnaste mõtteviisiga kaaslased, kes mõistavad elu imepäraseid aspekte ning aitavad üksteisel jääda igas olukorras realistlikuks, alandlikuks ja lahkeks. Peale sobiva sõpruskonna leidmist, ei ole enam Maagi teekond nii üksildane ja raske. Igapäevaelus võib see sõpruskond välja kasvada koolist, kursuselt või trennist.

Maag ja muutused

Inimene taasloob ennast igal hetkel kui ta hingab. Meie kehas on lugematu arv rakke, mis iga hingetõmbega sünnivad, surevad ja muutuvad. Sellistes mikrosekundite muutustest saavad alguse muutused, mis väljenduvad meie välismaailmas. Ühelt poolt muutume meie ise ja teiselt poolt muutub keskkond, kus igapäevaselt elame. Maagi arhetüübi üheks olulisemaks eesmärgiks on piiratud võimaluste raames muuta meie elu paremaks reaalsuseks. Hea ühendus Maagiga tähendab seda, et me ei püüa enam teisi muuta, vaid jääme iseenda sisemise tarkusele truuks ja sageli muutused hakkavadki toimuma, ilma et meie jõulise sekkumiseta. Sageli takistab sellise seisundi saavutamist meie sisemine ebakindlus või hirm. Mulle meeldib Ave Sepp’a poolt sõnastatud lause meta-meditsiini õppematerjalides “Ainus võimalus püsivaks muutuseks on mõelda suuremalt kui sa tunned”. Minu jaoks tähendab see julgust ja usaldust näha võimalusi ka seal kui neid esmapilgul ei ole või küsida abi hetkedel, kus tahaks pigem peitu pugeda.

Inspireerituna nii iseenda kogemusest kui ka Carol S. Pearsoni raamatust “Sisemiste kangelaste äratamine” on võimalik esmaspäeviti kuni 30. aprillini 2018.a. lugeda Alkeemia portaalis Kangelase teekonna ja arhetüüpide tutvustust ning seost igapäevaeluga. Juhul kui soovid muuta oma elu, siis oled oodatud iseenda kangelase teekonnale läbi holistilise regressiooniteraapia. Rohkem infot “Muutusteni läbi Kangelase teekonna”

“Kangelase teekond: ego ja hinge ühendus aitab luua inimese tõelist olemust”

“Kangelase teekond: süütu arhetüüp ehk meie usaldav sisemine laps”

“Kangelase teekond: orvu arhetüüp ehk julgus olla haavatav”

Kangelase teekond: sõdalase arhetüüp aitab suhetes piire luua

Kangelase teekond: hoolitseja ehk suuremeelsuse arhetüüp

“Kangelase teekond: otsija arhetüüp püüdleb parema elu poole”

“Kangelase teekond: hävitaja arhetüübi vari hoiab kinni depressioonis”

“Kangelase teekond: armastaja arhetüüp ehk armastus iseenda vastu”

“Kangelase teekond: looja arhetüüp aitab luua unistuste elu”

“Kangelase teekond: valitseja arhetüüp loob küllust”

Loo autor Sirle Truuts on holistilise regressiooniteraapia õppepraktika raames praktiseeriv terapeut, koolitaja, mentor ja isikliku arengu nõustaja.

Seotud