Kangelase teekond: hävitaja arhetüübi vari hoiab kinni depressioonis

Nii nagu aastaaegade vaheldumine, on ka muutused inimese igapäevaelu loomulik osa. Selleks, et uus saaks sündida, tuleb vanast loobuda. Hävitaja arhetüüp on see, kes peale Otsija avaldumist hakkab meid valmistama muutusteks, sõltumata meie tahtest. Me võime lahtilaskmist teha hea meelega, vastumeelselt või lausa vastu oma tahtmist, aga paraku tulemus on sama – muutused saabuvad. Kuidas olla valmis muutusteks ja mis saab siis kui need saabuvad ootamatult?

Hävitaja loob ühenduse Loojaga

Iga inimese sees on peidus Hävitaja. Kangelase teekonna eesmärgiks on valmisolek muutusteks, mis võib endas sisaldada hirmudele vastu astumist, kiindumustest vabanemist ja usalduslikku avatust saabuvatele muutustele. Sõltumata avatusest muutustele, soovib inimene elada tasakaalustatud elu, mis hõlmab nii maist edu kui ka vaimset arengut. Sageli võime tunda, et ühe saavutamiseks peaksime justkui teisest loobuma. Tegelikkuses aga ei pruugi nii üldse olla. Oluline on muuta Hävitaja arhetüüp meie liitlaseks nii, et ta aitaks meil vabaneda kõigest sellest, mis meid enam ei toeta. Kui omandame võime aktsepteerida kõiki elus ette tulevaid kaotusi ja pettumusi, siis jõuame taipamiseni, et kaotus on iga muutuse loomupärane osa.

Kangelase teekonnal kogeb langust ka Orb, kuid tühjus, mida Hävitaja endaga kaasa toob on veelgi sügavam. Hävitaja hoop võib sageli tabada parimas eas inimesi, kelle elus pealtnäha on kõik justkui hästi, kelle identiteet on täielikult välja kujunenud ja kes usuvad iseenda toimetulekuvõimesse. Kuid Hävitaja roll ongi “rünnata” just väljaarenenud Ego ja aidata meil vabaneda egoga seotud kiindumustest, kuna just viimane võib olla meile kõige suuremaks takistuseks meis peituva sügavaima potentsiaali avaldumiseks. Igapäevaelus on need olukorrad, kus me ootamatult kaotame töö, mida oleme aastaid teinud, lahutame abielu või kooselu või saame ootamatu diagnoosi haigusest, mis pöörab meie elu justkui üleöö pea peale. Vaadates enda elu, siis mind on Hävitaja külastanud mitmeid kordi. Eluperioodidel, kus olin sügavalt kiindunud välisesse (materiaalsus, tunnustus, inimesed), siis tuli Hävitaja ootamatult ja päästis mind justkui Lumivalgukest, kes oli jäänud sügavasse unne. Nüüd aastaid hiljem on Hävitajaga tekkinud koostöö – muutuste toomine ellu toimub enne läbipõlemist või tervise kokku kukkumist. Tänu elutervele Hävitajale on ka saanud Looja arhetüüp oma potentsiaaliga luua ühenduse.

Surmahirm

“Inimese põhihirm on surmahirm, mida kõik teised hirmud peegeldavad” kirjutab Osho oma raamatus “Hirm. Ebakindluse mõistmine ja aktsepteerimine”. Tema sõnul tunneb inimene hirmu sageli just elamata elu pärast, mida just kohtab palju Lääne ühiskonnas, kuna väärtuslikku aega sisustatakse sageli just tühja-tähjaga. Ka Hävitaja arhetüübis on olemas surma energiat. Selleks, et uus saaks sündida, peab vana justkui surema. Ükskõik siis, kas selleks on sügisese viljasaagi koristamine koduaiast ja kevadine külviaeg või inimkonna üleüldine sündide ja surmade paratamatust. Lapselik egoseisund (Süütu arhetüüp) meis vajab teadmist, et me oleme kaitstud ümbritsevate ohtude eest, kuid samas liiga turvaline keskkond paneb meid justkui enesehävituslikult tegutsema. Nii on näiteks võivad just heal järjel perekondades või riikides vaevata inimesi erinevad sõltuvuslikud käitumised (alkohol, narkootikumid) või psühholoogilised haigused (nt depressioon, ärevus vms).

Depressioon – üksikisiku ja ühiskonna tasandil

Viimasel ajal on Eestis saanud laialdast kõlapinda depressiooni teema. WHO viimase statistika järgi on eestlaste seas umbes 75 000 inimesel diagnoositud depressioon, mis teeb 5,9% elanikest. “Depressioon on justkui varas, kes röövib inimeselt tema energia, elujõu, enesest lugupidamise ja kõik naudingud, millest ta varem rõõmu tundis” kirjutab Tony Bates oma raamatus “Depressioon”. Huvitav on siinkohal asjaolu, et sama kiiresti kui kasvab Eesti majandus, kasvab ka inimeste kurnatus, masendus ja rahulolematus. Kuid kuidas on Hävitaja arhetüüp ja depressioon omavahel seotud? Tegelikkuses päris palju. Hävitaja arhetüüp aitab meil vabaneda minevikuga seotud kahetsustundest, auahnusest ja tulevikuga seotud hirmudest. Inimeses tekib depressioon sageli kui oleme elu poolt ära kurnatud, ükskõik siis, kas oleme selleni jõudnud läbi eluraskuste, kaotuste või läbipõlemise. Me tunneme ühel hetkel et “elu käib üle jõu”. Kui toome teadlikult enda ellu Hävitajat, siis me lubame sellel kõigel, mis meid ei teeni, oma elust lahkuda ja usaldada seda, mida tulevik meile toob. Miks me Hävitajat ei luba enda ellu? Miks me eelistame ebamugavustundesse kinnijäämist? Vastus lihtne. Ebamugav tuttav on turvaline. Ebamäärasus sisaldab endas hirmu. Tony Batesi sõnul kui inimene langeb depressiooni, siis ta reageerib enamasti oma negatiivsetele tunnetele, koondades tähelepanu sellele, kuidas me ennast tunneme, mitte sellele mida võiksime teha. Aga sedalaadi mõtlemise häda seisneb selles, et tänu raskustundele puudub meil motivatsioon tegutsemiseks, kuid depressioonist väljatulek eeldab tegutsemist. Me võime end leida olukorrast, kus mõistusega justkui teame mida peaksime tegema (vähendada stressi, puhata, magada), kuid tegevuseni ei pruugi me jõuda.

Hävitaja vari – enesehävitus ja teiste hävitamine

Nimelt on Hävitaja arhetüübi varjukülgedeks enesehävitus (sõltuvused, läbipõlemine vms) või teiste hävitamine (laim, kuriteod). Kui vaadates Eesti ühiskonda, siis meedia on täis poliitilisest võimuvõitlusest tingitud uudiseid, mida sageli nimetatakse ka osapoolte vahel laimuks. Üksikisiku tasandil on eestlased lisaks depressioonile ka alkoholi tarbimise poolest Euroopa riikide arvestuses esirinnas. Mõnes mõttes võib see olla tingitud meie ajaloost, kuna Hävitaja arhetüübi kutsuvad esile valu, kannatused, tragöödia ja kaotuse kogemine. Eestlased on tundnud ja tunnevad valu. Aga kuidas sellest väljuda? Carol S. Pearsoni Kangelase teekonna järgi on eluterve Hävitajaga kontakti saabumiseks oluline kõigepealt õppida valu tundma ehk küsida abi, mõista iseennast ja teekonda mis viis valuni. Seejärel läbi iseenda mõistmise ja tugevuse saavutamise jõuda julguseni loobuda kõigest sellest mis inimese elu ja arengut ei toeta ehk julguseni muuta oma elu. Ja Hävitaja viimane staadium aitab inimesel lahti lasta ootusest, et keegi väljast poolt aitab teda (nt võimuesindajad, tööandjad vms) ja seejärel läbi realistlike ootuste hakata üheskoos nii iseenda kui ka teiste õiguste eest seisma.

Hävitaja arhetüübiga eluterve kontakti loomine tähendab tekitatud kahjude tunnistamist ja vastutuse võtmist. Emotsionaalses sfääris aitab eluterve Hävitaja katkestada suhteid, mis ei toimi ja psühholoogilisel tasandil aitab vabaneda mõtlemis- ja käitumisviisidest, mis enam meile ei sobi. Ka depressiooni puhul on esimeseks sammuks stressi tekitavatest tegevustest ja suhetest distantseerumine ning valuga tuttavaks saamine ehk läbi hingehaavade paranemise jõuda mõtlemis- ja käitumisviiside muutmiseni.

Inspireerituna nii iseenda kogemusest kui ka Carol S. Pearsoni raamatust “Sisemiste kangelaste äratamine” on võimalik esmaspäeviti kuni 30. aprillini 2018.a. lugeda Alkeemia portaalis Kangelase teekonna ja arhetüüpide tutvustust ning seost igapäevaeluga. Juhul kui soovid muuta oma elu, siis oled oodatud iseenda kangelase teekonnale läbi holistilise regressiooniteraapia. Rohkem infot “Muutusteni läbi Kangelase teekonna”

“Kangelase teekond: ego ja hinge ühendus aitab luua inimese tõelist olemust”

“Kangelase teekond: süütu arhetüüp ehk meie usaldav sisemine laps”

“Kangelase teekond: orvu arhetüüp ehk julgus olla haavatav”

“Kangelase teekond: sõdalase arhetüüp aitab suhetes piire luua”

“Kangelase teekond: hoolitseja ehk suuremeelsuse arhetüüp”

“Kangelase teekond: otsija arhetüüp püüdleb parema elu poole”

Loo autor Sirle Truuts on holistilise regressiooniteraapia õppepraktika raames praktiseeriv terapeut, koolitaja, mentor ja isikliku arengu nõustaja.

Seotud