Iidne India arhitektuur Vasati – elava ruumi vägi

Vasati, mis sanskriti keeles tähendab “maja”, on terviklik lähenemisviis arhitektuurile, mis on arendatud välja läänemaailma riikide jaoks, tuginedes iidsele India ehitusteadusele Vastule.

Vasati on kaasaegne vorm iidsest India arhitektuurist, mis on spetsiaalselt väljatöötatud vastavalt tänapäeva Euroopa tingimustele. Vasati põhineb igavestel loodusseadustel, vastavalt millele on Indias ehitatud maju, templeid ja terveid linnu juba tuhandeid aastaid. 

Iidse India õpetlased uskusid, et eluruumi kujundusel on fundamentaalne mõju selle elanike saatusele. Generatsioonide vältel on veedalikud arhitektid seda teadust edasi kandnud ning täiendanud omapoolsete tähelepanekutega. Kuivõrd seda traditsiooni on Indias hoitud elus aastatuhandete vältel tänapäevani, võib seda lugeda kõige täiuslikumaks teaduseks arhitektuurist, mida inimkond tunneb.

Vasati käsitleb maja kui mikrokosmost, mis sisaldab kõiki neidsamu energiaid ja jõude, mis avaldavad mõju universumis. Kuivõrd iga elusolend on unikaalne, siis ka Vasati läheneb individuaalselt. Iidseid Veedalikke arhitektuuri seadusi rakendatakse personaalselt igale inimesele, et luua just tema jaoks sobiv harmooniline elukeskkond.

Milline on Vasati suhe Feng Shuiga?

Feng Shui on populaarne Hiina tuletis Vastust (teadmised Vastust nagu ka teistest veedalikest teadustest jõudsid Hiinasse Buddha munkade kaudu). Feng Shui keskendub eluenergiale, ehk chi’le, tema peamine taotlus on energiablokkide likvideerimine ja selle voolude parim korraldamine. Seepärast on Feng Shui konsultandid võimelised parandama eluruumi olukorda üsna lihtsate vahenditega, eemaldades energiablokke ja kõrvaldades kahjuliku energia mõju. See loob inimestes kohese heaolu tunde. Näiteks töötab Feng Shui peeglite, energeetiliselt positiivsete taimede ja teiste paigaldatavate objektidega.

Vasati võtab samuti arvesse eelpool mainitud aspekte, kuid paneb peamise rõhu elementidele, Maale, magnetväljale, Päikesele, Kuule ja teistele planeetidele. Nende elementide mõjud antud majas elava või töötava inimese saatusele on väga tugevad. Parandused, mida tehakse majas Vasati abil, omavad ennekõike pikaajalist efekti ja see efekt on püsiv. Kogenud vasatikonsultant võib rääkida peaaegu kõike elanike eluloost ja iseloomust lihtsalt uurides maja, milles nad elavad. Kuid olulisemad on siiski väljavaated ja ohud, mida tulevik võib tuua. Igaüks kes tunneb Vasati printsiipe oskab neid märgata ja võib anda soovitusi kuidas vältida ohte ja kasutada ära potentsiaalseid võimalusi.

Vasati puja tseremoonia

Vasati puja tseremoonia on võimas ja lihtne tseremoonia, puhastamaks ruumi peenekoelisel ja energeetilisel tasandil.

See võib olla väärtuslikuks abiks erinevates situatsioonides, näiteks:

 • Uude majja kolimine. Uude majja kolides (ka juhul kui maja on just valminud) on kasulik sooritada see tseremoonia ehk puja. See koondab kõik ruumide energiad, kõrvaldab negatiivsed peenenergiad ja viib maja energiad kooskõlla selle uute elanikega. Vasati puja tseremoonia on lihtne kuid väga efektiivne meetod ruumiga suhtlemiseks vaimsel tasandil ja loomaks otsese suhte tema energiatega.
 • Toa vahetus. Isegi kui lihtsalt kolida teise või äsja remonditud tuppa on kasulik sooritada selline tseremoonia. Ka siin aktiveeritakse ruumi energiad ja luuakse aktiivne side ruumi ja selle uute elanike vahel
 • Peale remonti. Remontides maja või üksikut tuba luuakse uus energiaväli läbi liikumise, kontakti erinevate inimestega ja uute materjalide lisamise, seepärast on sellisel juhul väga soovitatav sooritada Vasati puja tseremoonia.
 • Peale Vasati konsultatsiooni. Kui majas viiakse läbi Vasati konsultatsioon ja tehakse parandusi nii füüsilisel tasandil kui yantrate jms abil, on peale paranduste tegemist soovitatav viia läbi Vasati puja tseremoonia, sest korrektsioonid võivad küll olla tehtud jämedakoelisel materiaalsel tasandil, kuid peenekoelisel tasandil võivad nad siiski alles olla. See tseremoonia aitab viia kooskõlla peenekoelise ja jämedakoelise ruumi.
 • Peale yanrtate paigaldamist. Yantrate paigaldamine tekitab suure muutuse ruumi energeetikas, kui kõik yantrad on paigutatud õigetele kohtadele, on soovitatav lõpetada see Vasati puja tseremooniaga, et saada kiireid ja püsivaid tulemusi.
 • Peale pikka eemalviibimist. Indias on kombeks sooritada selline tseremoonia ka peale pikemaid reise või muud eemalolekut kodust, sest elanike eemalolles võivad maja okupeerida erinevad peenekoelised negatiivsed elusolendid, seepärast oleks soovitatav sooritada selline tseremoonia, vabaneda neist peenekoelistest olenditest ja kooskõlastada ruumi energia uuesti elanike energiaväljaga.

Vasati näidik

Vasati näidik on asjake, mille abil saate ise mõõta oma kodu, kontori, aia või ükskõik millise interjööri vasati taset. Tulemus on antud 16-palli süsteemis: kaheksa positiivset ja kaheksa negatiivset astet. Vasati näidikuid on neli erinevat: tubade funktsioonid, harmooniline interjöör, edukas kontor ja aiandus-arhitektuur.

Vasati näidiku kasutamine on imelihtne:

 • Seiske selle ruumi keskel, mille Vasati taset soovite mõõta.
 • Asetage Vasati näidiku põhjasuund vastavusse kompassi põhjasuunaga.
 • Pöörake näidiku pealmise plaadi ava selle objekti suunas, mille vasati taset soovite mõõta.
 • Näiteks, kui soovite teada, milline on vasati hinnang teie maja peaukse asukohale, pöörake näidiku pealmise plaadi ava peaukse suunas, juhul kui teie maja peauks asub näiteks idas on vasati näidiku näiduks roheline kaheksa, see on suurim positiivne hinne, mis tähendab, et teie maja peaukse asukoht on vasati seisukohast ideaalne.
 • Punased numbrid on negatiivsed ja rohelised numbrid positiivsed, mida suurem on number, seda suurem on positiivne või negatiivne omadus. Niisiis parim hinnang on roheline kaheksa ja halvim punane kaheksa.


Muhurthad

Muhurtha võib defineerida, kui soodsaim aeg, mis on välja arvutatud teatud konkreetse sündmuse jaoks voi projekti alustamiseks jne.

Samuti nagu iga inimese elu mõjutab vastav tähtede seis tema sünni hetkel, samamoodi mõjutab ka iga projekti (äriline ettevõte, abiellumine, uude majja kolimine jne) edukust ja toimimist planeetide seis vastava projekti sünni hetkel. Kogenud astroloog võib arvutada välja soodsaima aja ükskõik millise sündmuse jaoks teie elus, milleks te vajate tugevat toetust.

Sündmused mille jaoks tavaliselt muhurthasid arvutatakse on järgmised:

 • Abielutseremoonia
 • Kihlus
 • Uue äri alustamine
 • Maja ehituse alustamine
 • Uude majja kolimine
 • Lapse ristimine
 • Tähtsa lepingu allkirjastamine
 • Tähtsa reisi alustamine
 • Yantrate installeerimine
 • Meru chakra või Vasati püramiidi instaleerimine


Veedalik astroloogia

Veedalik astroloogia on traditsiooniline India astroloogia, mis on pärit iidsest veedalikust ajast, mis ulatub tagasi enam kui 3000 aastasse e.m.a. Veedalik astroloogia on kantud edasi Rishide kaudu, kes olid suured targad ja prohvetid. Rishid on meie vaimsed esivanemad, nad said aru elujõu liikumisest kehas, mis tugineb Päikese liikumisel. Sellele liikumisele on rajatud jooga praktika põhialused, nii on võimalik lugeda maailmaruumi saladusi omaenda kehas.

Veedaliku astroloogia eesmärk on aidata kasutada oma elu sisemise “Mina” avanemiseks. Veedalik teadus on eneseteadvustamise teadus, kuna tõelised teadmised ei seisne mitte faktide ja informatsiooni kogumises, vaid asjade tõelise olemuse mõistmises. Ainult see olemus vabastab mõistuse ja täidab südame, muutes meid surematuteks.

Veedalik astroloogia on tunduvalt vanem, kui lääne astroloogia, ning on suures osas säilinud tänapäevani oma tõelisel kujul. Indias kasutatakse tänapäevani rituaalset kalendrit, tähtede nimetusi ning planeete kummardatakse jumalatena.

Veedalik astroloogia on teadus saatusest (ehk karmast), mille abil on võimalik seletada maiseid sündmusi, ta on iidne teadus välise maailma jaoks, kuid samal ajal on ta ka oluline hingeteadus, mis aitab pöörata tähelepanu sisemaailmale. Iidsed India Rishid on jätnud meile teadmised, et ajal on oma rütm, aja seadused korraldavad materiaalses maailmas kõik eksisteeriva. Kõik mis sünnib ka sureb jne.

Veedaliku astroloogia sodiaak on orienteeritud galaktika tsentrile so. kesksele galaktikalisele päikesele. Peale meie päikesesüsteemi on veel palju teisi päikesesüsteeme ja kõikide nende keskus on galaktika päike. Seega on 12 osaline sodiaagi jaotus kui põhiline valguse harmooniline jaotumine, mis tuleneb galaktika keskusest. Sodiaagimärgid on tähtkujud, mis on seotud kinnistähtedega ja nende vaatlus põhineb meie päikesesüsteemi, kinnistähtede ja galaktika omavahelistel suhetel.

Planeedid on suured kosmilised signifikaatorid, mis võtavad vastu tähtede energiat ja kiirgavad seda siis uuesti välja. Seega on planeedid tähtede energia edasikandjad. Veedalikus astroloogias tuntakse seitset jämedakoelist planeeti: Päike. Kuu, Mars, Veenus, Merkuur, Jupiter ja Saturn ja lisaks kahte peenekoelist planeeti: Rahu ja Ketu. Rahu ja Ketu on peamised planeedid, mis juhivad aja liikumist päikesesüsteemis.

Muistsetel aegadel austasid inimesed planeete ja suhtusid nendesse kui jumalatesse. Muinasreligioonides oli päike vaimse arengu jõud, kosmiline valitseja ja looja, Jumala poeg ja maailma isa. Kuu aga suur jumalanna, jumalik materiaalse avaldumise sfäär, loodusjõud ja elu ema.

Päikese nimi sanskriti keeles on Surija, mis tähendab “esivanem” või “elustaja”. Veedade kohaselt inimkonna esiisa Manu ilmub kui Päikese poeg, kes on tark ja valgustunud õpetaja. Seega peetakse päikest vaimseks õpetajaks. Sünnikaardis näitab päike, milline on inimene tegelikult, oma hingesügavuses. Päike on meie hinge täht, astroloogilisest vaatenurgast annab Päike inimesele elujõu ja energia, juhib hingamist ja väljendab individuaalsust. Päike on hing ning Kuu on mõistus ja emotsioonid.

Kuu nimi sanskriti keeles on Candra, mis tähendab “naudingute andja” või “loodusrütmide valitseja”. Päike sümboliseerib kosmilist meesjõudu, Kuu aga kosmilist naisjõudu. Kuu esindab mentaalseid omadusi. Päike on “Mina” sõltumatu ja otsene, vahetu teadvuse vastuvõtmine. Kuu on aga mõtisklusest sõltuv tingimuslik teadvus. Päike näitab, millised oleme tegelikult, kelleks peame saama. Kuu näitab, kes olime minevikus, mida tõime kaasa minevikust, kuu näitab meie sotsiaalset loomust, iseloomustab ühiskondlikke huve ja tegevusi, suhteid teistega.


Yantrad

Väline ruum milles me elame on tihedalt seotud sisemise ruumi ehk meie teadvusega. Me pidevalt projitseerime oma teadvust end ümbritsevasse ruumi ja samuti vastupidi – väline ruum mõjutab meie teadvust.

Ruumi energiaid on võimalik suunata geomeetriliste sümbolite abil, paigutades neid teatud kohtadesse ruumis. Selliseid graafilisi vahendeid nimetatakse yantrateks. Ühelt poolt võib inimene nende abil avardada oma teadvust, kasutades neid meditatsiooni objektidena, teisest küljest on neil alati ka energeetiline mõju. Et kasutada seda energeetilist mõju parimal viisil, on oluline paigutada nad õigetesse kohtadesse, kust nad saavad parimal viisil mõjutada ruumi.

Yantrad koosnevad paljudest geomeetrilistest elementidest ja sümbolitest, mis esindavad erinevaid energiaid.

Yantrate kasutamiseks on erinevaid võimalusi: neid võib riputada seinale kui kunstiteoseid. Sellisel juhul mõjutavad nad kogu ruumi, mõjutades ruumi energiaid ja selle elanikke. Samuti võib neid kinnitada akendele juhul kui on vaja mõjutada energiat, mis siseneb ruumi läbi akende. Veel üks võimalus on kinnitada yantrad põrandale või lakke, olulistes energia punktides ruumis. Tihti on ruumi keskpunkt see, kust yantra saab parimal viisil mõjutada kogu ruumi.

Järgnevalt on toodud nimekiri selle kohta, millist Yantrat oleks soovitav paigutada erinevatesse tubadesse:

 • Elutuba – Veenus yantra
 • Magamistuba – Veenus yantra
 • Kontor – Merkuur yantra
 • Seif – Merkuur yantra ja Jupiter yantra
 • Köök – Mars yantra ja Veenus yantra
 • Söögituba – Saturn yantra
 • Panipaik – Saturn yantra
 • Vannituba – Kuu yantra
 • Esik – Merkuur yantra

Meru Chakra

Meru Chakra on kolme mõõtmeline vorm Sri yantrast. Meru Chakra on effektiivne vahend parandamaks defekte põhja suunas (tervise, õnne ja raha ilmakaar) ja kirdes (energeetiliselt kõige olulisem ilmakaar majas). Paigutatuna kirdesse Meru Chakra parandab oluliselt kogu maja energeetilist seisundit. Kuivõrd energeetilised defektid kirdes ja põhjas on kõige tõsisemad, siis Meru Chakra on väga oluline Vasati abivahend.

Meru Chakra on Sri ehk õnnejumalanna kehastus. Seetõttu on ta väga sobilik, et tõsta naiselikku energiat majas. Kuivõrd õnnejumalanna esindab ka jõukust ja raha, siis ka Meru chakra omab tugevalt positiivset mõju põhja piirkonnale ja seega raha energiale. Paigutatuna maja põhjaossa, tugevdab ta kiiresti positiivse eluenergia sissevoolu majja. Teda võib paigutada isegi põhja seinale, kus ei ole aknaid. Teine suund milles Meru chakra toimib väga effektiivselt on kirre, sellisel juhul ta harmoniseerib ja tugevdab positiivset eluenergiat, mis voolab sisse kirdest.

Katsete tulemusena on selgunud, et Meru chakra harmoniseerib kõiki 12 meridiaani kehas. Nii, et samuti on kasulik paigaldada see oma töökohale, kontorisse, arvuti kõrvale või elutuppa, et harmoniseerida energiaid nendes kohtades ja kõrvaldada sealt stress.

Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Veeda-Akadeemia Saksamaal taastanud Meru Chakra tema algsel kujul headtoova metalli kombinatsioonis ning kaetud 24 kaaradiste kuldplaatidega ja täpses geomeetrilises mõõdus. Teadmised Meru Chakra konstrueerimisest pärinevad iidsetest veedalikest pühakirjadest. Meru chakra täpsed mõõtmed on kantud läbi arvutitehnoloogia laserile, mis vormib mooduli, tänu sellele on saavutatud absoluutne täpsus. Kuivõrd tema jõud seisneb pühas geomeetrias, on Meru Chakra äärmiselt võimas ja kaunis.

Hoolikalt valitud väärismetalli sulam (hõbe, antimon, vask, tsink, tinasulam) on kaetud 24 karaadise kullaga. Täpsed algsed geomeetrilised mõõtmed on kantud läbi moodsa arvutitehnoloogia täpselt õigele materjalile, selliselt on taastoodetud algne Meru Chakra, mis on vastupandamatu oma esteetikas ja energeetilises võimsuses.

Näiteid Meru chakra kasutamiseks:

 • Kui maja kirdeosas on energeetiliselt segavad faktorid nagu näiteks ladu või WC või kui kirre on liiga suletud, sellisel juhul (kui olukorda ei ole võimalik muul viisil lahendada) tuleks sinna paigutada Meru Chakra.
 • Kui majal ei ole kirdesuunas piisavalt aknaid, või kui seal on suured puud voi kõrge ehitis mis blokeerin kirde suuna mille tulemusena võib majas jääda puudu vajalikust eluenergiast.. Meru chakra on väga hea eluenergia tugevdaja selles olukorras. Sama kehtib ka toa kohta eriti kui seal tegeletakse ravimise või finatsilise tegevusega.
 • Meru chakra on väga kasulik ärihoonetes, eriti seifi läheduses. Meru chakra tuleks paigutada vastava maja või toa põhja ossa.
 • Paigaldadaes Meru chakrat palun pidage meeles, et pealmise kolmnurga lamedam pool peab osutama täpselt ida suunas.

Vasati püramiid

Vasati püramiid on kõige olulisem Vasati abivahend tasakaalustamaks ja harmoniseerimaks maja peenergiat. Vasati püramiid on effektiivne kooslus kõigist Vasati abivahenditest. Vasati püramiid on kolmemõõtmeline figuur, mille keskel on 7×7 cm klaasist püramiid, millega on kombineeritud Vasati Purusha ja Maha Purusha yantrad. Kaheksas ilmakaares ümber keskse püramiidi asuvad kaheksa väiksemat püramiidi, millest igaüks on kombineeritud vastava Vasati yantraga.

Vasati püramiid toimib kõige efektiivsemalt, paigutatuna maja või toa keskpunkti, või mõnda teise energeetiliselt olulisse punkti. See võimas püramiid parandab tugevalt kogu maja sisekliimat, harmoniseerib energiavoole ja neutraliseerib defekte.

Vasati püramiid mõjutab ruumi järgmiste vahenditega:

 • Yantrad: Yantra on graafiline vahend, mis mõjutab tugevalt ruumi omadusi oma geomeetriliste elementide, nimelt värvide ja sümbolite abil. See kolmemõõtmeline kombinatsioon kaheteistkümnest olulisimast yantrast avaldab tugevat mõju karmalisel tasandil.
 • Püramiidid: Püramiidid aitavad tugevdada yantrate mõju ja projekteerida seda majas.
 • Mantrad: Vasati püramiidi alusplaadile on kaheksas suunas graveeritud headtoovad mantrad, mis mis neutraliseerivad negatiivseid mõjusid.
 • Vastu Purusha Mandala: Vasati püramiidi keskel asub Vasati Purusha Mandala. Selle täiusliku ruumi isiksusliku sümboli mõjujõudu tugevdab veelgi keskne klaaspüramiid.
 • Paigaldamistseremoonia: Vasati püramiid on soovitatav instaleerida traditsioonilise Veedaliku tseremooniaga, mis aktiviseerib tema peenenergiad. Tänu sellele saab Vasati püramiidist kogu ehitise energeetiline keskpunkt, mis tasakaalustab ja harmoniseerib energiavoole kogu ehitises.

Vasati Püramiidi mõju: neutraliseerib kuni 75% negatiivsest peenenergeetikast ja Vasati defektidest kuni 22 meetri raadiuses.

Kuid kõige mõjuvam ja kauakestvam tulemus saavutatakse kombineerides õigesti paigutatud yantrad, Vasati püramiidi ja Meru Chakra. Selline kombinatsioon võib neutraliseerida peaaegu kõik ruumi negatiivsed mõjud isegi ilma probleemide spetsiifikasse laskumata.

Allikas: www.teraapia.com

Seotud

5 praktilist nippi

Liitu meie uudiskirjaga ja saa 5 praktilist nippi kuidas kiiresti enda meeleolu tõsta.