Euroopa maapõues laiuvad ulatuslikud tunnelid

Euroopa maapõuest on leitud massiivne tunnelitesüsteem, mis arvatakse pärinevat neoliitikumi ajast ning mis ulatub Šotimaast Türgini. Millega täpsemalt võib olla tegu?

Saksamaa raamatupoodides peaks olema saada uus teos nimega “Maa-alused saladused. Uks iidsesse maailma” (ingl.k. Secrets Of The Underground Door To An Ancient World), mis räägib jahmatavatest maa-alustest tunnelitest (või “kiirteedest” nagu neid on naljatlevalt nimetatud).

Arvatakse, et kiviaja inimene lõi Euroopa alla massiivse tunnelitesüsteemi, mis ulatuvad Šotimaalt Türgini. Sakslasest arheoloog dr. Heinrich Kusch väidab, et leitud on sadu neoliitikumi aegseid asustusi üle kontinendi. Oma uurimustöös arvab arheoloog, et omal ajal pidavat tunnelite süsteem olema üüratult suur, sest isegi peale 12 000 aastat on säilinud märkimisväärne osa võrgustikust.

“Saksamaal, Bavarias, oleme leidnud 700 meetrit säilunud võrgustikust. Styrias, Austrias, oleme leidnu 350 meetrit.” ütleb teadlane. “Üle Euroopa oli neid tuhandeid, alustades põhjast (Šotimaalt), lõpetades Vahemereni välja. Enamus neist ei ole laiemad kui 70 cm. Piltlikult kui suured usside tunnelid – piisavalt suured, et üks inimene saaks neis edasi vingerdada. Leidub ka eraldi ruume – tööruume, puhkeruume ja hoiustamiskambreid. Tunnelid ei ole kõik omavahel ühenduses, kuid kokkuvõttes on tegemist ühe suure tervikuga.”

Mõned eksperdid usuvad, et tunneleid kasutati kaitseks kiskjate ja ilmastiku eest, teised aga arvavad, et võrgustikku kasutati samal eesmärgil nagu kasutatakse tänapäeval kiirteid. On leitud kirjutisi, mis viitavad tunnelitele, kui “väravatesse allmaailma”.

Autor: Toomas Kask

Allikas: http://www.dailymail.co.uk; www.vabamotleja.info

Seotud