Emotsionaalne vägivald, II osa: vastamist vajavad küsimused ja vajalikud sammud väljumaks laastavast suhtest

Jätkub suhteterapeut Kadri Sakala lugu emotsionaalsest vägivallast, mida tihti ei märgata või võeta tõsiselt, mis aga võib mõjuda hävitavalt nii suhetele, vaimsele tervisle kui kogu elule.

Loe loo esimest osa sellest, mis on emotsionaalne vägivald ja kuidas seda märgata ning miks ja kuidas satutakse emotsionaalselt vägivaldsesse suhtesse.

Mis olid need valukohad, mida naisel oli vaja aktsepteerida ja mille kohta tõtt rääkida, et ta saaks väljuda emotsionaalsest vägivallast?

 • Naisel oli vaja näha oma partnerit sellisena nagu ta on.

Kui mees demonstreerib mingit käitumist, mis ei ole naise meelest sobilik, siis on vaja leppida temaga nii nagu ta on. See ei tähenda, et naine peab tahtma temaga koos edasi jätkata või on nõus sellise käitumisega. Lihtsalt, et ta näeks partnerit sellisena nagu ta on ega hakkaks mehele vabandusi välja mõtlema ega olukordi tema eest põhjendama. Ning leppida asjaoluga, et partner ei pruugi kunagi muutuda. Otsus muutuda või mitte, peab tulema kaaslasest endast. Ja kui mees väljendab soovi muutuda, kuid jätkab oma käitumismustrit, on vaja teha valik: kas naine suudab temaga kokku jääda ja riskida võimalusega, et partner ei pruugi kunagi muutuda või siis lahkub.

 • Kas naine armastab meest või armastab ta oma illusiooni temast?

Armastus on teise aktsepteerimine sellisena nagu ta on. Kui ollakse suhtes emotsionaalselt vägivaldse inimesega, siis on raske, kui mitte võimatu partnerit sellisena aktsepteerida ning jääda edasi suhtesse. Iga rünnaku, usalduse reetmise ja ignoreerimisega, võib kaduda tükike naise eneseväärikust. Nii et tal oli vaja endalt küsida, kas tahab oma partnerit sellisena nagu ta on, selliste tegudega nagu ta teeb, või tahab ta fantaasiat oma kaaslasest nagu soovib, et ta oleks.

 • Mida oli naine õppinud armastuse kohta oma lapsepõlvekodus?

Triinul oli armastuse kuvand kokku segatud kannatuse, valede ja lugupidamatusega tänu sellele, mida oma päritoluperes nägi. Armastus oli tema kodus distantne, kriitiline, kättesaamatu, valelik, hirmutav ja manipuleeriv.

Tal oli vaja saada selgust, mis see oli, mida ta kodus õppis armastuse kohta, mida nägi. Võib olla tema ema talus isa petmisi ja isa talus ema kriitilisust. Isa omakorda oli eemalolev ja ema kutsus teda ebaviisakate ja alandavate nimedega.

 • Mis põhjuseid või vabandusi ta tõi, mis lasid sellisel olukorral jätkuda?

Ta uskus, et armastus ja kannatus käivad käsikäes. See uskumus väljendus selles, et kui partner ütles, et ta armastab teda, siis ta hoidis sellest kinni ning talus mehe lugupidamatut käitumist. Näiteks mehe karjumise, asjade loopimise ja lõhkumise kohta tõi Triin endale põhjenduseks: ta ongi temperamente. Mehe korduva valetamise kohta: ma ei ole veel õppinud olema talle piisavalt turvaline kaaslane, et ta julgeks minuga aus olla. Igapäevaste kokkulepete murdmiseks: ma ei ole talle piisavalt oluline. Ja kui ma teda armastan, siis ühel hetkel ta muutub vastutustundlikuks ja hoolivaks partneriks.

Naisel oli vaja teadvustada endale kõiki neid asju, mis olid aidanud emotsionaalset vägivalda üleval hoida.

 • Mida naine usub enda kohta?

Ta saab oma elus seda, mida usub. Mitte seda, mida tahab ja soovib, vaid mida usub. Ta hakkas päevikut pidama ning pani sinna kirja kõik uskumused seoses iseenda, oma töö, suhete, pere, kodu, sõprade, eesmärkide, mineviku, oleviku ja tulevikuga.

“Ma arvan, et ma ei ole piisavalt ilus/ tark/ edukas/…”

Nende üleskirjutiste kaudu hakkas talle viimaks joonistuma pilt sellest, mida tal endas oli vaja tervendada. Suurim avastus Triinu jaoks oli see, et mingi osa temast uskus, et ta on halb. Sellepärast lasigi ta endaga halvasti käituda: mingi osa temast uskus, et ta väärib karistust.

 • Kust sai alguse naise madal enesehinnang, mis tegi sellise suhte võimalikuks?

Nagu öeldud, sarnane tõmbab sarnast. Järelikult oli Triinul haav juba eelnevalt olemas olnud. Nii läks ta tagasi algpõhjustesse – lapsepõlve. Naine mõistis, et partner kohtles teda sarnaselt sellega nagu ta oli tegelikult kohelnud iseennast – ta valetas ja ütles halvasti endale, ei arvestanud oma tunnete ja vajadustega ega pidanud kinni lubadustest, mille endale andis. Ta hakkas uurima, kust said alguse need haavad, mis tegid sellise olukorra võimalikuks. Millised on need hitid, mida oma peas pidevalt mängis? TOP3-e hulka kuulusid: “Ma ei ole piisavalt väärtuslik”, “Ma ei ole piisavalt ilus ja tark…” ja “Ma ei saa üksinda hakkama”. Kui “laulud” olid tuvastatud, hakkas ta uurima, kuidas need sinna said. Enamik lugusid olid laulnud sisse ema ja isa, mõned aga ka Triin ise.

 • Miks ta partnerit vajas?

Kuna kaaslane ei pakkunud naisele turvalisust, hellust ega hoolitsust, tema armastus polnud ei meeldiv, rahustav ega täitnud teda, siis jõudis ta äratundmisele, et kasutas oma partnerit millekski muuks. Triin leidis, et partner oli olnud talle selleks, et:

– ta ei peaks seisma silmitsi oma hirmuga olla jälle läbikukkunud;

– ta ei peaks õppima, kuidas olla iseseisev;

– ta tunneks end kindlalt oma elus;

– ta ei peaks hakkama ise otsuseid tegema ehk vastutust võtma oma õnne eest.

Teine viis, kuidas ta oma haavu tundma õppis, oli leides vastused järgmistele küsimustele:

– Mis on need asjad, mida ma ei taha, et mehed teaksid minu kohta?

– Mida partneri kaotus välja tooks?

– Mis on need asjad, mida ma kaaslasega proovin kinni mätsida?

– Mille jaoks ma maske kasutan?

– Millega peaksin hakkama tegelema siis, kui teda enam ei oleks?

– Kuidas see olukord mind teenib? Mida ma selle tõttu saan/ei saa teha?

Triin ei saanud olukorda enne muuta, kui ei tunnistanud ausalt üles, kuidas ta ise selle tekkimisse oli panustanud. Tangot tantsitakse kahekesi.

Emotsionaalselt vägivaldne suhe teenis tema tervenemis- ja kasvuvajadust. Ja kuna see oli naisele juba mitmes vägivaldne suhe, siis ta mõistis, et seni, kuni ta ei saa õppetunnist aru ja kuni ta ei ole valmis tervenema, jääb ta kordama ikka ja jälle täpselt samasuguseid suhteid.

 • Mis on naise väärtus?

Kuna Triin ei teadnud oma väärtust, tõmbas ta oma ellu samuti inimesi, kes tema väärtust ei teadnud. Sarnane tõmbab sarnast. Ta hakkas endale teadvustama omadusi, mida hindas endas, mida ta pidas endas eriliseks, mille poolest on imeline ja mida ta väärt on. Mõistes, et tal on madal enesehinnang, hakkas ta tegelema eneseväärtustamisega.

 • Mis on need asjad, millega naine ei lepi? Mis ei ole tema jaoks aktsepteeritav?

Aru saades, et see oli emotsionaalne vägivald, mida ta oma suhtes koges, mitte enda vajakajäämine, mis andis partnerile õiguse teda niimoodi kohelda, tegi naine otsuse, et ei talu enam suhtes karjumist, valetamist, asjade loopimist, solvamist ja kokkulepete murdmist. Ta pani endale kirja punktid, millest ei tagane. Tal oli vaja teada oma piire, et olla suhtes edukas. Teades nüüd, mida tal on vaja selleks, et õitseda suhtes, ei olnud ta enam nõus nendest taganema.

 • Naisel oli vaja luua uus visioon armastustest: mis on see, mida ta ootab ja soovib armastusest? Mida ta ootab ja vajab oma partnerilt? Milline on armastus tema jaoks?

Kõik saab alguse visioonist. Kui ei ole sihti, siis ei tea, millises suunas hakata liikuma. Siiani oli Triinul armastuse kuvand kokku segatud emotsionaalse vägivallaga, nii et tal oli vaja uut kuvandit. Ta mõistis, et tal on vaja rääkida oma partneriga ja vaadata, kas nad üldse jagavad sama visiooni? Kas kaaslane on nõus tema ootustele vastama? Kas nad saavad armastusest ühtmoodi aru? Eelmiste meeste jaoks tähendas armastus seda, et nad karjusid naise peale, ei pidanud kokkulepetest kinni, valetasid ja petsid teda.

Triin mõistis, et kui partneri armastus ei tundu olevat hea, siis ta saab valida, kas minna ära või jääda kohale. Kellelegi ei saa öelda, kuidas nad peaksid meid armastama, kuid me saame valida, kas osaleda või mitte osaleda selles, kuidas nad meid armastavad.

Enne, kui äri alustatakse, pannakse paika visioon, missioon ja väärtused. Tehakse kokkulepped, pannakse paika eesmärgid, ülesanded, strateegiad. Seda kõike selleks, et vaadata, kas üldse sobitakse kokku. Kas selline äri saaks olla edukas?

Suhtes aga, kus on kordades rohkem haavatavust, hirme, vajadusi ja tundeid kui äris, me millegipärast sellist taktikat ei kasuta. Enamasti partnerid ei räägi omavahel, et “Minu jaoks on armastus…”, “Ma ootan oma partnerilt ja suhtelt…”, milline on meie visioon, eesmärgid, strateegiad, kuidas lahendada kriisisituatsioone, kuidas kasvatada lapsi jne. Arvame lihtsalt, et need asjad on jumaliku korra poolt lahendatud. Me usume, et kokku ei saanud kaks inimest, kahe erineva elukogemusega, vajadustega, uskumustega, vaid et kokku sai üks inimene ja see üks inimene olen mina. Lahutusstatistika, mis näitab, et üle poole abieludest lahutatakse, ei pane meid oma uskumusi üle vaatama ega ütlema endale, et äkki ikkagi peaks neid vestlusi pidama?

Osad naised vastavad selle peale: “Aga mees ütleb siis, et kuhu spontaansus jääb? Mehed vajavad spontaansust.”

See, et on ühised eesmärgid ja kokkulepped, ei võta kuidagi ära põnevust ja spontaansust. Küpse mehe (nagu ka naise) tunnuseks on, et tal on siht ja eesmärgid oma elus olemas ning ta on valmis ka oma suhtes panema paika visiooni, eesmärgid ja tegema kokkuleppeid ning nendest kinni pidama. Sest siis ta teab, kuhu poole liikuda ja milliseid tegusid teha.

 • Kellele oli naisel vaja andestada, et enam mitte sellisesse olukorda sattuda?

Negatiivsusest kinni hoides poleks naisel olnud võimalik edasi liikuda. Viha, süü- ja häbitunne meelitaksid tema ellu taas inimesi, kes kannavad sama energiat. Sest sarnane tõmbab sarnast. Triin teadis, et pidi andestama eelkõige enda pärast. Vastasel korral paneks ta jälle südame kinni ning kannataks. Kui ta ei paranda oma haava, tulevad sinna bakterid sisse. Nii et ta alustas andestamisega endale ja teistele, sest teadis, et andestamine toob tervenemise.

Vahel on hetki, kus naine tunneb siiani, et ei ole lõpuni andestanud, eelkõige endale. Aga ta mõistab ja aktsepteerib, et on haavu, mis nõuavad pikemat hoolt ja suuremat armastust ning teekond tervenemiseni võtabki aega. Tähtis on olla sellest teadlik. Ning ta on eelistanud olla tänulik võimaluse eest uuele elule, mida tervenemine endaga kaasa toob.

Täna teab ta öelda, et vägivallatu teekonna ettevõtmine nõuab julgust, kuid see on seda väärt.

Vali oma elu ja unistused.

Ning hakka tegutsema.

Autor: Loe ka loo esimest osa sellest, mis on emotsionaalne vägivald ja kuidas seda märgata ning miks ja kuidas satutakse emotsionaalselt vägivaldsesse suhtesse.