Dr Lindwalli Releasing (Vabastamise) meetod – sisemise vabaduse saavutamine piiravate mälestuste vabakslaskmise teel

1978. aastal alustasid dr E.E. (Isa) ja Ruth (Yolanda) Lindwall üheskoos imelist teekonda, mille käigus nad tervendasid paljusid ja mõjutasid inimeste elusid kõikjal Ühendriikides ja Euroopas, muuhulgas ka Venemaal, Ida-Euroopas, Lõuna-Ameerikas, Austraalias, Aasias ning Aafrikas. Lindwallid leiutasid protsessi, mida nad ise kutsusid nimega “Vabaduse saavutamine piiravate mälestuse vabakslaskmise teel” või lihtsalt kui “Vabakslaskmine” või “Vabastamine”.

Vabakslaskmise protsess aitab inimestel teadvustada enda sisimas leiduvaid spirituaalseid probleeme, mis on aluseks nende haigustele, valule ja kannatustele, võimaldades ühtlasi nende probleemidega silmitsi seista ja neist võitu saada. Kiropraktikuna muutus dr Lindwall eriti teadlikuks seosest inimese mõistuse, keha ja vaimu vahel, ning üheskoos oma abikaasa Yolandaga pühendas ta oma elu sellele, et tuua Vabastamise abil hädavajalikku tervendamist inimestele kõikjal maailmas oma töötubade, seminaride ja nõustamise vahendusel.

Lindwallid ja kõik teised, kes on neilt õppinud, on meile jätnud erakordse pärandi. Iseäranis pühendusid Lindwallid sellele, kuidas muuta see meetod teostatavaks nii jõukates kui ka majandusraskustes olevates riikides ja kogukondades. Hiljuti on Lindwalli Vabakslaskmise vahendajad saavutanud erakordset edu näiteks Lõuna-Aafrikas, kus nad töötavad karmis tingimustes elavate kogukondadega, mis on pidanud kannatama apartheidiga kaasnenud repressioonide, politsei toorutsemise, mõrvade ja piinamise all. See uus põlvkond Vabakslaskmise vahendajaid on tõestanud, et ka suuri traumasid läbi elanud kogukondadega on võimalik töötada koos nõnda, et kohtleme neid ühtlasi väärikusega ega vaata neile ülalt alla.

Võimalik on saavutada suuri asju ka erakordse puuduse, vaesuse ja konfliktide tingimustes. Kui muuta inimestele kättesaadavaks tervendamise vahendid ja anda inimestele võimalus neid vahendeid kasutada, siis on neil võimalik elada täisväärtuslikumat elu ja ühtlasi mõjutada tugevalt ka oma perekonda, sõpru ja kogukonda tervikuna. See lugu räägib lootusest – sellel lool on tähendus ja tähtsus inimestele ja kogukondadele, kes võitlevad trauma, vaesuse, looduskatastroofide, puuduse, vägivalla ja repressioonidega.

Vabakslaskmise juured

Kui dr E.E. (Isa) Lindwall kiropraktikuna tööd alustas, lõi ta Ühendriikides Atlanta linnas eduka praktika, mis oli tegev 60ndatel ja 70ndatel. Oma töö käigus täheldas dr Lindwall, et pärast seda, kui ta oli häälestanud kliendi keha tervise lainele, tuli sama patsient sageli tema juurde tagasi täpselt sama vaevusega, kus luu või liiges oli nihkes ning vajas taas häälestamist. Aja jooksul hakkas dr Lindwall mõistma, et patsientide sees oli peidus mingi emotsionaalne probleem või piirav tegur, mis põhjustas korduvaid hädasid patsiendi luudes, liigestes või rühis. Isegi kui vaevus edukalt kord tervendatud sai, kerkis sama füüsiline häda sageli uuesti esile patsiendi lahendamata ja sügavale juurdunud emotsioonide, ärevuse, konfliktide või hirmude tõttu.

Kui dr Lindwall hakkas aitama inimestel nende emotsionaalsete probleemidega tegeleda ja neist võitu saada, märkas ta, et ka keha füüsiline vaevus paranes jäädavalt. Ehk veelgi tähtsam oli tema tähelepaneku kohaselt aga see, et patsiendi üldine heaolu, enesehinnang ja maailmavaade paranes märgatavalt.

Isa mõistis ja koges seda, et kui inimene tuua armastava ja arvustamistest hoiduva teadlikkuse rüppe, siis võib tema piiravate tegurite ja negatiivsete emotsioonidest vabanemine juhtuda vaid silmapilguga, ning neist lahti laskmine toob patsientides esile suured muutused. Nõnda sündiski Vabakslaskmise mõiste.

Kui Isa alustas oma patsientidega tööd selle võimsa emotsionaalse tervendamiskogemuse vahendusel, hakkas tema abikaasa Yolanda – kes toona töötas Isa praktikas administraatorina – organiseerima töötubasid ja nõustamisseansse, et aidata üha rohkematel inimestel kogeda sügavat ja püsivat emotsionaalset ning füüsilist tervenemist. Mida rohkem sõna sellest ettevõtmisest levis, seda rohkem inimesi tuli Isa ja Yolanda üha rahvarohkematesse töötubadesse ja nõustamisseanssidele, ning nõudlus muutus ohjeldamatuks.

See ettevõtmine algas 1978. a ning juba 1984. aastaks otsustasid Isa ja Yolanda oma praktika sulgeda ning selle asemel pühendada oma elu Vabakslaskmise protsessi levitamisele, et see jõuaks üha rohkemate inimesteni, kes kõik vajasid abi oma traumadest ja valulikest elukogemustest üle saamiseks.

Klassikaline Lindwalli Vabakslaskmise protsess

Vabaduse saavutamine piiravate mälestuste vabakslaskmise teel.

Me võtame kogu elu jooksul lakkamatult vastu informatsiooni meid ümbritseva maailma kohta viie välise meelega, milleks on maitse-, puudutus-, nägemis-, haistmis- ja kuulmismeel. Sõltumata sellest, kas oleme ärkvel või magame, edastatakse see informatsioon meie ajule ning talletatakse aju- ja keharakkudes. Aja jooksul võib juhtuda, et kuigi me ei suuda mingit konkreetset sündmust küll enam täpselt meenutada, püsib see meie alateadvuses endiselt alles ning mõjutab mingil määral meie elu. Tavaliselt kutsume seda lihtsalt mälestuseks ning selle mõju meie vaimsele, füüsilise ja emotsionaalsele tervisele võib osutuda positiivseks, negatiivseks või neutraalseks.

Kui need mälestused on olemuselt negatiivsed või piiravad, siis väljenduvad need alateadvuse mõjutusel kas füüsiliste hädade, psühholoogilise tasakaalutuse, suhteprobleemide või läbikukkumiste jadana. See kõik takistab meie püüdlusi leida õnne, head tervist, edu ja eneseteostust. Ent Lindwalli Vabakslaskmise protsessi kasutamise abil võime lasta neil möödanikust pärit probleemidel pinnale tõusta, juhtunuga vajadusel silmitsi seista ning seejärel vabaks lasta nende tegurite negatiivne mõju ja emotsionaalne raskus nõnda, et paneme sõnadesse asjakohased jaatavad laused: “Ma lasen vabaks vihast, mida tunnen oma ülemuse vastu. Ma andestan talle. Ma lasen vabaks uskumuse ja eelduse, et sama asi kordub üha uuesti ja uuesti. Ma palun nüüd enesele andestust ja võtan selle andestuse ka vastu.”

Kui oled Lindwalli Vabakslaskmise protsessi selgeks õppinud, võid seda kasutada kas üksi või koos koolitatud Vabakslaskmise vahendajaga kas siis rühmaviisiliselt või individuaalselt. Vabakslaskmise seansi ajal moodustavad vahendaja ja Vabakslaskja pideva dialoogi abil omavahelise partnerluse. Vahendaja näitab Vabakslaskjale teed, mida järgides on võimalik läbida valulikke minevikust pärit olukordi, ning lõpuks jõuda andestuse leidmiseni, mis vabastab Vabakslaskja vanadest käitumismustritest, tervendab vaimsed haavad ning võimaldab tal eluga edasi minna ja elus edaspidi uusi valikuid teha.

Tavaliselt toimib “klassikaline” Lindwalli Vabakslaskmise protsess nõnda:

  • Vahendaja ja Vabakslaskja nõustuvad mõlemad osalema protsessis võrdsete partneritena.
  • Vabakslaskja heidab pikali või istub mugavas asendis, silmad suletud.
  • Vahendaja loeb seejärel 20-st nullini, sisendades ühtlasi Vabakslaskjale, et viimase keha lõdvestub üha ning nullini jõudes on Vabakslaskja täielikult lõõgastunud ning saavutanud protsessi jaoks vajaliku keskendumise astme.
  • Vabakslaskjale sisendatakse, et järgmiseks tuuakse temas esile mälestused kõige tähtsamast minevikus juhtunud olukorrast, mis on vaja vabaks lasta ja tervendada.
  • Vahendaja esitab küsimusi, mis aitavad Vabakslaskjal mälestusele keskenduda, muuhulgas näiteks: “Kuidas sa end tunned? Kui vana sa tollal olid? Mis sinuga siis juhtus? Mis tundeid see sinus tekitas?” Ohked, pisarad, viha, naer ja higistamine on kõik märgid sellest, et Vabakslaskja elab juhtunut taas läbi. Vahendaja julgustab kõiki neid endasse maetud emotsioone konstruktiivselt välja paiskama.
  • Kui negatiivsed ja piiravad kogemused alateadvusest pinnale kerkivad, laseb vahendaja Vabakslaskjal pöörduda otse nende inimeste poole, kes on iga sündmusega seotud olnud, väljendades nõnda kõike seda, mida Vabakslaskjal enda meelest edastada on vaja. Lisaks palutakse Vabakslaskjal kuulata teise osapoole vastust ja mõista, et me kõik oleme telepaatiliselt ühendatud – ükskõik kus me parajasti oleme ja ükskõik kui palju aega on möödunud käsitletava olukorra juhtumisest. Kui Vabakslaskja on endale teadvustanud, kuidas asi toimib, palutakse tal öelda järgmist: “Ma lasen vabaks (asjakohased emotsioonid, nagu näiteks viha, kurbuse, pettumuse, piiravad uskumused, arusaamad jne) ning palun andestust ja andestan iseendale.”
  • Vahendaja ei arvusta seansi ajal kordagi Vabakslaskjat ning suhtub temasse toetavalt, julgustades teda emotsioone välja valama seni, kui ta ei tunne end enam neist häirituna.
  • Protsessi lõpul (milleks kulub tavaliselt umbes tund-poolteist) sisendab vahendaja Vabakslaskjasse, et kolmeni loendamise järel asendub tema sügav enesepeegeldus erksa ärkveloleku ja suurepärase enesetundega. Loenduse lõpus nipsutab vahendaja sõrmi Vabakslaskja silmade kohal, et suunata tema tähelepanu alateadvusest teadliku teadvuse tasandile.

Nagu kõikvõimaliku taustaga inimesed – muuhulgas ka tervishoiutöötajad ja vaimulikud – on avastanud, võib Lindwalli Vabakslaskmise protsess osutuda võimsaks abivahendiks, millega vähendada minevikukogemuste ebameeldivat mõju meie üldisele elukvaliteedile.
Nagu dr Isa Lindwall ise seda seletas:
“Sina kui Hing oled ühtlasi ka arvutioperaator. Sinu aju on su bioloogiline arvuti. Sinu keha ja elu on arvuti väljatrükk.”
Sõnad “Ma lasen vabaks” saavutavad sama tulemuse nagu arvuti klaviatuuril delete nupu vajutamine.
See kustutab ebavajalikke tegureid ja emotsioone, takistades nõnda kõigel negatiivsel segamast aju ja keharakkude õiget toimimist, mis omakorda võimaldab sinu elul tõhusamalt kulgeda.
Tõlkinud: Joonas Orav
Allikas: releasing.org

TULE ÕPPIMA VABASTAMISE MEETODI! Dr Lindwalli Releasing (Vabastamise) meetodi loeng ja grupisessioon toimub 1. mail Tallinnas. Vaata lisa kursuse Facebooki lehelt.

Grupisessiooni läbiviijad Heiko ja Selina Niedermeyer teevad 23. – 26. mail Eestis ka eksklusiivse sügava praktikaga retriidi vaid 8 huvilisele. Selle kohta on võimalik rohkem infot saada kirjutades tarkustekool@gmail.com.

Seotud