Dr Amit Goswami: miks meditatsioon ei ole piisav?

Kas on võimalik saavutada meditatsioonist tuttavlik kõrgsagedus, tehes oma igapäevaseid argitoimetusi?

Tuhanded teadustööd on praeguseks tõestanud meditatsiooni igakülgset positiivset mõju inimesele.

Soovid elada oma igapäevaelu, tehes tavapäraseid argitoimetusi sama kõrge võnkesagedusega nagu, oled mediteerimisel kogenud? See on võimalik, kuid kas sellest piisab, kui ühendada nii oma vaimsed kui ka füüsilised tegevused?

Kvantfüüsik, tippteadlane, raamatute autor ja nõutud loengutel esineja Dr Amit Goswami läheneb keeruliselt tunduvale küsimusele mängleva kergusega: “Do-Be-Do-Be-Do…” Eesti keelde tõlgituna: “Tee-Ole-Tee-Ole-Tee…”

Kas on võimalik käsitleda teadust, vaimsust, müstikat ja mateeriat üheskoos?

Elame maailmas, kus suur osa teadusest nõuab, et maailm piirduks selle füüsiliste, mõõdetavate aspektidega. Müstikud aga ignoreerivad suures osas teaduse rolli ja püüavad maailma selgitada ainult vaimsuse kaudu. On haruldane, et ühendatakse teadus ja vaimsus.

Dr Amit Goswami seda aga teeb – oma loengute ja raamatute kaudu, kus kohtuvad kvantfüüsika, teadvus, vaimsus ja müstika.

Dr Amit Goswami kirjutab oma uuemas raamatus “Kõigi vastuste raamat”: “Oleme jõudnud aega, et ühendada teadus ja vaimsus.”

Kui käsitleda vaimsust ja teadust tasakaalus, pakub see uutlaadi võimalusi kõigile ja kõiges. Kvantfüüsika annab selleks parimad võimalused.

Dr Amit Goswami on teerajaja põhimõttele, et teadvus, mitte mateeria, on kõige alus.

Maailma kvantfüüsikud on jõudnud arusaamisele, et kõige alus on kõikehõlmav teadvus, mitte mateeria. Kõik füüsilises maailmas koosneb aatomitest, aatomid tekivad energiast, energia tekib teadvusest. Igal mõttel, sõnal ja teol on vibratsiooniline sagedus.

Teades, et ka Maal on oma sagedus ja energiad, tekib küsimus, kuidas Maa energiad ja enda energiad omavahel sobitada?

See eeldab kvanthüpet kõikehõlmavale teadvuse tasandile. Kvanthüpe on võimalik igas valdkonnas ja igal elualal. Kuidas seda teostada?

18.–19. mail toimub Tallinnas dr Amit Goswami kvantteadvuse koolitus, mille ta viib läbi koos energiate ülitajuri Lille Lindmäega.

Teemadeks on kvantmaailmavaade, kvantmeditsiin, kvantloovus, kvantettevõtlus jne.
Koolitus on eestikeelse tõlkega.

Lisainfo ja registreerimine: koolitus.kvantum.eeSeotud