Andrew Barnes Püha Suhte loomisest

“Igal selle planeedi inimesel on olemas mehelikud ja naiselikud aspektid. Konflikt sünnib siis, kui need polaarsused ei ole integreeritud, ja me üritame leida tasakaalu läbi teiste inimeste,” kirjutab hinnatud seksuaalne tervendaja Andrew Barnes Austraaliast, kes on märtsikuus Eestis õpetamas.

Meie ühiskonnas pööratakse suhetele suurt tähelepanu. Suur osa inimesi pühendab ideaalse partneri leidmisele palju aega ning siis, kui too leitakse, kulutatakse palju energiat oma suhte hindamisele ja püüdele seda täiustada. Kui suhe lõpeb, kipume me seda uurima nagu surnukeha, üritades aru saada, kus tegime vea ning otsustades samu vigu enam mitte kunagi korrata.

Aga oled sa kunagi endalt täiesti ausalt küsinud: miks sa tahad suhtes olla? Selle peale avastavad paljud inimesed oma üllatuseks, et nad ei ole kunagi seda küsimust üldse kaalunudki. Suhted on lihtsalt midagi sellist, milles me oleme. Paljude jaoks on vastus antud küsimusele lõpuks see, et me tahame kaaslast, et end mitte üksikuna tunda. 

Ükskõik millise suhtetüübi me valime – monogaamia, polügaamia või uue paradigma partnerluse, mis põhineb vabadusel, sõltumatusel ja individuaalsusel – ei suuda me kunagi vältida oma sisemisi tundeid või pidevat peegelduse kogemust, mida suhted tekitavad. Meil on vaja lasta see peegeldus enda sisse ning olla armastavalt oma tunnetega ja neid aktsepteerida.

Suhted peegeldavad meie alateadlikke aspekte, mida me ei taha või ei suuda näha.

Hoolimata suhtestruktuurist, mille me valime, tõmbub sarnane alati sarnase poole, ning meie vibratsioonilisele sagedusele vastavalt tõmbame me magnetina alati neid kogemusi ja inimesi, kes aitavad meil taasluua vanu mustreid. See ei ole mõeldud selleks, et me takerduksime, vaid selleks, kuna seal asuvad meie võimalused arenguks. Meie piiranguid hoiavad kinni meie haavad, ja nende haavade ravimine annab meile võime laiendada teadlikkust, armastust ja kogemust. 

Kõik on omavahel seotud. Kui me ravime järk-järgult oma haavu, andestame aja möödudes teistele ja iseendale ning aktsepteerime ja armastame end igal ajahetkel sellisena nagu oleme, siis jätkame me oma mustrite uuesti läbi elamist, mis aitab meil terveneda, ning see ei sõltu suhtestruktuurist, mida me kasutame. 

Nagu areneme meie, arenevad ka inimesed ja kogemused, mida me enda ellu tõmbame. Harva kohtame me inimest, kes armastab ja aktsepteerib end täielikult, kuid tõmbab ligi kaaslase, kes end vihkab. 

Inimene, kes kardab pühendumist ja intiimsust, valib tavaliselt kellegi, kes on kättesaamatu ja pole võimeline suhtes olema. Sellisel juhul pole mõlemal osapoolel võimalust pühendumiseks ja intiimsuseks. Sarnane tõmbub sarnase poole, ja vastupidiselt üldlevinud arusaamale, oleme me tegelikult rohkem sarnased kui erinevad.

Kas sa tahad olla armastavas, hoolivas, intiimses, turvalises ja ausas suhtes?

Ma küsin seda küsimust paljudelt inimestelt üle terve maailma ja siiani on kõik vastanud jaatavalt. Kuid mida ma samuti märkan, on see, et enamik inimesi tahavad, et nende partner vastaks kõikidele nendele kriteeriumitele, samas kui nad ise nendele omadustele ei vasta. Kui sa tahad olla pühas suhtes, siis tuleb see mõttemuster ümber pöörata – hoopis sina ise pead vastama nendele omadustele, mida ootad teiselt, hoolimata sellest, kuidas sinu partner käitub. 

Heteroseksuaalsetes suhetes kirjutame me konfliktid tihti sugudevaheliste erinevuste arvele. Siiski pole asi selles, et mehed on pärit Marsilt ja naised Veenuselt või mingis muus taolises probleemis. Asi on mehelikkuse ja naiselikkuse polaarsustes, mis otsivad võimalust integreerumiseks meie sees ja meie suhetes. 

Mehelikud ja naiselikud polaarsused ei ole jaotatud lihtsalt meeste ja naiste vahel. Igal selle planeedi inimesel on olemas mõlemad, nii mehelikud kui ka naiselikud aspektid. Konflikt sünnib aga siis, kui need polaarsused ei ole integreeritud. 

Meie ühiskond ja kultuur kaldub paigutama mehi ja naisi ühte või teise kasti. See aga tekitab eraldatuse meeste ja naiste vahel. Kui asja lähemalt vaadata, siis oleme me ju kõik loodud mehe ja naise poolt ning me kanname endas nende kahe polaarsuse mõlemaid aspekte. Mõnel naisel on väga “mehelikud” omadused, samal ajal kui mõnel mehel on väga “naiselikud” omadused. Ja õigupoolest sünnib üks 1500-st inimesest hermafrodiidina ehk mõlemasoolisena (nende anatoomia ei vasta ainult mehe või ainult naise definitsioonidele). Me oleme rohkem sarnased kui erinevad. 

Rõhutades liiga palju soorollide eristamist, näiteks seda, et tüdrukud kannavad roosat ja poisid sinist, aitame me kaasa eralduse loomisele meie kui inimeste vahel. Tegelikult peaksime me keskenduma meis kõigis olevate sarnasuste leidmisele. 

Igal selle planeedi inimesel on olemas mehelikud ja naiselikud aspektid. Konflikt sünnib siis, kui need polaarsused ei ole integreeritud ja me üritame leida tasakaalu läbi teiste inimeste.

Kui me tõesti tahame oma suhetes muuta neid asju, mis me tunneme, et takistavad meil kogemast tõelist sügavust ja intiimsust, siis peame me omama suuremat arusaama meie sees olevatest polaarsustest ning sellest, kuidas need mõjutavad meie suhteid. 

Proovige seda lihtsat harjutust:

Joonistage mõlemad, nii sina kui su kaaslane, paberile neli tulpa. Ühte tulpa kirjutage mõned mehelikkuse negatiivsed omadused, teise tulpa omakorda naiselikkuse negatiivsed omadused, ning järgmisesse kahte tulpa kirjutage mõned mehelikkuse ja naiselikkuse positiivsed aspektid. 

Kui me toome välja need erinevad omadused, on üsna lihtne aru saada, kuidas meie enda käitumine nende polaarsuste vahel jaotub, ning on selgelt näha, et hoolimata sellest, milline on meie sugu, oleme me võimelised mõlema polaarsuse käitumismustrite järgi käituma. 

Kui me suurendame oma terviklikkust, siis me terveneme, meie vibratsiooniline sagedus tõuseb ja meie igapäevane kogemus ja armatsemine hakkab muutuma. Me peame alati meeles pidama, et lihtsalt suhtes olemine ei muuda üksi midagi, püha suhte loomine peab kõigepealt algama püha liidu loomisega meis endis. Kui me näeme vähemalt algselt oma intiimset armastussuhet kui suurepärast viisi nägemaks kõike seda enda sees, mis ei ole armastus, aga mida meil on võimalik tervendada, siis oleme me juba teel sellise elamise ja suhtumise poole, mis tundub püha.

Autor: Andrew Barnes

*

Austraaliast, Brisbane’ist pärit Andrew Barnes on rahvusvaheliselt tunnustatud seksuoloog ja tantraõpetaja, orgasmi, suhete ja kehatöö spetsialist, kelle peamiseks valdkonnaks on naiste seksuaalsus ning eesmärgiks edendada inimeste vaimset kasvu, teadlikku suhestumist ja seksuaalsust.

Loe lähemalt teisipäeval, 12. märtsil kell 18 toimuva Andrew Barnesi seminarist “Varjatud tõde armastusest ja suhetest – energeetiline armatsemine”

Uuri ka teiste märtsikuus Tallinnas toimuvate Andrew Barnesi loengute ja kursuste kohta

Kuula 16.09.2012 Raadio 2 eetris olnud saadet “Hallo, Kosmos!”, kus Andrew Barnes rääkis naiste seksuaalsusest


Seotud