Alkoholikultuuri muutmine

Rohke alkoholitarvitamine on saanud osaks meie kultuurist. 75 protsenti elanikkonnast arvab, et Eestis juuakse palju alkoholi, kuid vaid 2 protsenti hindab oma alkoholitarbimist suureks. Sedasi jätkates kujundame ka järeltuleva põlve alkoholisse suhtumist ja tarbimisharjumusi.

Kust muutuse loomist alustada?

Riigi alkoholipoliitika ja alkoholitootjate ning maaletoojate reklaam määravad palju, kuid kultuuri loomine oma meie enda teha. Kultuur määrab, kellega joome, mis kogustes joome, kuidas joome ja kui sageli joome. Kultuur mõjutab ka seda, kas ja kuidas me purjusolekut tajume ning mis põhjustel me end purju joome. Kultuuri määrame suures osas meie ise oma peres, sõpruskonnas, töökohas, linnas ja ühiskonnas.

Muutuse võtmeteguriks on alkoholi tarvitamisega seotud normide teadlik loomine ja kujundamine tööl, kodus, sõprade seltsis ja ka ühiskonnatasandil laiemalt. Üheks oluliseks sõnumi kandjaks joomiskultuuri arendamisel on ka alkoholi pakkuvad toitlustusasutused, kes võiksid aidata positiivse muutuse loomisele kaasa.

Seepärast kutsub Terve Eesti koos restoraniga Bonaparte kõiki toitlustusasutusi täiendama alkoholivabade jookide valikut ning pakkuma külastajatele veini kõrvale vett. Julgustame toitlustusasutusi initsiatiiviga liituma. See on lihtne ning oluline samm alkoholikultuuri arendamisel. Alkoholi kõrvale tarvitatav vesi aitab ennetada vedelikupuudust, mürkainete kogunemist ning alkoholivabade jookide laiem valik võimaldab tervislikku maitseelamust lapsele, beebiootel emale ning ka lihtsalt nauditavat joogielamust soovivale külastajale.

Kuidas alkoholi tarvitamisest tulenevat kahju vähendada, ning luua senisest teadlikum alkoholi tarbimiskultuur?

Terve Eesti kaasab teavitusse tööandjaid, kelle kaudu saab jõuda töötajateni ja nende kodudeni. Korraldatakse ka avatud koolitusi ning käiakse lasteaedades ja koolides. Seminaridel julgustatakse inimesi alkoholikultuuri üle arutlema, seda teadlikult muutma ja kujundama. Lisainfo www.terve-eesti.ee

Autor: Kersti Karu

Seotud