Nõuanne noortele oma iseseisva elu alguseks – hoia oma mina!

Enese hoidmine on inimeste jaoks sageli üks suuremaid väljakutseid. Õnnelik, edukas ja tervelt elatud elu nõuab, et oleks ka keegi, kes seda elu elada saaks. Enese hoidmise all mõtleme eelkõige oma vajaduste täitmist ja heaolu tagamist. Elu hamstrirattal vudides võib väga lihtsasti jääda kõrvale fakt, et me kõik oleme vaid inimesed ja meil kõigil on päevas vaid 24 tundi, mille jooksul on vaja tegeleda ka elus püsimisega. Ometi eelistavad inimesed sageli karjääri ehitamist sellele, et süüa kolm kuni viis korda päevas, veeta aega oma perega, aeg-ajalt visata jalad seinale ja nautida head sarja. Milleks pühendada end 100% edu jahtimisele, kui pole võimalik selle edu tulemusi nautida?

Katkend on pärit raamatust “Tere, iseseisev elu!”

Elamisväärse elu jaoks on esmatähtis pöörata tähelepanu tasakaalule oma elus. Nagu enne mainitud, on muutuste loomiseks vaja esialgu teadvustamist. Kuidas ma endale teadvustan, et mingid vajadused on paigast ära? Panen need paberile kirja ja hindan. Oma vajaduste hindamiseks on koostatud erinevaid küsimustikke küll viie, küll kaheteistkümne kategooriaga, on kirjutatud terveid raamatuid ja loodud isegi koolitusi. Kellele ei piisa mõnest lihtsamast küsimustikust või raamatust oma vajaduste lahtimõtestamiseks, soovitan uurida ka selleteemalisi mahukaid koolitusi, näiteks Jon ja Missy Butcheri “Lifebook“.

Hea viis oma vajaduste mõistmiseks on vaasi analoogia kasutamine. Kujutle üht ilusat vaasi. Vesi seal sees on sinu elujõud, tahe, motivatsioon, energia. Iga kord, kui teed midagi enda heaks, täidad seda vaasi uue värske jõuga. Kui vaas juhuslikult täis saab ja üle ajab, saad seda õnne ja energiat jagada ka teistega.

Paraku on aga igas vaasis praod ja augud, kust pidevalt energiat välja voolab. Need on meie pinged, lahendamata olukorrad, hooleta jäetud vajadused, kohustused. Selleks et hoida vaas täis ja elada parimat võimalikku elu, tuleb teadlikult vaasi täita. Ühelt poolt võid pidevalt tegeleda kõigega, mis sulle meeldib: metsas jalutada, vannis käia, sõpradega aega veeta, kinos head filmi vaadata. Mida rohkem nende tegevustega tegeled, seda rohkem täidad ka vaasi. Teiselt poolt aga võid tegeleda aukude lappimisega. Hoolitseda selle eest, et pinged ei kuhjuks, kurnavad asjad saaksid tehtud, ebameeldivad inimesed elust tõrjutud. See küll ei täida vaasi, kuid vähendab pidevat energia väljavoolu. Parima tulemuse saad, kui lapid auke ja täidad vaasi samal ajal.

Jätan sulle mõned suunavad küsimused, mis aitavad oma vajaduste hetkeseisu mõista. Püüa neile ausalt vastata, hea oleks kirjalikult.

❙ Kuidas sa end praegusel hetkel tunned?

❙ Mida sul oleks vaja, et saaksid elada oma parimat võimalikku elu?

❙ Milliseid takistusi näed sa oma teekonnal parima võimaliku eluni?

❙ Mis aitaks sul neist takistustest üle saada?

❙ Millised tegevused toovad sulle õnne ja rahulolu?

❙ Mida saaksid teha, et neid su elus rohkem oleks?

❙ Mida saaksid oma heaolu nimel juba täna teha?

Autor: Patrick Pihelgas, arst ja enesearengu entusiast

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud raamatust “Tere, iseseisev elu!”

HÄID NÕUANDEID NOORTELE OMA ELU ALGUSEKS

See raamat on mõeldud kõikidele noortele, keda ootab ees iseseisev oma elu. Lõpetad siis gümnaasiumi, kutsekooli, ülikooli või jõuad niisama täiskasvanuikka. Iga noor, kes ootusärevalt tulevikku vaatab, murrab pead selle üle, milline saab olema see iseseisev elu ning kuidas seal tegelikult ka hakkama tuleb saada. Millised väljakutsed ja valikud mind ees ootavad?

Raamatus on käsitletud psühholoogilisi ja enesearenguga seotud teemasid, mis võiksid noorele olla inspirat- siooniks ja toeks iseseisva elu alguses. Saad lugeda oma mina leidmisest, suhetest, armastusest, inimeseks kasvamisest, lahkusest, tänulikkusest ja tasakaalu hoidmise vajalikkusest, samuti teistega võrdlemisest, iseseisvumisest, lahtilaskmisest, enesehinnangu tõstmisest, kriitikast ning liiga kõrgete nõudmiste ja ootuste seadmisest iseendale. Oluline on ka liigse muretsemise teema ning juhised, kuidas ärevatel aegadel paremini hakkama saada.

Oma teadmisi jagavad mitmesuguste elualade spetsialistid, kes oma praktika kaudu teavad, millised väljakutsed ja küsimused noori ees ootavad.

Oleme rõõmsad, kui siit raamatust leitud juhiste põhjal on noored valmis ellu astuma julgemalt, kui neil on vähem hirme ning rohkem usaldust elu ja enda vastu.

– Tiina Ristimets

Ees ootavad
homsed päevad
mitte eilsed

Lauri Räpp
luulekogust “Lihtsate asjade tähtsus”

Seotud