5 võimalust, kuidas suurendada armastust ja hoolivust iseenese vastu

Terve, loomulik ja harmooniline enesearmastus on sooja, meeldiva ja usaldusväärse inimese tunnus, kes oskab võrdselt hoolitseda nii enda kui ka oma suhete eest teiste inimeste ja maailmaga. Loe, kuidas suurendada armastust ja hoolivust iseenda vastu.

“Ta ütles, et armastab mind”, “kas sa armastad teda?”, “ta vist ei armasta mind enam…” – selliseid lauseid kuuleb nii naiste kui meestevahelistes vestlustes tihti, lisaks veel ka filmides, lauludes, luuletustes, romaanides. Tähelepanu neis lausetes on koondunud ümber müstilise “tema”.

Enamike inimeste küsimused, murekohad ja raskused suhetest rääkides tulevadki justkui alati partnerist. Aga kui suurt osa mängite siin Teie ise? Kas Teiega lihtsalt juhtuvad erinevad sündmused või Te ehk mängite neis ise kesksemat rolli kui olete siiani taibanud, olles ise see valija ja lubaja kõigele sellele, mis Teie elus on?

Kui tihti olete ise öelnud või teistelt kuulnud lauseid nagu “ma võiksin olla suhtes veidi leplikum”, “ma soovin osata oma partnerit paremini mõista”, “ma proovin edaspidi olla oma partneriga avameelsem, et suurendada meievahelist usaldust”.

Esimeste lausete puhul on inimese tähelepanu koondunud partneri iseloomu, käitumise ja soovide ümber. Sellisel juhul tajute, et Teie elu kvaliteet ja suhte heaolu sõltub eelkõige teise inimese võimest vastata Teie ootustele. See tähendab, et Te ei teadvusta suhtes omapoolset vastutust. Ja seda on raske teha inimesel, kes ei tunneta vastutust, armastust ja väärtuslikkust eelkõige enda suhtes.

Lausete puhul, mis algavad sõnaga “mina”, on aga selgesti tajutav, et inimene mõistab, kui suur roll on suhete toimimisel just tema enda suhtumisel ja käitumisel. Ta teab, et kui ta ei ole millegagi rahul, siis tasub kõigepealt vaadata endale otsa ja proovida teha ise midagi teistmoodi.

Armastavad, püsivad ja toimivad suhted saavad alguse eelkõige Teie suhtumisest endasse ja teise inimesse, mitte aga vastupidi. Ja keeruliseks teeb selle praktiseerimise ilmselt asjaolu, et Te ei ole teadlikult oma elus kogenud, kuidas käib armastuse, helluse ja mõistvusega suhtumine iseendasse. Ja seejuures pean silmas tervet enese väärtustamist, austamist ja armastamist, mida meie ühiskonnas aetakse tihti segamini selgelt egotsentrilise käitumisega, mida iseloomustavad enese teistest ettepoole asetamine, enda vajaduste katmine teise inimese vajaduste arvelt ja suhtlusstiili eneseõigustamine-eitamine-manipuleerimine kasutamine.

Terve, loomulik ja harmooniline enesearmastus on aga sooja, meeldiva ja usaldusväärse inimese tunnus, kes oskab võrdselt hoolitseda nii enda kui ka oma suhete eest teiste inimeste ja maailmaga. Ta loob ja kiirgab armastust ka enda ümber, mitte ei ela teiste arvelt, ei kasuta kedagi ära ega sea oma elukvaliteeti sõltuvusse teistest inimestest.

Alljärgnevalt on näha mõningad tunnusjooned inimestest, kes on õppinud ennast armastama ja väärtustama ja kes seda veel teinud ei ole:

Ebapiisavas enesearmastuses elav inimene:

• madal enesehinnang

• alaväärsustunne

• väldib vastutust, otsib põhjusi väljast

• madal eneseusk ja rõhuv süütunne

• langetab otsuseid hirmu, viha, pettumuse pinnalt

• ärritunud, ärev, pinges, murelik

• ennast ja teisi pidevalt kontrolliv

• maailma suhtes kahtlustav ja skeptiline

• elab kiituse, tunnustuse ja tänu ootuses

• minapilt on katkendlik, välja kujunemata

• nõrgemapoolne tervis, kaootilised tervisehädad, negatiivsust kiirgav

• tegutseb väliste motivaatorite ajel

• tõestab end iga teoga

• püüab armastust välja teenida

• on kas liigpealetükkiv või liigalandlik

• võistluslik ja võitleva hoiakuga

• tajub ressursside vähesust ja pingutab pidevalt

Piisavas enesearmastuses elav inimene:

• adekvaatne enesehinnang

• ennast väärtustav

• on võtnud 100%vastutuse oma elu eest

• usub enda võimetesse ja vajalikkusesse

• langetab otsuseid armastuse, usalduse ja rahu pinnalt

• rahulik, naeratav, stabiilne

• ennast ja teisi usaldav

• maailma suhtes avatud meeltega

• tunnetab oma tegevuse väärtust ise

• minapilt on selgepiiriliselt tajutav

• vaimselt ja füüsiliselt terve, positiivsust kiirgav, energiat andev

• tegutseb sisetunde ja siseajendite toel

• keskendub rahulolule, mitte edukusele

• tunnetab armastust endas ja kiirgab seda

• on ennast kehtestav

• on orienteeritud koostööle

• tajub ressursside paljusust ja tõmbab enda ellu kõik vajaliku

Kuidas saada piisava enesearmastusega inimeseks? Selleks tuleb esimese asjana koondada kokku Teie tähelepanu, mis on igal pool Teie elus laiali ja fokuseerida see endale. Armastus võrdub tähelepanuga.

5 võimalust, kuidas suurendada armastust, hoolivust ja austust enese vastu:

1. Võtke paber ja pliiats. Hinnake viite Teile tähtsaimat suhet selliselt, et märgite + nende juurde, kus Te tunnete end väärtustatuna, õnnelikuna ja tõeliselt märgatuna ning – sinna, kus Te tunnete end piiratuna, ahistatuna, ebamugavalt. Seejärel vähendage aja panustamist miinusmärgiga suhetesse, neist lõpuks päriselt loobudes.

2. Leidke iga päeva 1h aega ainult enese jaoks, tehes midagi tõeliselt nauditavat selliselt, et sinna ei ole kaasatud ühtegi teist inimest – valmistage endale aroomivann küünaldega, minge ujuma-ratsutama-metsa, lugege tund aega oma lemmikraamatut, unustades kõik kohustused, sättige end pikalt ja minge siis välja jalutama, tehke endale oma lemmikmuusika playlist, lülitage telefon keset päeva välja ja minge rattaga sõitma.

Ühesõnaga tehke asju, mida te ise enim naudite selliselt, et korraldate need endale ise, ei kaasa teisi inimesi ja valdavalt võiksid need asjad olla tasuta või maksta sümboolse summa. Ja tehke niimoodi iga päev.

3. Õppige ja harjutage “EI” ja “JAA” välja ütlemist lähtuvalt Teie enda soovidest ning vältige teiste inimeste soovide ette aimamist, nende eest mõtlemast ja nende tunnetega ette arvestamist. Kui tunnete, et teile midagi meeldib või soovite osaleda, öelge “JAA”, kui ei, siis öelgegi “EI”, ilma end välja vabandamata või pikalt põhjendamata.

4. Püüdke vähehaaval loobuda vajadusest olla ülitubli ja teistele meelejärele. Kui te olete perfektsionist ja armastate kõike viimistleda, siis harjutage asjade pooleli ja segamini jätmist nii, et teete selle asemel midagi muud ja õpite seda nautima, ilma end süüdistamata või end tegevuse poolelijätmise eest oma peas nuhtlema.

Kui olete seda tüüpi, et teil on just raske asju lõpule viia, siis loobuge meelelahutusest seni, kuni teete asja lõpuni-esitate ära-annate üle ja teadvustage eneses see tunne, kui saite tehtu valmis enne tähtaega, õigeks ajaks või saite positiivse tagasiside osaliseks.

5. Hakake end võrdlema endaga mitte teistega. Kas te olete täna armastavam, hellem, mõistvam kui olite aasta tagasi? Kas mõistate oma sõnade, tegude, suhtumise tagajärgi endale ja teistele täna selgemalt kui aasta tagasi?

Kas teete iga päev midagi väikest, mis näitab, et oskate ennast hoida – leiate aega korralikuks lõunaks, sööte tervislikku toitu, kannate õiget rõivanumbrit ja teile sobivat stiili, kas väljendate nii oma sõnas kui mõttes tänulikkust selle kõige eest, mis Teie elus täna võrreldes eilsega paremini on?

Kui hakkate tegelema teiste inimeste asemel endaga, võite märgata peatselt kolme olulist muutust – teie enesetunne hakkab tõusma, teie tervis muutub paremaks ja teie suhete kvaliteet muutub rahuldustpakkuvamaks.

See kõik tekib hetkest, mil te otsustate, et Teie ise olete oma elu peaosas, võimeline selle kõiki aspekte soovi korral muutma ning õpite nautima oma elu ilusaks loomise vastutust, millega kaasenevad suurenenud vabaduse-, õnne- ja rahutunne.

Armastage ja hoidke kõigepealt iseend, et oskaksite siis sama pakkuda oma kallitele!

Autor: Hedvig Evert

Vaata kirjastuse Pilgrim kodulehelt lisa Hedvig Everti raamatu “Õnnekunstnik” kohta.

Seotud